Type to search

Tessin - Investera i fastigheter [Omdöme]

Tessin är ett svenskt företag som grundades år 2014. Dess affärsidé går ut på att förenkla investeringar i fastigheter och bostäder via en relativ ny finansiell metod som kallas för crowdfunding. Bolaget fungerar som en sammankoppling mellan fastighetsbolag som har ett färdigt byggprojekt som behöver finansiering och investerare som vill sätta sina pengar i byggbranschen. Kopplingen är helt och hållet digital och sker på Tessins hemsida.

Tessin - investera i fastigheter
TESSIN OMDÖME:
5/5

Artikeln innehåller:

  • Tessin erbjuder en plattform
  • Tessin omdöme & erfarenheter
  • Fakta om Tessin
  • Vad innebär det att investera genom crowdfunding?
  • Hur går man till väga?
  • Fördelar med att investera genom Tessin
  • Risker med att investera genom tessin
  • Investera i preferensaktier
  • Sammanfattning om hur du kan investera genom Tessin

Tessin erbjuder en plattform som hjälper dig att investera i fastigheter

Investeraren får följa projektets utveckling via bilder, filmer och rapporter på Tessins webbsida. Projekten varierar då det finns delägarskap i kortare projekt samtidigt som man kan satsa på långsiktigt ägande av exempelvis hyresfastigheter. Tessin arbetar inte aktivt med att hitta investerare utan erbjuder endast en digital plattform där olika byggprojekt får söka finansiering. Tessin har tagit bort samtliga mellanhänder vilket förenklar processen och gör den billigare för alla parter.

Investeringen sker oftast i form av ett lån till projektägaren eller aktieinnehav. Därav skiljer sig även återbäringen då man kan få den i form av amortering eller inlösen av aktier. Överlag finns det tre olika finansieringsformer: bygglån, utvecklingsprojekt och ombyggnader av äldre fastigheter. Väljer en investerare att avsätta kapital i ett bygglån får han sin avkastning i form av amortering. De övriga projekten finansieras via aktieinköp.

Tessin omdöme & erfarenheter

Huvudansvaret för byggprojektet faller på den enskilde projektägaren och dess styrelse. Det är dem som ansvarar för investeringen, marknadsföringen och erbjudandet. Tessin fungerar endast som ett tekniskt verktyg och en digital anslagstavla till projektägaren. Bolaget bär inget ansvar för projekten och har därmed inte heller någon insyn i investeringen. Vid frågor och funderingar är investerarna välkomna att vända sig till Tessins kundtjänst som i sin tur vidarebefordrar frågorna till projektägaren. Tessin investerar aldrig i några projekt.

Bolaget som äger och driver Finanso har själva investerat genom Tessin. Projektet är genomfört och vårt kapital lånades ut i två år. Trots att byggnadsprojektet var tvungen att justeras då bygglov m.m. inte blev som bolaget hade tänkt så betalades alla pengar ut i tid. Vi fick en avkastning på cirka 9% per år. Projektet heter “Bostadsprojekt i trivsamma Täby”.

Vårt Tessin omdöme är mycket positivt och vi tycker att det kan vara bra som ett komplement till andra investeringsslag. Fastigheten på bilden är inte något utav Tessins projekt.

Fakta om Tessin som företag

Tessin.se ägs och drivs av Tessin Nordic AB. Dess grundare är Jonas Björkman och Erik Nordin. Tjänsten lanserades online på Tessin.se maj 2014. Företagets två första projektet samlade in ett kapital på drygt 3 miljoner kronor. I bolagets Advisory Board sitter Lars Almquist, som har mer än 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Han har varit verksam hos företag som CBRE, Jones Lang LaSalle och Cornerstone. Krister Holmberg tar också en plats vid Tessins Advisory Board. Krister Holmbergs sitter för nuvarande som VD för Fondia Legal Services Sverige och har en lång erfarenhet från IK Investment Partners och Vinge. Sedan starten 2014 har bolaget rest in 965 263 850 kronor, har genomfört 82 projekt och har över 37 000 investerare (juli 2018). 
Läs mer på Tessins hemsida!

Byggnadsprojekten som finns på Tessins plattform är oftast förknippade med en hög risk. I de flesta fall handlar det om finansiering utan, eller med efterställda säkerheter. Projekten drivs av mindre ägare med begränsade resurser och i stort behov av finansiering. I stort sett alla investeringar på plattformen är projekt som innebär risker banker eller kreditinstitut inte går med på.

Vad innebär det att investera i fastigheter genom crowdfunding?

Crowdfunding är ett finansieringsalternativ för företag, tjänster och produkter. Det har sedan 2009 varit ett attraktivt sätt att finansiera olika projekt. Internationellt har metoden vuxit i popularitet men i Sverige är det en ganska ny företeelse. Crowdfunding ger möjlighet åt företag att söka finansiering online från en stor grupp privatpersoner som kallas för gruppen eller ”the crowd”. Var och en i denna grupp bidrar med en summa pengar. Beloppsstorleken bestäms av investeraren själv.

Metodens framgång beror delvis på att bankerna har blivit mer restriktiva i sin utlåning när det handlar till finansiering i fastighetssektorn. Det i sig har skapat ett behov för alternativa finansieringsmetoder. Behovet löses delvis via skapandet av plattformar där fastighetsbranschen och investerare möts på. En del analytiker anser att just crowdfunding kan bli ett av verktygen som kan hjälpa till att lösa bostadsbristen. Utan tvekan är metoden en fungerande finansieringskälla både för små- och medelstora fastighetsutvecklare.

I USA har crowdfunding varit populärt sedan 2010. Under 2012 har metoden även fått fäste på fastighetsmarknaden. Tessin har implementerat konceptet i Sverige med en förhoppning att vara en fungerande länkinvesterare och fastighetsutvecklare.

Tessin-investera i fastigheter crowdfunding

Hur går man tillväga för att investera i fastigheter genom Tessins plattform?

Tessin låter dig placera ditt kapital direkt i olika fastighetsprojekt utan någon avgift eller mellanhänder. Väljer du att investera kommer ditt kapital att föras samman med andras som vill investera i samma projekt. Likt dig tror de andra investerarna att projektet kommer att innebära en bra avkastning. Det är enkelt att komma igång. Det enda man behöver göra är att registrera ett konto vilket är konstandfritt. Efter kontoöppningen ska du fortsätta med din kapitalinsättning. Stegen som du väntas ta beskrivs här under.

Här kommer stegen en investerare bör ta för att medverka i ett fastighetsprojekt:
– Utforska : titta på Tessins hemsida och läs på om de olika tillgängliga fastighetsprojekten. Tänk efter var du vill placera dina pengar. Det är viktigt att du själv tror på att projektet kommer att utföras på en bra och lönsam destination.
– Kom igång och investera: när du hittat ett projekt som passar just dig bestäm storleken på din investering. Kom ihåg att du inte kan avsätta mindre än 50 000 kronor.
– Tessin ger löpande information om projektets gång (via bilder och rapporter). All data läggs upp på hemsidan
– Avkastning får du via återbetalning (amortering) av lån inkl. ränta eller inlösen av aktier.
– Du får som sagt inte investera mindre än 50 000 kronor.
– Som det nämndes tidigare betalas inga avgifter eller courtage. Projektägaren belastas däremot med avgifter för att få tillgång till plattformen. Andra kostnader i samband med emission och/eller förvärv kan förekomma. Detta gäller enbart projektledarna.

Fördelar med att investera via Tessin

Den största fördelen med Tessin är att den möjligheten för investerare att vara delaktiga i fastighetsprojekt samtidigt som projektägare i sin tur får chansen till finansiering. Fördelen med att investera i fastighetsprojekt är att investeringen går till ett konkret projekt. Projektet i sig är godkänt, har en byggnadsplan och beräknad totalkostnad. Investeraren vet när projektet beräknas att vara färdigt samtidigt som avkastningen är känd i förhand. Därutöver betalar du inget för att medverka i ett projekt. För dig som investerare erbjuder Tessin en kostnadsfri kapitalplacering.

Investeringen ger en mycket högre avkastning än till exempel att placera sina pengar på ett sparkonto där räntan i dagsläget ligger mellan 0,25- 0,40 %. Aktiemarknaden präglas och har alltid präglats av häftiga svängningar och därmed inneburit en stor risk. Visserligen står byggbranschen för högre avkastning på det insatta kapitalet men likt aktiemarknaden innebär den också en relativ hög risk. I princip alla investeringar bortsett från sparkontona medför olika typer av risker. Därför bör du bekanta dig med dessa innan du startar din investering.

Risker med att investera via Tessin

Är du ute efter en högre avkastning på din investering bör du veta att du alltid kommer att ta en viss risk. Det är något som man inte kommer ifrån. Hos Tessin offereras projekt med både hög och lite lägre avkastning. Det är upp till dig vilket du väljer. Regeln är att ifall ett projekt står för en högre avkastning medför det också en högre risk. Genom att investera i projekt via Tessin sätter du ditt kapital endast inom fastighetsmarknaden. Idag är den väldigt framgångsrik och ger en säker och hög avkastning men att endast satsa på en marknad innebär i sig en viss risk. Ingen kan garantera att fastighetsbranschen kommer att fortsätta sin frammarsch i många år framåt. Därför är det bra att sprida sina investeringar i andra marknader. Observera att tidigare avkastning är absolut ingen garanti på framtida utveckling.

Projekten som marknadsförs i Tessins plattform medför högre risker än vanliga byggprojekt. Projektägarna är oftast små företag vars finansiella behov är ganska stora. Projekten är oftast sådana som inte accepteras av storbankerna. Därför är även avkastningen på investeringen så pass hög.

Olika utlåningar till fastighetsbolagen

– Ombyggnationer och stora renoveringar. Huvudidén här är att bygga om gamla fastigheter . Slutresultatet är att lokalerna rustas upp till fina lägenheter.

– Utvecklingsprojekt innebär att man investerar i fastighetsprojekt där man bygger villaområden eller köpcenter från scratch.

– Tessin erbjuder bygglån – Plattformen hjälper byggbolagen med ett lån tills en annan finansiering tillkommer. Investerarna fungerar i det här fallet som långivare genom att medverka i ett bygglån.

– Den enskilde projektägaren avgör storleken på den minsta investeringen. Tessin ställer egna krav när det kommer till den minimala insatsen och den ligger på oftast 20 000-50 000 kronor.

Vad innebär ett bygglån på Tessin.se?

Väljer man att medverka i ett projekt som innehåller ett bygglån hos Tessin är det flera saker man bör vara införstådd med. Projektägaren ses i det här fallet som låntagare. Långivarna får maximalt vara 200 stycken.

En låneagent fungerar som bevakare av långivarnas intressen. Han företräder dessa gentemot låntagaren (projektägaren). Investerarnas totala insamlade kapitalbelopp fungerar som själva lånet. Lånet säkerställs med pant eller annan säkerhet. Alla långivare (investerare) har proportionerlig rätt till säkerheten.

I de flesta fall överlåter låntagaren en stor del av sin kommunikation över lånet till en låneagent. Överlåtelsen underlättar själva processen. Agenten fungerar i det här fallet som företrädare åt samtliga långivare gentemot låntagaren. Han hanterar ärenden som utebliven återbetalning, realisation av eventuell pant och andra problem som kan uppstå. Långivarna står för låneagentens kostnader och arvoden. Dess storlek framgår av skuldebrevet man skriver under. Observera att du inte kan överlåta ett påskrivet skuldebrev.

Investera i preferensaktier i olika fastighetsbolag

Preferensaktier är ett annat sätt att få delta i ett byggprojekt hos Tessin. Avkastningen på dessa garanteras genom utdelning och inlösen. Utöver dessa två alternativ har en preferensaktieägaren ingen rätt till någon ytterligare avkastning. När du äger en preferensaktie ska du veta att ditt inflytande över bolaget är i praktiken obefintlig. Preferensaktier är ofta röstsvaga. De emitteras dessutom till en överkurs för att dra in kapital. Visserligen har samtliga preferensaktier en rösträtt vilket ger dess ägare rätten till att delta på bolagsstämmor.
Läs mer om hur det fungerar på Tessin.se!

Allt kapital som samlas in från en preferensaktieemission ses som ett eget kapital dvs ett kapital som bolaget självt äger. Preferensaktiernas kapital är alltså inte en skuld. Pengar erhållna från sådana aktier stärker bolaget. Något väldigt viktigt att beakta när man köper en preferensaktie är att man inte kan kräva utebliven utdelning via myndigheter eller Kronofogden. Det betyder att aktieägarnas utdelning alltid beror på vilka beslut bolagets styrelse tar. Med andra ord ifall fastighetsbolaget du valt att investera i via preferensaktier bestämmer att ingen inlösen kommer att ske så får du ingen utdelning på din investering. Om företaget inte har tillräckligt med kapital att dela ut kommer inte någon utdelning att ske gentemot preferensaktieägarna.

Bygg och fastighetsindustrin i övrigt

Fastighetsprojekt innebär stora kapitalinvesteringar. För att få tillgång till dessa krävs oftast kontakter vilket har lett till att fastighetsbranschen har uppfattats som en industri där man har svårt att lyckas ifall man inte har just de rätta kontakterna. Idag är det möjligt att investera i bostäder smidigare än så. Tessin ger privatperson möjligheten till att investera i fastigheter i Sverige tillsammans med andra privatpersoner. Resultatet blir att fastighetsbranschen in längre är beroende av något kontaktnät.

Bostadsbristen i Sverige är något som uppmärksammats under de senaste åren. Bostadsbehovet ökar kontinuerligt och därmed ökar även behovet av flera byggprojekt. En hel del projekt blir inte utförda p.g.a. finansieringsbrist. Tessins digitala plattform är en plats där investerare och projektägare möts. Där bestäms det även ifall investeraren skulle vilja vara aktiv i projektet med andra privatpersoner eller inte.

Sammanfattning om hur du kan tänka när du ska investera via Tessin

Tessin’s crowdfunding – struktur är ett mycket intressant sätt att investera på. En investerare har chansen att sprida sina risker via ett alternativt finansieringssätt som Tessin står för. Det kombinerat med den stora bostadsefterfrågan i Sverige gör plattformen till en förmånlig kapitalplacering. Det första man ska tänka på efter att man öppnat ett konto hos Tessin är att börja försiktigt med sin investering. Gör en egen bedömning ifall den investeringsformen fungerar för dig.

Avkastningen på investerat kapital är betydligt högre än andra investeringar men medför samtidigt en hög risk. De flesta projekt som marknadsförs på Tessin’s plattform ägs av småföretag med ett stort behov av finansiella medel. Projekten bär en högriskfaktor och har i de flesta fall inte accepterats av storbankerna eller de finansiella institutionerna.

Tessin investerar aldrig i några projekt och erbjuder inte någon rådgivning. Projektansvaret faller helt och hållet på projektledaren. Som investerare har du möjligheten att delta via bygglån eller aktieinköp. Den lägsta accepterade investeringssumman är 50 000 kronor.

Tessin - investera i fastigheter

0.00
9.7

Plattform

10.0/10

Årlig avkastning

10.0/10

Risk

8.5/10

Automatiserad investering

10.0/10

Kundservice

10.0/10