Type to search

Vi lär dig att investera i aktier

Finansos guide över hur du kan investera i aktier är skriven för att hjälpa nybörjare att komma igång med att investera i aktier

Aktier - bli rik på aktier

Aktier kan göra vem som helst finansiellt rik, men det gäller att hantera aktier, investeringar och börsen på rätt sätt. De som är ute efter snabba pengar bör titta någon annanstans. Vi rekommenderar långsiktighet och att du vet vad du köper. Artikeln här nedanför kommer att lära dig grunderna för hur du kommer igång med aktier och hur du bör tänka på när du vill få exponering mot börsen.

Vi på Finanso tycker att i princip alla människor bör ha någon form av exponering mot börsen, däremot skiljer det sig mycket från person till person då alla har olika möjligheter när det kommer till bland annat kapital, tidshorisont och möjlighet till risk. Vi återkommer till dessa punkterna längre ner i artikeln.

Artikeln innehåller följande delar:

 • Varför vill man äga aktier?
 • Hur fungerar aktier?
 • Olika typer av aktier
 • Hur och vart köper jag aktier?
 • Bygg en utdelningsportfölj
 • Vad ska man välja för typ av aktie?
 • Vad är preferensaktier?
 • Hur ser jag vilken aktietyp jag har?

Vad är aktier?

Vad är aktier för något? Enkla svaret är att aktier är delar av ägandeskapet i ett företag. Äger du en eller flera aktier i ett bolag så är du delägare i bolaget. Skulle bolaget ha exempelvis 100 utestående aktier och du köper 10 av dessa så äger du 10% av bolaget. För att du ska kunna köpa aktier i ett bolag så behöver företaget vara ett så kallat aktiebolag. Det behöver även vara noterat på en börs eller handelsplattform för att kunna genomföra transaktioner av aktierna. Titta gärna på videon från Nordnet bank här till höger (nedanför på mobila enheter).

Hur köper jag aktier?
Du köper aktier genom att öppna ett Investeringssparkonto (privatperson) hos en bank. Vi rekommenderar att du väljer en nätmäklare då dessa har bäst utbud, courtagepriser och funktioner.
Läs mer och öppna ett Investeringssparkonto hos Avanza bank!

Hur fungerar aktier?

Längre upp i artikeln lärde vi oss att en aktie är en ägarandel av ett företag. Det innebär att när du köper en aktie så fungerar denna som ett bevis på att du äger en del av företaget. När transaktionen är gjord och du har köpt aktien så kommer du att bli registrerad som ägare i aktieboken. Aktieboken är ett register över alla aktieägare i bolaget. Registreringen kan göras av antingen Euroclear Sweden AB, din nätmäklare eller din bank. Förr i tiden så skrevs så kallade aktiebrev på pappersark. Nu för tiden sker allt digitalt och dina aktier finns registrerade i databaser. Aktiebrevet kallas numera för avräkningsnota och liknar numera ett kvitto på att du har köpt eller sålt aktier samt information kring transaktionen.

Vilka olika typer av aktier finns det?

Det finns flera olika typer av aktier. De delas lättast upp i två olika kategorier; stamaktier och preferensaktier. Stamaktierna kan sedan delas upp i A-, B- eller C-aktier som innebär att aktierna har olika mycket värde när det gäller rösträtt på årsstämman. Preferensaktier fungerar annorlunda än stamaktierna, du ges först och främst en förtur vid aktieutdelning jämfört med stamaktieägarna. Preferensaktier har allt som oftast en förbestämd utdelning och kan därmed inte ta del av någon utdelningstillväxt som stamaktieägare kan få. Ett vanligt scenario är A-aktier ger dig rätt till fler röster på bolagsstämman, medan B- och C-aktier ger färre röster. Här nedanför kan ni läsa mer om olika typer av bolag och aktier.

Vart handlar man aktier?

De flesta bankerna erbjuder idag värdepappershandel till sina kunder. Vi på Finanso rekommenderar dock att du använder någon av nätmäklarna Avanza eller Nordnet då dessa erbjuder låga courtage (avgifter), bra utbud och bra verktyg. Du bör även köpa dina aktier i ett Investeringssparkonto (ISK) istället för en traditionell Aktie- & Fond depå. Läs mer om varför du bör använda ett investeringssparkonto här!

Bygg en utdelningsportfölj av utdelningsaktier

Önskar du köpa aktier till en aktieportfölj som kan ge stabila passiva intäkter i form av aktieutdelningar? Då kan så kallade utdelningsaktier vara något för dig. Det finns utdelningsaktier som erbjuder hög direktavkastning eller de som erbjuder en stabilt utdelningstillväxt. Till höger kan ni lära er mer om utdelningsaktier med hjälp av Alexander från Unga Aktiesparare.

Vi har dedikerat en hel artikel för just utdelningsaktier och hur du kan bygga en utdelningsportfölj. 
Läs mer om utdelningsaktier!

Vilken typ av aktier ska jag välja i min aktieportfölj?

Kommer du att vara engagerad i företagets verksamhet så kan det vara en bra idé att läsa på om vilken typ av rättigheter varje aktie ger. Vill du kunna få inflytande och många så hög rösträtt som möjligt så kan A-aktier vara det bästa valet för dig.

I de flesta fall så räcker det dock att äga B-aktier för privata aktiesparare. Kursen brukar inte påverkas markant och du är berättigad till lika hög utdelning som ägare av A-aktier. Var dock uppmärksam så att det finns någon omsättning i aktieslaget du väljer. Det gör at att du enklare kan både köpa och sälja dina aktier.

Generellt sett så rekommenderar vi inte dig att ivnestera i preferensaktier då dessa skiljer sig mycket från de vanligaste aktieslaget stamaktier. Men är du ute efter hög direktavkastning så kan preferensaktier vara något för dig.

Vad är preferensaktier för något?

Preferensaktier står för “preferens” vilket i sin tur innebär att du som ägare av preferensaktier får förtur till aktieutdelning före ägare till stamaktier. Det kallas ofta för företrädesrätt. Preferensaktier brukar generellt erbjuda extra hög direktavkastning och dessutom ha en förutbestämd fast utdelning. Det innebär att du inte kommer kunna ta del av eventuella utdelningshöjningar. Tänk på att läsa på om preferensaktiernas inlösenkurser och annat som är viktigt att ha koll på innan du köper dina första preferensaktier. 

Hur ser jag vilken sorts aktier jag har?

Om du loggar in hos din nätmäklare och navigerar dig fram till din depå så kan du enkelt se vilken sorts aktier du äger. Ändelsen på aktiens namn anger vilken sorts aktie det är. Exempel:

TIPS & TRICKS

Visste du att det är enkelt att se dina bolags kommande rapporter hos Avanza bank? Mina sidor > Kontoöversikt > Aktuellt för mitt innehav > Rapporter

AKTIER - FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER

Nu har du lärt dig vad en aktie är för något, här nedanför fortsätter vi utbildningen med fördjupning för dig som vill lära sig mer om hur du kan investera i aktier.

Vad är nyckeltalet P/E-tal?

P/E är står för price/earnings. Med hjälp av P/E-talet så får du reda på hur mycket en aktie kostar jämfört med vad bolaget visar i vinst.
P/E-talet är ett av de vanligaste nyckeltalen på börsen. Generellt sätt så används nyckeltalet för att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte. 

 • P = Price = Price står för aktiens pris
 • E = Earnings = Earnings står för bolagets vinst per aktie

Vad är nyckeltalet P/S-tal?

P/S-talet liknar det klassiska P/E-talet men står istället för Price/Sales. Det innebär att tar aktiepriset och dividerar det med bolagets omsättning per aktie. Nyckeltalet bör, som vanligt, kombineras med andra nyckeltal för att fatta investeringsbeslut.

 • P = Price = Price står för aktiens pris
 • S = Sales = Sales står för bolagets omsättning per aktie

Vad är nyckeltalet PEG-tal?

PEG-talet är en fortsättning av PE-talet där G står för Growth, alltså bolagets tillväxt. Nyckeltalet ger alltså P/E-talet i relation till vinsttillväxten. Det innebär att nyckeltalet kan användas för att se om en aktie är billig eller dyr i relation till bolagets vinsttillväxt.

 • P = Price = Price står för aktiens pris
 • E = Earnings = Earnings står för bolagets vinst per aktie
 • G = Growth = Growth står för bolagets vinsttillväxt
Misstag köpa aktier