Type to search

Aktiefonder - mest ägda aktiefonderna på börsen

Även om du kanske inte själv har investerat i aktiefonder tidigare har du säkert stött på dem någon gång, kanske när du har gått igenom olika alternativ för ditt sparande eller kanske i någon nyhetskanal. Det som utmärker aktiefonder från mängden är att de är ganska riskfyllda att satsa på, men du kan å andra sidan få ihop en hel den vinst genom att placera dina pengar här. 

Det handlar som alltid om att göra en avvägning av vilka risker som finns, hur mycket tid och energi du är villig att lägga ner på att skräddarsy ditt sparande i fonderna, och hur länge du vill ha kvar ditt sparande.

Tips på aktiefonder för din portfölj

Finanso ger aldrig rådgivning på enskilda aktier, fonder eller slutgiltiga beslut till dig som privatperson. Däremot har vi valt att lista de mest ägda aktiefonderna bland Avanza Banks kunder här nedanför:

Vad är aktiefonder för något?

Vi börjar med att helt enkelt gå igenom vad en aktiefond är. Till skillnad från till exempel premieobligationer, där du lånar ut pengar till staten och alltid får tillbaka din investering när löptiden är ute, finns det inga garantier för att du kan få tillbaka din insats om du väljer att spara genom aktiefonder. 

En aktiefond är en fond som placerar sina pengar i företagsaktier. Det kan vara alla möjliga aktier, inom alla möjliga branscher, och det finns både bredare och specialiserade fonder att välja på. Det finns lite olika typer av aktiefonder, som vi snart kommer att göra oss bekanta med.

För att en fond ska kunna vara en aktiefond krävs det att tre fjärdedelar, alltså 75 %, av fondförmögenheten finns i aktier eller andra, aktierelaterade, papper hos företag. Det är lite olika från fond till fond, men vanligtvis är det 16 olika aktier som det satsas i, vilket är minimi-nivån för denna typ av fond. 

En fond kan satsa på fler aktier än så, men aldrig färre. Ju fler olika aktier det investeras i, desto lägre risk för att du ska förlora dina pengar – men det innebär också en potentiellt lägre avkastning.

Aktiefonder
aktiefonder historisk avkastning

Aktiefonder innebär generellt högre risk jämfört med räntefonder. Men det innebär även teoretiskt större chans till en höre avkastning.

Vilka kan investera i aktiefonder?

Rent tekniskt sett kan vem som helst gå in som investerare i en aktiefond, så länge den är öppen. Du som vill ha en säker investering som inte innebär några risker bör dock kanske inte vända dig till just aktiefonder, eftersom det inte kommer att vara en bra match för dina mål, men för dig som inte är rädd att ta lite risker passar den här typen av fond perfekt. 

Det gäller att ha lite fingertoppskänsla när du väljer aktiefond, och dessutom är det bra om du är lite insatt i hur de olika marknaderna ser ut just nu, för att veta vilken bransch som är bäst att satsa i.

Det som är bra med aktiefonder i jämförelse med till exempel räntefonder är just att svängningarna är större här, och riskerna högre. Detta kan verka avskräckande, men faktum är att om du vill spara under en längre period kan aktiefonder vara ett bättre val, eftersom det visat sig att de ger bättre avkastning över tid än vad räntefonderna gör. Detta gör aktiefonder till bra val för dig som exempelvis vill börja spara till pensionen eller till körkort åt barnen.

Aktiefonder innebär högre risk än räntefonder

Vilka aktiefonder har då högst och lägst risk när det kommer till aktiefonder? De som ligger lågt på riskskalan är de som satsar brett, alltså fonder som har gått in i många olika länder med sina satsningar och många olika företag. Tvärtemot är det fonder som har satsat på några få länder eller branscher som råkar värst ut när marknaden svänger. Se till att läsa på lite om aktiefonden du funderar på att investera i, så att du inte hamnar i en onödigt riskfylld eller överdrivet säker situation med dina pengar. Läs mer om räntefonder här.

Håll koll på valutan när du väljer att investera i aktiefonder

Något som är bra att känna till när det kommer till aktiefonder är att de skiftar i takt med valutakurserna. Detta är särskilt märkbart om fonden bara har satsat på ett par olika länder, då kan en förändring i till exempel dollarn göra stor inverkan på fondens värde. Därför är det bra att veta vilka länder som just din fond har satsat i, och hur stor spridning globalt fonden har.

Olika typer av geografiska aktiefonder

Det finns som sagt olika typer av aktiefonder. Dels de som har hög respektive låg risk. Men också olika typer när det kommer till geografi. Det finns fonder som endast satsar på aktier i ett särskilt land, vilket Sverigefonder är ett exempel på, sen finns det fonder som har satsat på att investera i en viss region i världen, till exempel Europa eller Norden, och slutligen finns det globala fonder som har aktier från företag över hela världen. 

Du behöver inte veta exakt hur många länder eller regioner som din fond investerar i. Däremot är det bra att ha ett hum om vart dina pengar faktiskt är exponerade mot. Det är trots allt genom dina insättningar som fonden kan köpa aktier i företagen.

Vad innebär branschfonder?

Förutom geografi finns det också fonder som har gått in i en särskild bransch och köpt upp aktier i en hel del olika företag. Dessa kallas för branschfonder, och det finns ofta tips om vilka branscher som är på frammarsch, och vilka marknader som troligtvis kommer att ha bäst tillväxt inom de närmsta åren. 

Ett tips här är att gå in i en branschfond som satsar pengar i en bransch du känner till eller är intresserad av, då kommer det gå lättare att följa utvecklingen, och du kommer att kunna se tendenser i branschen genom att läsa av dina fonder.

En sista kategori av aktiefonder är de som kallas för Etik & Miljöfonder. Detta är för sparare som vill ha en mer hållbar och medveten investering, eftersom dessa fonder endast investerar i företag som visar upp god etik och stort ansvarstagande. 

Detta kan vara både regionala, nationella och globala fonder, och de brukar oftast vara tydliga med att märka ut sitt etiktänk.

mest ägda aktiefonderna

Vad är bäst - aktivt förvaltade aktiefonder eller indexfonder?

Aktiefonder är alltså en fond som har minst 75 % av sitt ägande lagt i aktier eller andra aktierelaterade värdepapper. De kan finnas på både nationell, regional och global nivå, och de kan vara breda och allmänna eller smala och branschspecifika. Söker du lägre risk så kan indexfonder vara något för dig. Indexfonder har dessutom överpresterat aktivt förvaltade fonder över tid statistiskt sett.