Disclaimer

Ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning (“Ansvarsfriskrivning”, “Avtal”) är ett avtal mellan Finixio Ltd (“Finixio Ltd”, “oss”, “vi” eller “vår”) och dig (“Användare”, “du” eller “din”). 

Denna ansvarsfriskrivning anger de allmänna riktlinjerna och villkoren för din användning av webbplatsen finanso.se och dess produkter eller tjänster (sammantaget “Webbplats” eller ”Tjänster”).

Representation

Alla uppfattningar eller åsikter som representeras på denna webbplats återspeglar uppfattningar och åsikter från Finixio Ltd, dess affiliates, innehållsskapare eller anställda. Alla uppfattningar eller åsikter är inte avsedda att förtala någon religion, etnisk grupp, klubb, organisation, företag eller individ.

Innehåll och inlägg

Du får inte ändra, skriva ut eller kopiera någon del av webbplatsen. Inkludering av någon del av denna webbplats i ett annat verk, vare sig det är i tryckt eller elektronisk form eller i annan form, eller inkludering av någon del av webbplatsen på en annan webbplats genom inbäddning, inramning eller på annat sätt utan uttryckligt tillstånd från Finixio Ltd är förbjudet.

Du kan skicka kommentarer för innehållet som är tillgängligt på webbplatsen. Genom att ladda upp eller på annat sätt göra tillgänglig information till Finixio Ltd, ger du Finixio Ltd den obegränsade, eviga rätten att distribuera, visa, publicera, reproducera, återanvända och kopiera informationen som finns däri. Du får inte utge dig för att vara någon annan person via webbplatsen. Du får inte lägga upp innehåll som är ärekränkande, bedrägligt, obscent, hotfullt eller inkräktande på en annan persons integritetsrättigheter eller som på annat sätt är olagligt. Du får inte lägga upp innehåll som gör intrång i någon annan persons eller enhets immateriella rättigheter. Du får inte lägga upp något innehåll som innehåller något datavirus eller annan kod utformad för att störa, skada eller begränsa funktionen hos någon datorprogramvara eller hårdvara.

Ersättning

Denna webbplats accepterar former av sponsring, betalda insättningar eller andra former av kompensation. Finixio Ltd ersätts för att ge åsikter om produkter, tjänster, webbplatser och andra olika ämnen. Den erhållna ersättningen kan påverka reklaminnehållet, ämnen eller inlägg som görs på webbplatsen. Sponsrat innehåll, annonsutrymme eller inlägg kommer alltid att identifieras som sådant. Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara “affiliate länkar”. Detta innebär att om du klickar på länken och köper en vara, kommer Finixio Ltd att få en affiliate provision.

Skadesersättning och garantier

Även om vi har gjort alla försök att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt, är Finixio Ltd inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden, eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information. All information på webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick”, utan garanti för fullständighet, korrekthet, aktualitet eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information, och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda. Under inga omständigheter kommer Finixio Ltd, eller dess partners, anställda eller agenter, att hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med stöd av informationen på webbplatsen eller för några följdskador, speciella eller liknande skador, även om de meddelats av möjligheten till sådana skador. Informationen på webbplatsen är endast avsedd för allmän information och är inte avsedd att tillhandahålla juridisk, finansiell, medicinsk eller någon annan typ av professionell rådgivning. Vänligen sök professionell hjälp om du skulle behöva det. Dessutom kan informationen på webbplatsen och alla sidor som är länkade till och från den ändras när som helst och utan förvarning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna ansvarsfriskrivning som hänför sig till webbplatsen eller tjänsterna, vilken träder i kraft när en uppdaterad version av denna ansvarsfriskrivning publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av denna ansvarsfriskrivning

Du bekräftar att du har läst denna ansvarsfriskrivning och godkänner alla dess villkor. Genom att gå in på webbplatsen samtycker du till att vara bunden av denna ansvarsfriskrivning. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna ansvarsfriskrivning har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen. 

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna ansvarsfriskrivning eller vill kontakta oss angående någon fråga som rör den kan du göra det via kontaktformuläret, skicka ett e-postmeddelande till hello@finanso.se eller skriva ett brev till Finixio Ltd., Tower 42, 25 Old Broad Street, London EC2N 1HN, Storbritannien.

Detta dokument uppdaterades senast den 4 mars 2020