Behandling av personuppgifter

Sekretesspolicy

Denna sekretessspolicy (“Policy”) beskriver hur Finixio Ltd (“Finixio Ltd”, “vi”, “oss” eller “vår”) samlar in, skyddar och använder den personligt identifierbara information (“personlig Information”) du (“Användare”, “du” eller “din”) kan tillhandahålla på webbplatsen. finanso.se och någon av dess produkter eller tjänster (kollektivt “webbplats” eller “tjänster”).

Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig när det gäller vår användning av din personliga Information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy gäller inte för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte använder eller hanterar.

Automatisk insamling av information

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Denna data kan innehålla information som enhetens IP-adress, typ av webbläsare och version, operativsystemstyp och version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår hemsida, sidor på vår webbplats som du besöker, tiden som spenderas på dessa sidor, information du söker efter på vår hemsida, åtkomsttider och datum och annan statistik.

Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om webbplatsanvändning. Denna statistiska information aggregeras inte på annat sätt än att en viss användare av systemet identifieras.

Insamling av personuppgifter

Du kan besöka webbplatsen utan att berätta vem du är eller avslöja någon information via någon kan identifiera dig som en specifik, indentifierbar individ. Om du däremot vill använda några av webbplatsens funktioner kommer du att bli ombedd att tillhandahålla viss personlig Information (till exempel ditt namn och e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information du medvetet ger oss när du publicerar innehåll, gör ett köp eller fyller i några onlineformulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information innehålla följande:

 • Personuppgifter som namn, bosättningsland etc.
 • Kontaktinformation som e-postadress, adress etc.
 • Kontouppgifter som användarnamn, unikt användar-ID, lösenord, etc.
 • Alla andra material du villigt skickar till oss som artiklar, bilder, feedback, etc.

Du kan välja att inte ge oss dina personuppgifter, men då kanske du inte kan dra nytta av några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda all aggregerad data som kommer från eller innehåller din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som kan identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter lagringsperiodens utgång.

Användning och behandling av insamlad information

För att göra vår webbplats och våra tjänster tillgängliga för dig, eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, måste vi samla in och använda viss personlig information. Om du inte lämnar den information som vi begär kan vi kanske inte ge dig de begärda produkterna eller tjänsterna. En del av den information vi samlar in kommer direkt från dig via vår hemsida. Vi kan dock också samla in personlig information om dig från andra källor. Några av de uppgifter vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

 • Fullständiga och hanterade ordrar
 • Leverera produkter eller tjänster
 • Skicka administrativ information
 • Skicka marknadsföring-och reklammeddelanden
 • Svara på förfrågningar och erbjuda support
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Leverera riktad reklam
 • Skydda mot missbruk och skadliga användare
 • Svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada
 • Bedriva och köra vår hemsida och tjänster

Behandling av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med vår webbplats, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av California Consumer Privacy Act eller European data protection law; (ii) tillhandahållande av information är nödvändig för att ett avtal med dig ska kunna fullgöras och/eller för eventuella avtalsförpliktelser av detta; (iii) behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av den officiella myndighet som vi har; (v) behandling är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar.

Observera att vi enligt vissa lagar kan tillåtas att behandla information tills du motsätter dig sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder nedan. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Informationsöverföring och lagring

Beroende på var du befinner dig kan dataöverföringar innebära överföring och lagring av dina uppgifter i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför EU eller till någon internationell organisation som styrs av folkrätten eller som inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker kan du ta reda på mer genom att kontrollera relevanta delar av detta dokument eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter angående din information som behandlas av oss. I synnerhet, har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla ett samtycke, om du har lämnat ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter; (ii) du har rätt att motsätta sig behandling av dina personuppgifter, om behandlingen utförs på en rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att lära sig om information behandlas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som genomgår behandling. (iv) du har rätt att kontrollera om din information stämmer och be att få den uppdaterad eller korrigerad; (v) du har rätt, under vissa omständigheter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, i vilket fall kommer vi inte att behandla dina uppgifter för något annat syfte än att lagra det. (vi) du har rätt att under vissa omständigheter, få din personliga information raderad från oss; (vii) du har rätt att få din information på ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och om det är tekniskt möjligt, få det överfört till en annan registeransvarig utan några hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att din information behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller på avtalsförpliktelser därav.

Rätten att invända mot behandling

Om personuppgifter behandlas för allmänintresset, i utövandet av en officiell myndighet som tillhör oss eller för de legitima intressen som vi eftersträvar, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grundrelaterad till din speciella situation för att motivera invändningen. Du måste däremot veta att om din personliga information behandlas för direktmarknadsföring, kan du invända mot denna behandling när som helst utan att ge någon motivering. För att förstå om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring, kan du hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt.

Fakturering och betalningar

Vi använder betalningsprocessorer från tredje parter för att hjälpa oss att hantera dina betalningsuppgifter på ett säkert sätt. Tredje parts-processorernas användning av din personliga information styrs av deras respektive sekretesspolicy som kan eller inte kan innehålla integritetsskydd som är lika skyddande som denna sekretesspolicy. Vi föreslår att du granskar deras respektive sekretesspolicy.

Barnsintegritet

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte lämna in någon personlig Information via vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att bidra till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig ge personlig information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd.

Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till oss via vår hemsida eller tjänst, kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta din förälder eller vårdnadshavare att göra det för din räkning).

Nyhetsbrev

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du frivilligt kan prenumerera på när som helst. Vi är fast beslutna att hålla din e-postadress konfidentiell och kommer inte att avslöja din e-postadress till någon tredje part förutom vad som tillåts i avsnittet informationsanvändning och behandling eller för att använda en tredje parts-leverantör för att skicka sådana e-postmeddelanden. Vi kommer att behålla informationen som skickas via e-post i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer alla e-postmeddelanden som skickas från oss tydligt att ange vem e-postmeddelandet är från och ge tydlig information om hur du kontaktar avsändaren. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna för avregistrering som ingår i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionella e-postmeddelanden.

Cookies

Webbplatsen använder “cookies” för att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på hårddisken via en webbsidoserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver på domänen som utfärdade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva vår webbplats och våra tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Om du väljer att neka cookies kan du kanske inte fullt ut uppleva funktionerna på webbplatsen och tjänsterna. Om du vill veta mer om cookies och hur du hanterar dem kan du besöka internetcookies.org

Förutom att använda cookies och relaterad teknik som beskrivs ovan kan vi också tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy reklam som vi tror kan vara av intresse för användarna och att samla in och använda annan information om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som också kan placera cookies och på annat sätt spåra användarnas beteende.

Do Not Track-signaler

Vissa webbläsare har en Do Not Track-funktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill arr din online-aktivitet spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning att samla in personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de förflyttar sig över olika webbplatser med tiden. Vår webbplats spårar inte sina besökare över tid och över tredjeparts-webbplatser. Vissa tredjeparts-webbplatser kan dock spåra dina surfningsaktiviteter när de erbjuder dig innehåll, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy vad de presenterar för dig.

Affiliates

Vi kan lämna ut information om dig till våra affiliates för att kunna erbjuda dig relaterade eller ytterligare produkter och tjänster. All information som rör dig som vi tillhandahåller våra affiliates kommer att behandlas av dessa affiliates i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretessrutinerna på sådana andra webbplatser eller hos tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi skyddar information du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad och säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och utlämnande av personuppgifter i dess kontroll och förvaring. Ingen dataöverföring via internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, medan vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, bekräftar du att (i) det finns säkerhets-och integritetsbegränsningar för internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerhet, integritet och sekretess för all information och data som utbyts mellan dig och vår webbplats inte kan garanteras; och (iii) sådan information och data kan ses eller manipuleras i transit av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om säkerheten på webbplatsen har äventyrats eller att användares personliga information har lämnats ut till icke-närstående tredje parter till följd av extern verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimliga lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett databrott kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda personer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av överträdelsen eller om meddelande annars krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att lägga upp ett meddelande på webbplatsen och skicka ett mail till dig.

Rättsligt utlämnande

Vi kommer att lämna ut all information vi samlar in, använder eller mottar om det krävs eller tillåts enligt lag, såsom att följa en stämning, eller liknande rättsliga process, och när vi tror i god tro att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri, eller svara på en begäran från regeringen. I händelse av att vi går igenom en affärsövergång, till exempel en sammanslagning eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och personlig information sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna.

Ändringar och tillägg

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy då och då efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar av hur vi behandlar personuppgifter. När ändringar görs kommer vi att se över det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi kan också meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel genom kontaktinformation du har lämnat. Varje uppdaterad version av denna sekretesspolicy kommer att träda i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade Sekretesspolicyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen eller tjänst efter det datum då den reviderade sekretesspolicyn (eller sådan annan handling som anges vid den tiden) träder i kraft kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda dina personuppgifter på ett sätt som är väsentligt annorlunda än vad som angavs när dina personuppgifter samlades in.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden till denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy är du inte behörig att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller vill kontakta oss gällande andra frågor som rör individens rättigheter och din personliga information, kan du göra det via kontaktformuläret, skicka ett mail till hello@finanso.se eller skriva ett brev till 3 Lower Thames Str, St Magnus House, London EC3R 6HE, Storbritannien

Denna artikeln uppdaterades den 16 mars 2021

Denna webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa din användarupplevelse. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close