Type to search

Utdelningsaktier - aktier med hög utdelning

Utdelningsaktier har blivit ett mycket populärt tillgångsslag de senaste åren.  Vad innebär uttrycket utdelningsaktier och hur bygger man en utdelningsportfölj? I denna artikel hjälper vi dig att förstå grunderna och vilka tips ni bör tänka på.

En bra ihopsatt utdelningsportfölj kommer att ge dig ett stabilt kassaflöde av aktieutdelningar från dina utdelningsaktier.

Många av de som bygger en utdelningsportfölj har som mål att kunna leva på sina utdelningar efter ett par år. Det krävs en relativt stor utdelningsportfölj för att det ska gå att genomföra, men kanske lockar det att lyckas bygga en portfölj av utdelningsaktier som t.ex. betalar en semester varje år för dig? 

Artikeln innehåller följande:

 • Vilka aktier bör jag äga i min utdelningsportfölj?
 • Tips på aktier med hög utdelning
 • Tips på aktier med stabil utdelningstillväxt
 • Vad är Dividend Kings och är dessa bra?
 • Investera 100 000 kr i utdelningsaktier
 • Vad finns det för fördelar?
 • Är utdelningsaktier riskfritt?
 • Bra att tänka på när du ska investera i utdelningsaktier

Vilka utdelningsaktier bör jag äga i min utdelningsportfölj?

Vad bör du tänka på när du ska välja utdelningsaktier till just din utdelningsportfölj? Första frågan vi då ställer är; vill du investera i bolag som erbjuder en utdelningstillväxt (dividend growth) eller bolag med en extra hög direktavkastning (high yield) från start? Vi tycker att det beror lite på din tidshorisont. 

Börjar du med att investera 100 000 kr som ung och har en investeringshorisont på 15-30 år så kan det vara mycket bra att vikta portföljen mot utdelningsaktier med utdelningstillväxt.

Dividend growth: bolag som varje år, eller ofta, höjer sin årliga aktieutdelning
High yield: bolag som erbjuder en hög direktavkastning (aktier med hög utdelning)

High Yield - aktier med hög utdelning och direktavkastning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dividend Growth - aktier med stabil utdelningstillväxt

Bästa utdelningsaktierna till en utdelningsportfölj enligt Finanso

Här nedanför har vi plockat ut 8st olika utdelningsaktier för att skapa en fiktiv utdelningsportfölj. Observera att portföljen ska ses som inspiration och inte som rådgivning. Det vi främst har tittat på är att få en riskspridning genom att äga minst 8st aktier i flera olika branscher. Därefter har vi försökt få en bra balans mellan nivån på direktavkastning och utdelningstillväxten. 

Observera att direktavkastningen fluktuerar dagligen beroende på aktiernas kursrörelser.

Vad är Dividend Kings och är dessa bra utdelningsaktier?

Dividend Kings eller utdelningskungar om man ska översätta det rakt av är noterade bolag som har höjt sin utdelning i minst 50 år i rad. År 2018 fanns det 25st bolag som uppfyller de krav som gör att de kallas Dividend Kings. Att investera för att årligen få bra och stabila utdelningar blir allt mer vanligt. Det är en investeringsstrategi som ofta kan kallas för pengamaskin eftersom det årligen utökar din kassa helt passivt. Utdelningar i sig är tämligen vanligt bland large cap listan eftersom bolagen förväntas dela ut där.

Det som du kanske inte funderat på är dock om du har de bästa utdelarna? För storleken på utdelningen kan variera betydligt mellan de olika bolagen. Att få en hög summa utdelning per aktie är inte alltid det bästa. Utan det är relationen mellan utdelning per aktie och aktiekurs som bör tas i beaktning. Desto högre den relationen är, desto bättre är aktien i utdelningssyfte. Du får därmed en hög direktavkastning och man skulle kunna kalla det för en dividend king om det är en av de bästa aktierna i utdelningssyfte.

Investera 100 000 kr i utdelningsaktier

För enkelhetens skull så kommer vi att räkna med en portfölj på 100 000 kr i artikelns räkneexempel. Vi kommer även räkna med att du sparar 3000 kr i månaden som du tillsammans med alla aktieutdelningar återinvesterar i din utdelningsportfölj. Räknar vi med att portföljen i snitt ger en direktavkastning på 5% och dessutom en värdeökning på 3% per år. Då skulle din totala portfölj teoretiskt kunna utveckla sig likt grafen nedanför:

Din teoretiska utdelning per år skulle se ut ungefär såhär:

 • år 5 : 17 568 kr
 • år 10 : 34 608 kr
 • år 20 : 89 256 kr
 • år 30 : 189 528 kr
 • år 40 : 373 162 kr

Under de 40 år i grafen som visas så kommer du ha sparat 1 540 000 kr (blå färg) samtidigt som din totala värdeökning skulle vara närmare 3 000 000kr och du skulle ha erhållit cirka 4 400 000kr i aktieutdelningar. 

Återigen, det är ett mycket teoretiskt exempel för att inspirera dig att komma igång. Verkligheten är den att börsen är volatil och aktiekurser kan gå ner flera år i rad för att sedan gå upp flera år i rad. Läs om hur du kan investera 100 000 kr eller hur Västkustinvesteraren tänker kring att investera 100 000 kr i en utdelningsportfölj.

utdelningsaktier-utdelningsportfölj-investera-100-000kr

Vad finns det mer för fördelar med att investera i utdelningsaktier?

Att erhålla utdelning är så klart inte enda fördelen med stora och stabila bolag. Anledningen till att de kan dela ut är så klart att de är just stora, stabila och vinstdrivande. Detta gör också att de i regel har en positiv kursutveckling över tid och i bästa fall även slår index. 

Så utöver ett bra kassaflöde i form av utdelningar kan man också få en positiv kursutveckling. Även här kommer den då välkända ränta på ränta effekten eftersom om du återinvesterar din utdelning.  

Investerar du dessutom i bolag med en historik av höjda aktieutdelningar så får du troligtvis ännu högre utdelning nästa år eftersom du äger ännu fler aktier och därav ökar bara beloppet av utdelningar i din portfölj lavinartat. Detta fenomen har också blivit ännu bättre efter införandet av investeringssparkonto. För du skattar nämligen inte 30 % på själva utdelningarna längre då, utan endast på innehavet. 

Det gör att höga utdelningar och positiva utvecklingar beskattas mindre än tidigare och det blir mer pengar till dig. Här kan du se alla bolags aktieutdelningar 30 dagar framåt.

Aktier med hög utdelning

Att investera i högutdelare kan du i princip göra när som helst. Utdelningarna kommer ofta på våren och vanligen i maj. Detta gör att du bör investera minst en vecka innan för att få ta del av utdelningen eftersom aktierna handlas utan utdelning dagen / dagarna precis innan. Aktier som för tillfället förväntas ge bland de högsta direktavkastningarna är: 

 • Nordea 7,2 %.
 • Nobina 7,4 %.
 • MQ 7,2 %.
 • Swedbank 6,6 %.
 • H&M 5,2 %
 • Betsson 5,2%
 • NCC 5,6 %
 • eWork ger 5,4 %.

Som du ser är många stora företag med i denna väldigt korta lista egentligen. Och branscherna är spridda och samtliga ger minst 5 % i avkastning. Det visar alltså på att det är ett bra sätt att få avkastning på, genom att investera i utdelare. Dock så sjunker kursen i regel motsvarande avkastning i samband med utdelning. Så du får igång ett kassaflöde om än att nettoeffekten är i princip 0 vid själva utdelningstillfället. Som det ser ut så är det Capacent om 10,6 % som ser ut att bli årets dividend king i nuläget, men eftersom utdelningarna fortfarande ligger i framtiden och kurserna kan ändras så finns det också chans att detta förändras fram till dess.

Utdelningsaktier - aktier med hög utdelning

Är bolag med stabila aktieutdelningar riskfria?

Däremot ska det ju dock inte glömmas bort att investera i aktier medför alltid att du måste utsätta kapitalet för risk. Det är ändå dina pengar som du satsar på specifika företag och det kan alltid vända. Oavsett storlek på bolag så kan det svänga fort och därmed kan en hel del pengar också förloras. 

Stabila och utdelande bolag idag kan vara svajigt och konkursnära om ett år framåt. Se exempel på Eniro som för ett par år sedan var en folklig favorit och som numera har ett väldigt ringa börsvärde. Det svänger snabbt och därav är det viktigt att fortfarande tänka igenom sina investeringar och sin strategi.

Det finns inga garanterade och gratis pengar i din bemärkelsen utan det medkommer alltid en risk. Sedan kan väl en investeringsstrategi i många och stora börsbolag som fokuserar på utdelningar räknas som betydligt säkrare än enstaka småbolag. Detta eftersom du fortfarande sprider risken om du investerar i många olika bolag och branscher. 

Och det hör inte till vanligheten att alla branscher går urkasst samtidigt även om det finns lågkonjunktur som påverkar det mesta.

Bra att tänka på när du ska investera

Utdelningssäsongen i Sverige är främst under våren och utdelningarna ser ut att bli högre än någonsin tidigare. Utdelningar som hänför sig till räkenskapsåret 2017 ser ut att landa kring 251 miljarder i Sverige. Vilket är all time high så klart och det är den trenden som varit i Sverige de senaste åren.

Det tyder så klart på att vårt företagsklimat är bra, men vi har också en högkonjunktur som hållt i sig i flera år nu. Så se till att vara varsam med dina investeringsbeslut för att inte ta onödiga risker och förlora pengar som du verkligen behöver. 

Vill du förgylla våren med lite bättre kassaflöde så är det dags att ge dig in bland dividend kings. Du kommer få ett bra tillskott i kassan innan maj är över och kan njuta lite av extra konsumtion om så önskas. Bli en del av det svenska företagsklimatet genom att investera i din egen pengamaskin. Happy dividends!

Ordlista för utdelningsaktier

Utdelningsaktier
Bolag som antingen har en bra historik av utdelningar genom åren eller bolag som erbjuder sina aktieägare en hög direktavkastning.

Aktieutdelning
När ett bolag visar vinst så kan de välja att göra olika saker med pengarna som blir över på sista raden. Ett vanligt val är att dela ut pengarna till aktieägarna. Det kallas aktieutdelning.

Preferensaktier
Det “vanliga” aktieslaget som folk investerar i på börsen kallas stamaktier. Men en del bolag erbjuder även investerarna preferensaktier. Dessa brukar ofta erbjuda en bestämd utdelning och en hög direktavkastning. Läs mer om preferensaktier!

Utdelningsaktier

9.8

Stabil avkastning i form av utdelningar

9.5/10

Utdelningar i kontanta medel

10.0/10

Bygg en utdelningsportfölj/pengamaskin

10.0/10

Fördelar

 • Stabil avkastning i form av utdelningar
 • Utdelningar i kontanta medel
 • Bygg en utdelningsportfölj/pengamaskin