Type to search

Preferensaktier erbjuder dig hög direktavkastning​

Preferensaktier är ett aktieslag som skiljer sig mot vanliga stamaktier. De flesta som väljer att investera i preferensaktier gör det för att få en hög direktavkastning. Flera preferensaktier delar dessutom ut pengar flera gånger om året, vilket kanske leder tankarna till att så kallade preffar passar bra i en utdelningsportfölj eller som utdelningsaktier. Det kan de göra, men tänk på att du aldrig kommer få någon värdestegring på aktiepriset eller någon utdelningstillväxt.

  • Vad är preferensaktier?
  • Utdelningar, inlösenkurser & direktavkastningar
  • Preferensaktier och stamaktier är olika typer av aktier
  • Aktier med hög utdelning
  • Olika typer av preferensaktier
  • Fördelar med preferensaktier
  • Nackdelar med preferensaktier
  • Detta ska du tänka på

Preferensaktier - tips & inspiration

Skillnaden på stamaktier och preferensaktier

För att förstå hur preferensaktier skiljer sig från andra typer av aktier så ska vi här förklara vad alla dessa går ut på, samt hur du kan välja en investeringsform som kan anpassas till dina behov.

När det gäller rösträtten. Hur mycket vill du få vara med och säga till om när det gäller verksamheten i vilken du placerat dina sparpengar? Är detta något mycket viktigt för dig, kan du överväga möjligheten att köpa A-aktier eller B-aktier. Detta system finns för att avgöra vem som kommer att ha mest inflytande över företaget. A-aktier brukar vara dyrare än B-aktier, men de medför också en 10 gånger så stark rösträtt. Företagets ursprungliga ägare, de som var med i början, tog riskerna och byggde upp allt från grunden – kan på så sätt behålla största delen av kontrollen även om nya investerare ansluter sig till verksamheten.

När det gäller andelar i bolagets tillgångar kan aktieslagen delas upp i två grupper: stamaktier och företrädesaktier. Stamaktier syftar på de aktier som utgivits vid företagets uppstart, med syfte att tjäna in företagets ursprungliga aktiekapital. Preffar ges ut vid en senare tidpunkt, när företaget behöver få in mer pengar för att finansiera ett större projekt eller renovering. Skillnaden mellan dessa grupper är att preffar har förtur vid utdelning och likvidation. Stamaktieägare får vänta tills alla preferensaktieägare har fått sin andel av vinsten utbetalad. Råkar företaget hamna i konkurs, är det preffarnas ägare som får förtur till företagets tillgångar. Å andra sidan medför stamaktier högre rösträtt än företrädesaktier, eftersom ägaren oftast varit med från början.

Vad är preferensaktier för något?

 En aktie är en ägarandel i ett företag. När du som investerare köper en aktie, får du också rösträtt i besluten som ska fattas framöver, samt rätt till en del av de pengar som företaget tjänar in. Preferensaktier, eller företrädesaktier, kallas de aktier som har företrädesrätt framför andra aktier vid utdelning eller likvidation.

Det finns flera anledningar till varför ett företag väljer att ge ut företrädesaktier, men de vanligaste är dessa två: för att få nya investerare att intressera sig för verksamheten, och för att få tillgång till kapital utan att behöva ta ett lån. När du köper en företrädesaktie blir det som att du lånar ut pengar till företaget. Du får sedan regelbundet tillbaka en viss summa i avkastning, och efter en förutbestämd tid betalas hela summan tillbaka till dig. Oftast är företrädesaktier en tillfällig åtgärd som företaget vidtar för att kunna finansiera sin verksamhet och tillväxt. Därför har denna sorts investering också ökat i popularitet på senaste tiden.

Preferensaktier utdelningar, inlösenkurser och direktavkastningar

Vi har samlat alla preferensaktier på samma plats. Klicka på bolagsnamnen för att läsa mer om respektive bolag hos Avanza. Dokumentet nedanför innehåller bland annat alla preferensaktier, direktavkastning, utdelningar och inlösenkurser. Observera att dokumentet är manuellt byggt och kan innehålla faktafel.

[gdoc link=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GdYWIon0Qbgvb36Y0RFB5wqFhqTF5BIL5BclwNP5BYA/edit?usp=sharing” height=”700″]

Aktier med hög utdelning

Ett smart sätt att tjäna extra pengar med ofta låg risk är att köpa preferensaktier, eller preffar som de också kallas. Du låter pengarna arbeta åt dig och tjänar på avkastningen (aktieutdelningarna), och till slut får du tillbaka summan du investerade. Det är varje småsparares dröm. Men vad är egentligen preferensaktier? Hur funkar de, och hur kan du göra rätt val för att avancera dina ekonomiska intressen? Hur kan du undvika riskerna som ibland kan uppstå vid investering i företrädesaktier? Här kommer du att kunna lära dig grunderna om denna alternativa sparform, så att du kan identifiera de möjligheter som öppnas framför dig, inse vilket tillvägagångssätt som fungerar bäst, och fatta ett informerat beslut.

Olika typer av preferensaktier

Även preferensaktier kan delas upp i olika slag:
Konvertibla aktier, som tillåter dig som ägare att köpa preffar för ett visst antal stamaktier. Detta kan vara en smart åtgärd att vidta när vanliga aktier börjar stiga i värde.
Deltagande aktier, som ger dig chans att dra nytta av företagets framgång: när företaget uppfyller sina förutbestämda mål, får du som aktieägare möjlighet till extra utdelning. Detta skapar ett sätt att generera större inkomst på lång sikt utan att riskera för mycket.

preferensaktier

Fördelar med preferensaktier

Den största fördelen med preffar är att ägaren får tillgång till en fast utdelning som betalas in före ägarna av andra aktieslag kan få betalt. Vissa typer av företrädesaktier (kumulativa aktier) ger även möjlighet till ackumulering av alla obetalda utdelningar. Detta betyder att om du fått avstå från utbetalningen när företaget undergick en svår tid, kan du när problemen löst sig få pengarna tillbaka.

Företrädesaktieägare kompenseras först för sina investeringar när bolaget hamnar i konkurs. Du har alltså högre fordringar på tillgångarna som hör till företaget du valt att satsa på.

Utdelningen är förutbestämd och beror inte på kurssvängningarna. Även om du inte tjänar så mycket som med ”vanliga” aktier, så är det en stadig inkomst som du får tillgång till så länge det går bra för företaget.

Nackdelar med preferensaktier

Du får inte del av företagets ökade vinster, eftersom företrädesaktier oftast har en fast förutbestämd utdelning. Du som vill satsa på aktier som du kan behålla i många år och vars värde ökar i takt med företagets framgång, gör bättre i att söka efter stamaktier.

De har en förutbestämd löptid. Preffarna kan lösas in av bolaget till ett belopp som minskar efter hand som tiden går.

Utdelningen är inte garanterad vid ekonomiska svårigheter. Hamnar företaget i konkurs kommer du att få förtur – men oftast går det inte riktigt så illa. När företaget försöker komma på fötter efter en svår tid (vilket ofta är fallet), kommer stamaktiernas röst att räknas. Först måste det beslutas på bolagsstämman om vad som kommer att hända med pengarna. Det kan hända att företagets ursprungliga investerare beslutar att återköpa aktierna när kursen sjunkit, och då tjänar du som företrädesaktieägare inte så mycket på affären.

Detta ska du tänka på när du väljer mellan preferensaktier och stamaktier

När du ska bestämma om du ska köpa aktierna eller inte, bör du först läsa igenom bolagsordningen. Ta reda på vad det troligaste slutresultatet för företrädesaktien kommer att vara. Läs finansiella rapporter, och bedöm bolagets möjligheter att uppfylla de utlovade betalningarna. Tänk ut ett skräckscenario, och överväg hur detta kommer att påverka dig. Kom ihåg att det är betalningsförmågan som styr hur riskfylld investeringen kommer att vara, och bestäm relevanta avkastningskrav. Läs mer om hur du kan investera pengar!