Type to search

Finansiering av en affärsängel

Share

Att hitta finansiering är alltid ett stort projekt. När det handlar om att investera i en bransch eller verksamhet som är riskabel kan det vara svårt att få ett vanligt företagslån från en bank. En större finansiering kan också vara svår att få beviljad om företaget inte är etablerat.

Nystartade bolag kan istället vända sig till en affärsängel för att hitta finansiering. En affärsängel är en privatperson som går in med sitt eget kapital i nystartade bolag, som en form av riskkapital. Den monetära investeringen kombineras med intellektuellt kapital i form av råd, erfarenheter och kontakter. En affärsängel kan därmed hjälpa ett nytt företag att växa fortare på ett mer stabilt sätt, eftersom flera nybörjarmisstag kan undvikas med hjälp av investerarens erfarenhet och nätverk. Affärsänglar har vanligtvis egen erfarenhet av att ha startat, växt och sålt företag.

Affärsänglar och onoterade bolag

Det vanligaste är att affärsänglar investerar i onoterade bolag, det vill säga privata bolag vars aktier inte handlas på en börs. En affärsängel kan sedan utveckla företaget till en nivå där det blir intressant för andra investerare och riskkapitalbolag. Ett nystartat bolag har nämligen för det mesta en kraftig tillväxtfas och en medföljande värdeökning i ett tidigt skede. Tillväxtfasen sker vanligtvis direkt efter de första kunderna börjar betala för bolagets varor eller tjänster. En börsintroduktion sker oftast senare, efter den kraftiga värdeökningen i företaget. Att investera innan tillväxtfasen kan därför bli mycket lönsamt, även om det givetvis är riskfyllt. När bolaget sedan börsnoteras kan affärsängeln få tillbaka sitt satsade kapital med avkastning.

Även privatpersoner kan placera sina pengar i onoterade bolag som förväntas växa. Det är till exempel möjligt genom den svenska plattformen Pepins som finns till för crowdfunding och handel i onoterade aktier. Än så länge placerar dock majoriteten av svenskar sina pengar på börsen. Carl Johan Högbom som är kvalitetsansvarig på Pepins och före detta vd på Stockholmsbörsen säger till Dagens Industri:

  • Det är ofta en bra investering, men problemet är att den största värdetillväxten i företaget har skett redan innan det sätts på börsen. Dessutom noteras företag senare och senare i sin utveckling, om de ens introduceras. Det här innebär att det är de stora riskkapitalbolagen som tar del av den största värdetillväxten, medan allmänheten får en chans först när de största vinsterna redan är hemtagna.

Inte samma sak som riskkapital

Riskkapitalinvesterare arbetar på liknande sätt som affärsänglar, men affärsänglar är ett komplement till ett formellt riskkapital. Affärsänglar går till exempel oftast in tidigare i företagets tillväxtfas. Privata investerare kan dessutom ta snabbare investeringsbeslut eftersom de ansvarar för sina egna pengar. En riskkapitalinvesterare är istället anställd av ett bolag och placerar fonder som externa investerare köper in sig i. Beloppen som investeras från affärsänglar brukar dessutom vara mycket lägre jämfört med de investeringar som riskkapitalbolagen gör. Majoriteten av affärsänglar investerar enbart i branscher som de har erfarenhet ifrån samt i sitt närområde för att det personliga engagemanget ska fungera på rätt sätt.

En investering som passar vissa bolag

När man tar in en affärsängel som investerare måste man vara beredd på att släppa in personen i företagets styre under en period. Dessutom måste en del av bolagets framtida vinst delas med affärsängeln som vanligtvis äger många aktier i företaget. Det är inte ett upplägg som passar alla, utan för vissa företag passar mer traditionell finansiering genom företag som www.likvid.se bättre. Bolag som kan presentera en genomtänkt och realistisk affärsplan har större chans att få hjälp av en affärsängel. Idag är det främst företag som är verksamma inom teknik eller IT som brukar intressera affärsänglar, eftersom tech-bolag har en stor chans att bli mycket lönsamma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × fem =