Type to search

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Snabbguide på hur du sätter upp en stabil & långsiktig fondportfölj

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

Varför ska jag investera i fonder? – Bli miljonär genom 4 enkla steg

Att investera i fonder är perfekt för dig som inte är intresserad av aktier och värdepapper, inte har tid eller vill att allt ska gå 100% automatiskt. Fördelen med fonder är att du får en mycket bra diversifiering (riskspridning) och du slipper även att lyfta ett finger för att dina pengar ska jobba för dig.

Genom att sätta upp ett automatiskt fondsparande så kommer du bygga en fondportfölj som varje månad fylls på med nya insättningar när lönen har trillat in på ditt konto. Tack vare dina månatliga insättningar, ränta på ränta-effekten och en lång investeringshorisont så kommer du att bli miljonär. Här nedanför hjälper vi dig att bygga en stabil fondportfölj där du kan låta ditt kapital växa i många år framåt!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Välj rätt konto för att förvara dina fonder

Som privatperson så finns det egentligen bara ett rätt alternativ när du ska spara i fonder och det är ett investeringssparkonto (ISK).  Investeringssparkontot skapades så sent som 2012 och istället för att skatta 30% på vinsterna så schablonsbeskattas ditt totala kapital och insättningar med endast 0,375%  (gäller för 2017, för mer information: beskattning ISK). Kontot är helt avgiftsfritt i sig själv och du slipper att deklarera helt och hållet.

Två stora fördelar med ISK: Du slipper deklarera och du betalar en schablonskatt istället för vinstskatt 

För juridisk person, t.ex. aktiebolag, så är det istället en företagsägd kapitalförsäkring som gäller. Beskattningen blir näst intill likadan som i ett ISK. 

Det är även viktigt att välja rätt bank. Ett tips för att hjälpa tålamodet som krävs vid fondsparande är att inte använda sig av en bank du loggar in på flera gånger i veckan. Vi tycker att Avanza och Nordnet är överlägsna jämfört med sina konkurrenter för dig som ska investera i fonder, där vi tycker att Avanza bank drar det längsta strået. Avanza och Nordnet har ungefär samma utbud när det kommer till handel, de har ungefär samma avgifter och höga klass på kundservice, men Avanzas gränssnitt på siten och i mobila appen är överlägset. Vi rekommenderar därför dig att öppna ett Investeringssparkonto hos Avanza!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

Välj rätt fonder för att bygga en stabil och diversifierad fondportfölj

Viktigt att tänka på när du väljer fonder är att hålla avgifterna låga. Även om det låter som små summor nu i början så kan det handla om flera hundra tusen kronor som du kan gå miste om. Det är även viktigt att diversifiera  din portfölj så att du är exponerad mot flera marknader. Informationen i detta inlägg skall endast ses som vägledning och inte finansiell rådgivning. 

Fonder tips – Sprid dina fondinnehav mot flera olika marknader

När du sätter upp din fondportfölj så bör du sprida dina innehav så du har t.ex. en globalfond, en Sverigefond, en tillväxtfond och en europafond. Det gör att du får exponering mot större delar av världen. Exempel på några av dessa fonderna får du nedanför. Bakom varje fond står även hur hög förvaltningsavgiften är, se till att hålla den så låg som möjligt! Här nedanför ger vi tips på olika fonder med låg förvaltningsavgift:

FONDER – VÅR EXEMPELPORTFÖLJ

Här nedanför visar vi på en exempelportfölj som har en fin riskspridning och där vi försöker hålla nere avgifterna. Observera att detta endast är en vägledning och ingen definitiv rådgivning.

GLOBALFONDER – 30% av portföljen
Länsförsäkringar Global Indexnära 

SVERIGEFONDER – 30% av portföljen
Avanza Zero

TILLVÄXTFONDER – 15% av portföljen
Swedbank Robur Acess Asien

EUROPAFONDER – 25% av portföljen
Handelsbanken Europafond Index

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

Steg nr 3 – Månadsspara i fonder

Många av oss lever med tanken att vi sparar det som finns över av lönen i slutet av månaden. Det är dag att ändra på det! Sätt upp en automatisk överföring av t.ex. 10-20% av lönen som dras direkt när lönen har anlänt på kontot. Pengarna förs då över till ditt investeringssparkonto och placeras automatiskt i ditt månadsspar i fonder. 
Läs mer om hur du startar ett automatiskt månadssparande här!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag som t.ex. svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper. Fonden ägs av fondandelsägarna och hur stor del varje fondandelsägare äger baseras på summan man investerat i fonden.

Investera i fonder är en bra sparform där du sprider dina investeringar över flera olika värdepapper. Det medför att risken sprids och sänks jämfört med aktier där du investerar i samma sorts värdepapper. Valfriheten för ditt sparande är stort då du själv kan avgöra hur stor summa du vill investera, hur ofta du vill avsätta pengar till ditt sparande, vill du satsa allt på en gång eller månadsspara? Vi rekommenderar att månadsspara.

Investera i fonder – Olika sorters fonder

Det finns flera sorters fonder med olika risknivåer. Här är de tre huvudkategorierna är:

 • Aktiefonder
 • Hedgefonder
 • Räntefonder

Aktiefonder

En aktiefond är en fond där minst 75 % av förmögenheterna är placerade i aktier eller aktieliknande instrument. Enligt lagen måste en svensk aktiefond innehålla aktier från minst 16 stycken olika bolag. Avkastningen i fonden beror på hur dessa aktier utvecklas. Detta är de typ av fond som har högst risk på grund av aktiemarknadens kraftiga svängningar

Hedgefonder

Ordet hedge kommer från engelskans ord för skydd. Tanken med denna typ av fond är att de lättare ska kunna skydda sig mot en nedgång på de olika marknaderna som fonden innehåller. Detta har skapat friareplaceringsregler än vad vanliga fonder har.

Räntefonder

En räntefond är en fond som placerar sin förmögenhet i räntebärande värdepapper. Detta kan tex vara obligationer och statsskuldsväxlar. Räntefonderna brukar delas in i korta respektive långa räntefonder beroende på hur långa löptider fonden har. En kort räntefond har en löptid på mindre än ett år och en lång räntefond investerar på löptider mer än ett år. En räntefonds avkastning baseras på ränteutvecklingen i samhället. När räntan sjunker stiger värdet på fonden och omvänt. Detta är den fondtyp med lägst risk då räntemarknaden inte svänger så kraftigt. Läs mer om räntefonder!

Sedan finns det även:

 • Blandfonder – En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.
 • Fond i fond – En fond i fond är en fond som placerar i andra fonder istället för i aktier eller andra liknande värdepapper.
 • Indexfonder – Indexfonder är fonder som är s.k. passivt förvaltade. Tanken med fonderna är att de ska utvecklas i linje med det index som de ska följa tex OMX Stockholm 30. Förvaltarna försöker alltså inte slå index utan enbart följa den allmänna utvecklingen.
 • Globalfonder – En globalfond placerar i värdepapper på börser världen över.
 • Länderfonder – Fonder som placerar i ett specifikt land.
 • Regionfonder – Regionfonder är fonder som placerar i specifika regioner. Det kan vara Asien, Europa, Latinamerika men även regioner i mindre omfång.
 • Branschfonder – Fonder som placerar i en specifik bransch.

Hur fungerar det?

Du kan investera i fonder på många olika sätt, antigen via din bank, ett fondtorg på nätet eller direkt av ett fondbolag. Det största utbudet finner du på ett fondtorg. När du bestämt dig för vilken eller vilka fonder du vill köpa lämnar du en köporder till din bank, fondtorg eller fondbolag.

Fördelar och nackdelar med fonder

En fördel med att investera i fonder är att det är mycket enkelt sätt att månadsspara på samtidigt som det ger en bättre avkastning än vad du får genom sparrätan på ditt sparkonto. Det går att utan att sätta in pengar regelbundet av olika summor, stora som små.

Det går att hitta fonder som är helt avgiftsfria och som följer det svenska indexet vilket är en bra nybörjartjänst. En av dessa är Avanza Zero som är nätbanken Avanzas indexfond.

Det största problemet med att investera i fonder är de höga avgifterna. Det kostar att låta någon annan sköta sina investeringar och det är inte ovanligt med fondavgifter på 2 – 3 % per år som i längden kan skapa höga avgifter. Därför är det viktigt att alltid ha koll på förvaltningsavgiften. Vi hjälper dig som ska investera i fonder med ett par fondförslag längre upp på sidan.

Investera i fonder – Hur mycket kan man tjäna på fonder?

Vad du kan tjäna på fonder hänger dels på vad du har för riskfaktor, hur mycket pengar du investerar samt hur länge du behåller dina fondandelar. Hur kursen går hänger helt på hur det går för innehållet i din fond. Man kan aldrig säga i förhand hur mycket du kommer att tjäna på din investering. Fondsparade innebär alltid en risk, men en balanserad långsiktig fondportfölj bör kunna ge 6-10% årlig avkastning över tid. 

Smarta tips och råd innan man bestämmer sig för att investera i fonder

Det finns vissa saker som du bör tänka på och bestämma dig för innan du ska investera i fonder.

 • Vad har du för mål med ditt fondsparande? Vad har du för syfte med din investering?
 • Hur mycket pengar vill du investera? Investera enbart pengar du kan vara utan och som inte är belånade. Du kan aldrig veta att fonden går bra och du får tillbaka dina pengar. Du vet heller aldrig när det är läge att plocka ut vinsten.
 • Tänk över hu länge du vill satsa dina pengar. När beräknar du att ta ut din vinst? Detta har även en stor betydelse för när du skall bestämma din riskfaktor.
 • Välj vilka risker du är villig att ta? Ska du satsa på en fond med hög eller låg riskfaktor? En gammal sanning säger att högre risk ger högre avkastning. Men hur reagerar du om fonden svänger mycket och media kanske svartmålar en nedgång. Har du is i magen för att stanna kvar och tro på di investering eller följer du media och hoppar av och går ur fonden med en eventuell förlust? Kommer du att kunna sova gott på natten trotts att fondens värde svajar mycket?

Analysera sedan de olika fonderna och välj de som är bäst utifrån dina placeringsparametrar. Välj en risknivå som passar in på din personlighet, placeringshorisont och övriga förutsättningar.

Månadsspara och investera i fonder löpande

Att kontinuerligt köpa fondandelar och inte satsa hela summan på en gång gör att du säker dina risker genom att du inte behöver tänka så mycket på när det är rätt läge att köpa och rätt läge att sälja. När du månadssparar investerar du konstant och kan faktiskt vara glad över nedgångar på börserna eftersom du då får nya fondandelar till lägre pris. Ett annat tips är även att sprida sina pengar i olika fonder för att minska risken ännu mer.

Fonder avgifter

Du bör även känna till att det tillkommer vissa avgifter ihop med ditt fondsparade. Fondförvaltarna tar ut olika avgifter för att förvalta dina fonder. Det finns fyra typer av avgifter: Köpavgifter, säljavgifter, förvaltningsavgifter och prestationsbaserade avgifter. Dessa avgifter utrycks i procent vilket innebär att summan varierar beroende på hur mycket dina fonddelar är värda. Var alltid observant på avgifterna när du ska investera i fonder.

Passar det inte att investera i fonder? Kanske är aktier något som passar dig bättre? Läs vår guide om hur du kan investera i aktier idag!