Type to search

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

Vad är Bitcoin och hur kan jag investera i Bitcoin?

Bitcoin är två saker, både ett betalsystem men även valutan som används i systemet. Det grundläggande syftet är detsamma som med andra valutor, att kunna använda valutan som betalningsmedel eller för att lagra värde. Många ser det som en möjlighet att investera i Bitcoin för att spekulera om en värdeökning längre fram i tiden. När/om världen inser nyttan med en riktig digital valuta så kommer användandet öka ännu mer och användningsområdena kommer bli fler. Det är vad som förutspås för Bitcoins framtid.

Disclaimer: Finanso vill vara tydliga med att vi inte är Bitcoinexperter.
Har du planer på att investera i Bitcoin så bör du läsa på ordentligt på flera ställen för att bilda dig en egen uppfattning.

Investera i Bitcoin XBT

Ett populärt sett att investera i Bitcoin är att köpa värdepappret Bitcoin XBT (Länk till Bitcoin XBT) hos Avanza eller din nätmäklare. Certfikatet har som målsättning att följa prisutvecklingen på Bitcoin. Såhär skriver Avanza om certifikatet Bitcoin XBT:

Nej. Äger man Bitcoin XBT eller Ethereum XBT så äger man inte Bitcoin/Ethereum direkt utan istället ett certifikat som har exponering mot Bitcoin-priset eller Ethereum-priset. 
Genom att du äger ett certifikat och inte den underliggande tillgången så tillkommer även risker som du måste känna till innan du handlar. Dessa är i huvudsak valutarisk, kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. 
Läs mer om vad dessa risker innebär i detalj här: Avanza Akademin

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

Bitcoin pris och Bitcoin värde

I grafen ovanför ser ni dagens Bitcoin värde. Grafen är upp till 15 minuter fördröjd så basera aldrig några köp av Bitcoin på Bitcoins pris som visas här ovanför. Bitcoin värde är något som ändras kraftigt dag för dag då handeln just nu är extremt volatil. Som ni ser i grafen så har Bitcoins pris och värde både mångdubblats senaste tiden, men samtidigt så har Bitcoins pris samtidigt halverats på bara ett par månader. 

Förmodligen kommer Bitcoins värde att vara något helt annat när ni läser detta och därmed får ni göra en egen analys utefter förutsättningarna.

Bitcoinvalutan

Bitcoin är en helt ny typ av valuta, en så kallad kryptovaluta. Till skillnad från många andra digitala valutor som t.ex. Paypalcoins så är det inte en valuta som är baserad på en vanlig valuta som t.ex. amerikanska dollarn eller svenska kronan. Det betyder att det inte är någon central utfärdare som t.ex. svenska riksbanken som styr valutan. Bitcoin är en helt egen valutaenhet, helt separerad från den traditionella infrastrukturen. Den är privatägd och administreras av användarna.

Valutans värde och tillgång styrs utav användarnas efterfrågan och deras tillverkning i P2P-nätverket. Mängden tillgängliga Bitcoins ökar snabbt i början men ökningstakten minskar och den totala mängden stannar till slut strax under 21 miljoner. Valutans värde ökar snabbt, idag har en Bitcoin ett värde av ca 5000 svenska kronor. Mellan 2009 och 2013 ökade värdet av 5000 Bitcoins från $26.60 till $886,000. I skrivande stund så står kursen i runt $10,000 per Bitcoin

Valutaenheten kan delas ner till 8 decimaler. Detta betyder att du kan skicka någon 0.00000001 Bitcoins.

Hur fungerar betalsystemet Bitcoin

Bitcoins betalsystem är baserat på ett P2P-nätverk med ett decentraliserat system vilket betyder att det inte finns någon ”serverpark” eller företag som kontrollerar systemet och betalningarna. Istället är det nätverket som granskar överföringarna. Hela systemet är krypterat med en så kallad asymmetrisk kryptering. Kortfattat innebär detta att två olika krypteringsnycklar används för kryptering respektive dekryptering.

Nyckeln för kryptering, den ”publika” nyckeln, din bitcoinadress, kan spridas fritt. Vem som helst kan med hjälp av denna kryptera en transaktion med vetskapen om att bara du som har tillgång till den ”privata” nyckeln för att kunna dekryptera transaktionen och ta emot betalningen. Varje adress är unik för varje transaktion, den kan bara användas en gång. Detta system öppnar även upp möjligheten för att med lite ansträngning kunna skicka pengar helt anonymt.

Fördelar Bitcoin

  • Låga avgifter, ofta helt avgiftsfria överföringar. Dock är frivilliga avgifter ett plus då det kan göra att din överföring sabbare blir upptagen i ett block.
  • Omedelbara överföringar dygnet runt, året runt. Du behöver inte anpassa dig till att din bank skall vara öppen. Överföringen är gjord på mindre än en timme, oavsett vart i världen du och mottagaren befinner er, om ni har olika banker eller av vilken storlek överföringen har.
  • Ingen risk för s.k. chargebacks (när t.ex. en handlare tar emot en kortbetalning som senare dras tillbaka).
  • Slipper att tänka på valutaväxlig då valutan är den samma världen över.
  • Bitcoins är helt omöjliga att förfalska då dem är baserade på kryptoteknik.

Bitcoin nackdelar

Nackdelarna med Bitcoin är att det till en början krävs att du läser på ganska mycket för att lära dig ett helt nytt sätt att handla på. Det kräver också att du har ett stort personligt ansvar då det endast är du som kan se till att dina tillgångar är tillräckligt skyddade mot intrång. Det är viktigt att du förvara pengarna i en pålitlig Bitcoin-plånbok med en hög säkerhetsnivå så du inte blir hackad. Ytterligare en nackdel är att värdet varierar väldigt mycket vilket gör att du inte med säkerhet kan veta vad dina tillgångar är värda just i denna stund.

Investera i Bitcoin – Köpa Bitcoin – Handla Bitcoin

För att investera i Bitcoin så krävs det inga speciella förkunskaper mer än att känna till hur betalsystemet fungerar. Däremot är en investering i Bitcoin i första hand en spekulation om att värdet ska öka framåt i tiden. Det medför därmed en hög risk.

För att komma igång krävs det endast att du startar en Bitcoin-plånbok på din dator eller mobiltelefon genom att ladda ner en mjukvara. Du kan även använda dig av en så kallad eWallet vilket är en sajt som en tredje part hanterar och därför står för en del av ansvaret för säkerheten. Tänk bara på att välja en tillförlitlig sajt. När detta är gjort skapas din första adress som du kan använda för att dela ut som ett kontonummer för att kunna ta emot eller skicka en överföring.

En transaktion fungerar kortfattat så att ägaren till kontot som penarna skall skickas från skapar transaktion som signeras med sändarens privata nyckel. Efter detta är det dags för att transaktionen skickas ut i nätverket för att bekräftas. Eftersom det inte finns någon central auktoritet som journalför eller godkänner transaktionen är det upp till nätverket att se till att summan på trasaktionen täcks utav sändarens saldo samt att avgöra om transaktionen är giltig så att det inte existerar någon dubbelspendering. Skulle detta vara så, så är det upp till nätverket att avgöra vilken transaktion som är den riktiga. Alla transaktioner lagras i den så kallade blockkedjan. När en transaktion är bekräftad placeras den in i ett block som blir en ny länk i blockkedjan.

Så länge som en transaktion är obekräftad klassas den som osäker. Du aldrig vet om den kommer att klassas som den riktiga transaktionen vid en eventuell dubbelspendering. Du vet heller aldrig när din transaktion blir inkluderad i ett block. Vilka trasaktioner som kommer med avgör blockskaparen helt och hållet själv. Om man väljer att betala en frivillig avgift lockar man skapare att välja just din transaktion då avgiften tillfaller blockskaparen.

Du kan skaffa din Bitcoins på två sätt, antingen via valutaväxling från en vanlig valuta eller genom ”mining”(blocktillverkning).

Investera i Bitcoin XBT

Ett populärt sett att investera i Bitcoin är att köpa värdepappret Bitcoin XBT (Länk till Bitcoin XBT) hos Avanza eller din nätmäklare. Certfikatet har som målsättning att följa prisutvecklingen på Bitcoin. Såhär skriver Avanza om certifikatet Bitcoin XBT:

Nej. Äger man Bitcoin XBT eller Ethereum XBT så äger man inte Bitcoin/Ethereum direkt utan istället ett certifikat som har exponering mot Bitcoin-priset eller Ethereum-priset. 
Genom att du äger ett certifikat och inte den underliggande tillgången så tillkommer även risker som du måste känna till innan du handlar. Dessa är i huvudsak valutarisk, kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. 
Läs mer om vad dessa risker innebär i detalj här: 
Avanza Akademin

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
bitcoin värde bitcoin pris investera i bitcoin köpa bitcoin handla bitcoin

Bitcoin värde – Investera i Bitcoin

Blocktillverkning

Tillverkningen av nya block till blockkedjan är en tävling mellan olika ”miners” som tävlar om vem som kan dekryptera det aktuella blocket först. Priset som man som miner vinner när man lyckas skapa ett block är nyskapade Bitcoins samt alla (frivilliga) transaktionsavgifter som följer med de transaktioner som inkluderas i blocket.

Varje block innehåller information om de transaktioner som ska inkluderas, en referens till det föregående blocket samt ett värde som kallas ”nonce”. Allt detta hashas sedan med SHA-256. Målet är att finna rätt nonce-värde för att värdet skall vara lägre än den aktuella svårighetsgraden. Svårighetsgraden justeras varannan vecka så att nya block alltid ska skapas i snitt var tionde minut.

Känns det som att Bitcoin är för riskabelt som investering? Ta gärna en titt på våra andra investeringstips!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]