Type to search

Står du inför att teckna ett låneavtal och funderar över hur det fungerar med ränta? Ska du välja fast eller rörlig ränta? Här går vi kort igenom några saker som kan underlätta ditt val!

Vad är ränta för något?

Låneränta skulle man kunna förklara som den kostnad som banken tar ut som kompensation för den risk de tar när de lånar ut pengar till dig. Hur stor den risken är beror på din framtida ekonomiska situation, hur stort ditt lån är och hur på hur många år som du planerar att kunna betala tillbaka pengarna. På samma sätt tar du en risk när du lånar du ut pengar till banken genom att spara pengar på dina konton. Banken betalar då ut sparränta eller inlåningsränta. Räntesatsen baseras procentuellt på hur stort lånet är.

Tips på räntefonder:
AMF Räntefond lång
Spiltan Högräntefond
Nordea Stratega ränta
Swedbank Robur Penningmarknadsfond
AMF Räntefond kort
Länförsäkringar räntefond kort
SPP obligationsfond
Nordea obligationsfond
Carnegie corporate bond A

Rörlig ränta

Den rörliga räntan påverkas av vad marknadsräntan eller något index står i. Detta gör att räntesumman kan variera mellan de olika inbetalningarna. Eftersom ditt lån inte är bundet kan du närsomhelst välja att binda ditt lån om det blir oroligare tider.

Rörlig ränta kan vara ett alternativ om du tror på fortsatt låga räntor och låg inflation. Ser man tio år bakåt i tiden så har en rörlig ränta inneburit en lägre kostnad. Men den kostnaden har alltid varit direkt kopplad till en högre risk om du inte har stenkoll på räntemarknaden. Men hur kommer din ekonomi påverkas om nu räntan kommer att stiga som Konjunkturbarometern förutspår istället för att sjunka som de gjort sedan börskraschen?

Rörlig ränta kräver lite mer koll på den finansiella marknaden

Rörlig ränta är ett lite mer riskabelt alternativ, men det kan vara bra för dig som är lite mer säker på hur framtiden kommer att se ut, och kanske har lite mer koll på den finansiella marknaden. Ett annat skäl till att välja rörlig ränta är såklart om den aktuella räntan är väldigt hög, och du därför vill vänta med att binda upp den tills räntan har sjunkit igen. Du kan oftast göra ett aktivt val om när du eventuellt vill binda din rörliga ränta, eller om du vill behålla den rörlig.

När det kommer till tidsperioder kan du ha en tremånaders period som kortast när det kommer till räntan, sen förändras den utefter marknaden igen. Om man tittar på räntan genom åren så har det lönat sig för låntagaren att ha en rörlig ränta, men detta måste vägas mot den ökade risk detta innebär för dig, eftersom räntan också kan stiga under din låneperiod.

Fast ränta

Bunden eller fast ränta är ett alternativ om du tror att den rörliga räntan kommer att stiga och om du vill veta exakt hur mycket du ska betala vid varje betalningstillfälle. Detta är ett säkert lånesätt där du inte tar några risker. Dock är det oftast dyrare då den fasta räntesatsen baseras på vad banken tror kommer att vara för medelräntan under den period som du väljer att binda avtalet på. Du kan binda räntan på en period mellan ett och tio år.

Fast ränta, eller bunden ränta som det också kallas, är helt enkelt en ränta som inte förändras under perioden du fastställt den. Det här är en ränta du kan binda upp på mellan 1 – 10 år, och det är ett lite säkrare alternativ för dig som är nöjd med den ränta som gäller när du tar ditt lån. För dig som tror att det kommer bli en instabil ränta framöver kan med fördel välja att binda din ränta.

Fast ränta kräver inte lika mycket av dig

En annan fördel med fast ränta är att den inte kräver lika mycket av dig som låntagare, du gör helt enkelt ditt val och behöver därefter inte hålla dig uppdaterad på vad som händer i finansvärlden. Det är också ett bra alternativ för dig som vill veta exakt hur stora dina avgifter kommer bli, och därigenom också hur stora dina återbetalningar kommer att vara under de närmsta åren. En nackdel är såklart om du binder din ränta för att sedan inse att räntan går ner på mycket lägre nivåer, vilket innebär att du måste betala högre avgifter fast den aktuella räntan är lägre.

Sammanfattning fast och rörlig ränta

Det finns alltså anledning att titta en gång extra på att binda upp din ränta, eller om du vill behålla den rörlig. I en mer kaotiskt läge är det kanske bäst att binda upp din ränta, men tänk också på att du kan vänta ut räntan tills den sjunkit mer, innan du eventuellt binder den.

Bästa räntan

Vad är då den bästa räntan för dig? Det finns inget rätt eller fel när det gäller vilken ränta man skall välja. Några saker att tänka på är:

  • Hur mycket skall du låna?
  • På vilken period planerar du att kunna betala av lånet?
  • Hur mycket har du råd att betala varje månad?
  • Hur tror du att din ekonomiska situation kommer att se ut framöver?
  • Hur stor risk är du beredd att ta?

Ett annat sätt är att dela upp lånet och binda en del och ha det andra rörligt. På så sätt kan du minska ditt risktagande. Läs mer om hur du jämför sparkonton och sparräntor här!

Beskrivning av vad ränta är för något

Ränta är ett ord man ständigt stöter på när det kommer till olika typer av sparande, men ibland kan det vara svårt att riktigt få grepp om vad ordet faktiskt betyder, särskilt när det används i så många olika sammanhang. Att veta vad ränta är, vilka olika typer av ränta som finns och vilken som är bäst vid vilka tillfällen är på många sätt stommen i ditt sparande, och det gäller att du kan utnyttja de olika typerna av ränta till din fördel. Läs igenom hela vår genomgång för att få en överblick på vad ränta är och vad den kan innebära för just dig, då kommer du att spara mest pengar och få ut så mycket som möjligt på dina olika investeringar.

Två grundläggande definitioner när det kommer till räntor

Det finns två stycken huvudsakliga betydelser för ordet ränta, när det handlar om privat sparande. Den första är att ränta är kostnaden som ett lån kräver av låntagaren, och den andra är avkastningen på ett lån, alltså den avkastning som går till långivaren. Det handlar helt enkelt om att ränta kan vara både en utgift och en inkomst, beroende på vilken funktion du har i lånet.

Som privatperson kommer du oftare stöta på ränta i form av en betalning som du behöver hosta upp, men det kan också ge avkastning i till exempel form av en ränteutdelning på ett sparkonto du har på banken. En sådan ränta kallas för inlåningsränta, och kan skifta ganska mycket beroende på vilken typ av sparkonto du har och hur mycket pengar du har satt in på det.

Nominell ränta

Det finns två begrepp som är bra att känna till när det kommer till ränta; realränta och nominell ränta. Nominell ränta är en slags ränta som baseras på inflationen, och det är denna ränta som banken lägger på lånen de godkänner. Realräntan är däremot inte styrd av inflationen, och kan beskrivas som värdet av den nominella räntan minus den aktuella inflationen. Den nominella räntan kan man få om man tar realräntan plus den inflation man förväntar sig. Långivaren får den nominella räntan på sitt lån, och det ser ut som en andel av beloppet man fått ut, även om det är en räntesats.

Vi ska inte gå in för djupt på det tekniska, men det är värt att nämna Irving Fisher, som har gett namn till den så kallade Fisherhypotesen. Det här är en regel i tre steg, där bestämmelsen av realräntan är det första, en definition av den förväntade inflationen det andra, och inflationen det tredje. Genom dessa tre steg får man ut värdet av den nominella räntan.

Ränta, fast ränta och rörlig ränta

Vad är reporänta?

Reporänta är ett begrepp som ständigt förekommer i nyheter och finansiella rapporter, och även om det inte är en ränta som du som låntagare kan få på dina lån är det ändå bra att veta lite om hur reporäntan fungerar. Reporäntan styr räntan på Riksbankens lån till de banker som verkar i Sverige. En repa är ett låneavtal som delas ut mot statspapper, repan gäller en vecka och när veckan är slut betalas reporäntan in från bankerna. Reporäntan bestäms av Riksbanken, och den finns till för att hjälpa till att styra inflationen, som alltid bör ligga under 2 procent. Beroende på hur det aktuella framtidsläget för inflationen ligger kan Riksbanken antingen höja eller sänka reporäntan.

Vilken slags ränta bör du välja?

Nu när vi har gått igenom grunderna i vad ränta faktiskt är har det blivit dags att gå in på de olika typerna av ränta. Du som sparare har säkerligen stött på valet mellan fast och rörlig ränta, ett val som inte alltid är helt lätt. Ta därför ett par minuter och läs igenom för- och nackdelarna hos dem båda innan du går vidare med ditt sparande.