Type to search

När du betalar av ditt lån kallas det för att amortera. Det belopp som du skall betala vid varje tillfälle och med liket tillvägagångssätt det skall göras på bestämmer du ihop med banken den dagen du tecknar lånet. Du kan välja att amortera varje månad eller varje kvartal.

Vad är amortering? – Olika amorteringsupplägg

Rak amortering innebär att du amorterar en fast summa varje månad. Summan bestäms av den totala skulden delat på antalet betalningstillfällen. Tillsammans med amorteringssumman betalar du även in din låneränta. Eftersom din skuld blir mindre vid varje betalningstillfälle blir även räntan lägre. Detta leder till att månadskostnaden sänks. Dock krävs det att din ekonomi tillåter att du betalar av med en hög amorteringstakt redan från start.

Om du istället väljer att betala med annuitet betalar du ett fast belopp vid varje betalningstillfälle. Denna summa täcker både ränta och amortering. Fördelen är att avbetalning ökar i takt med att räntan sjunker men du vet fortfarande vilken summa som dras från kontot varje månad. Enda kravet är att amorteringen ska vara så stor att lånet kommer att vara helt avbetalat när lånetiden är slut. Betalningssumman kan dock ändras om räntan stiger då lån med annuitet har rörlig ränta. Då har man som lånetagare två val.

Bibehållen annuitet, innebär att betalningssumman inte ändras när räntan ändras. Det medför dock att skulden riskerar att inte vara slutbetald under lånetiden. Då förlängs lånetiden. Fördelen med bibehållen annuitet är att du i förväg vet precis hur mycket du ska betala för lånet varje månad, oavsett vad som händer med räntenivån. En nackdel är att i extrema fall kan en kraftig räntehöjning leda till att betalningssumman inte räcker till räntekostnaden och då växer din skuld istället.

Om man istället väljer ett lån med ändrad annuitet, innebär det att långivaren räknar om annuiteten varje gång räntan ändras. Fördelen med detta är att tidsplanen hålls men istället förlorar du kontrollen över inbetalningssumman.

De nya amorteringskraven

Från och med den 1 juni 2016 har regeringen bestämt att bankerna måste kräva att nya lånetagare måste amortera sina lån. Kraven är att man stegvis måste amortera ner sina lån till 50 procents belåningsgrad. I ett första skede skall man amortera med minst två procent årligen ner till 70 procents belåningsgrad. Därefter ska lånen amorteras ner med minst en procent om året till halva lånet är betalt. Det är alltså grunderna i de nya amorteringskraven.