Type to search

Starta eget företag – såhär bör du gå tillväga!

Share

År 2016 valde 1 procent av alla fast anställda att lämna sina jobb för att starta eget företag. Två år  tidigare var siffran bara 0,8 procent enligt en rapport där Swedbank och Sparbankerna sammanställt statistik från SCB. Trenden fortsätter och idag är siffran ännu högre och allt fler väljer att bli sin egen chef och starta eget.

Starta eget företag – Din affärsidé

För att starta eget bolag krävs det en hel del av dig, men fördelarna med att driva eget är otaliga. Friheten du får som egenföretagare är en av de stora anledningarna till att många väljer denna vägen. Du får ofta lägga ner mycket tid och engagemang på ditt egna företag, vilket kan göra att de första 1-2 åren kan kännas som en uppförsbacke för många.

Fördelarna väger dock oftast över, och bara att ha möjligheten att göra något man brinner för och lägga tiden på något som är helt och hållet ditt eget gör att detta sällan är ett dåligt val. Men för att komma igång behövs struktur. Här hjälper vi dig en bit på vägen med några goda råd och tips för ditt företag.

Fundera igenom din affärsplan

Första steget i att starta eget företag är att du måste ha en affärsidé, och en väl genomtänkt sådan. En väl formulerad idé för ditt företag är något som kan vara skillnaden mellan att du lyckas stort med ditt företag eller misslyckas.

Din affärsidé börjar som en tanke, något du känner att du kan förse folk med. Det kan vara tjänster eller produkter, såväl helt nya som förbättringar och vidareutvecklingar av befintliga produkter. Det är oftast just detta de flesta affärsidéer är, då det så gott som alltid finns en grundprodukt av allt. Därmed inte sagt att en affärsidé som bygger på att förbättra någon befintlig produkt är något som är dömt att misslyckas. Tvärtom så har du ofta en bra grund att stå på vad gäller kundkrets och målgrupp.

Om du till exempel har en idé om att lansera en ny typ av hundmat som du känner kommer slå igenom stort. Då har du grunden lagd hos redan befintliga aktörer, och kan fokusera på att förbättra en redan befintlig produkt för att just ditt företag ska lyckas.


Från idé till affärsplan

Din affärsidé är något du bör lägga mycket krut på. Den är grunden till hur hela din idé kommer presenteras för andra, såväl potentiella finansiärer, långivare och affärspartners. I affärsidén ska du lyfta fram det som gör just ditt företag och din idé speciell och framgångsrik. När du gör detta bör du vara både optimistisk och pessimistisk, vilket vi kommer till längre ner i artikeln.

Steg ett är att börja skissa ner din affärsidé för att få en grundläggande överblick. Ställ då frågor till dig själv i stil med följande:

 • Vad är det du ska sälja?
 • Vad är ditt syfte med företaget?
 • Vilken bolagsform passar dig bäst?
 • Är din idé helt unik?
 • Hur ska du finansiera uppstarten och driften?
 • Vad gör ditt företag bättre än dina konkurrenter?
 • Vem eller vilka ingår i din målgrupp?
 • Varför kommer dina kunder vända sig till just dig?
 • Hur ser behovet ut på marknaden för din tjänst/produkt?
 • Hur ska du marknadsföra ditt företag för att nå ut till kunderna?
 • Hur kommer du tjäna pengar på din affärsidé?

Dessa frågeställningar bör besvaras i din affärsplan, klart och tydligt. Både för din egen skull och för de som kommer att läsa din affärsplan av olika anledningar.

Skydd av din affärsidé

Beroende på vad din affärsverksamhet bygger på så kan det även innefatta immateriella tillgångar. Dessa behöver skyddas, även om det kan kännas onödigt vid uppstarten av ditt företag. De immateriella tillgångarna kan vara varumärken, design eller uppfinningar. Dessa tillgångar bygger på patent och upphovsrätt och kan bli mycket värdefulla för dig om du lyckas med ditt företag. Det finns otaliga exempel där en affärsidé inte skyddats från början och sedan resulterat i att grundaren till idén blivit av med allt ifrån patent, varumärken och upphovsrätter.

Av samma anledning är det också viktigt att du gör marknadsundersökningar av dina konkurrenter  . Delvis för att kunna bli bättre än dem givetvis, men också för att försäkra dig om att du inte kopierar någon annans affärsidé eller skyddade varumärken osv.

Utvärderingsfasen

När du fått ner din affärsidé i skrift ska du sedan utvärdera den för att så väl det går bedöma om den har goda förutsättningar att lyckas. Du behöver inte göra detta helt själv. Du kan använda dig av professionell hjälp i form av rådgivare eller en inkubator som då ger dig objektivt feedback på din idé. Detta kan ibland givetvis kosta en del, men kan i vissa fall vara väldigt fördelaktigt. Men du kan också med stor fördel använda dig av en utvärdering som är helt gratis: familj och vänner.

Om du vänder dig till familj och vänner som du litar på så kan du få mycket bra feedback av dem, utan kostnad. Viktigt att tänka på är dock att poängtera att du behöver objektiv feedback, inte enbart beröm för din affärsidé.

När du är klar med detta har du en bra grund till din affärsplan. En välstrukturerad affärsidé är en mycket värdefull del av din affärsplan. Likväl är en välskriven affärsplan mycket värdefull för dig när du sedan ska presentera den för kunder, banker eller investerare. Den ger dig även en långsiktig överblick av ditt företags verksamhet utifrån din affärsidé.

starta eget företag


Affärsplanen

Affärsplanen bör vara omfattande och välgjord. En välskriven affärsplan kan vara skillnaden mellan att du får det företagslån du söker och kan starta företag eller avslag på din ansökan. Det är även det dokumentet som du kommer presentera för potentiella investerare och kunder.

Det är inte alls konstigt att många drar sig för att skriva en ordentlig affärsplan. Det är oftast grundat på allt du redan har i huvudet som rör ditt företag. Men en idé om ett företag behöver även kunna skrivas ner för att kunna presenteras vid behov. Affärsplanen tvingar dig också att tänka igenom din idé ordentligt, för att du ska slippa onödiga besvikelser som oftast kan förutse med hjälp av en bra affärsplan.

För att ta fram en affärsplan behöver du besvara en mängd frågor angående dina tankar att starta bolag. Många av dessa frågor kan kännas onödiga eller rentav svåra att svara på. Det är också lite av poängen med affärsplanen. Om du inte vet svaret på en frågeställning i affärsplanen så bör du göra ditt yttersta för att ta reda på svaret så gott det går.

För att strukturera upp affärsplanen kan du välja mellan flera olika alternativ. Det finns väldigt bra mallar på nätet för just affärsplaner. Det är dock inget krav på att en affärsplan måste se ut på ett visst sätt, men dessa mallar kan ge dig en bra vägledning till vilka frågeställningar och svar som bör finnas med i affärsplanen.


Välj bolagsform

En viktig del när du bestämt dig för att bli egenföretagare är att välja vilken typ av bolag som passar dig bäst. Det kan kännas logiskt för många när de väljer bolagsform (läs mer om bolagsformer), men ibland kan det vara värt att tänka över alternativen en extra gång. Exempelvis är enskild firma det billigaste och enklaste alternativet, men det medför också större risker för dig som privatperson. Här är de vanligaste alternativen för dig som vill starta eget i Sverige:

Aktiebolag

Det vanligaste alternativet för de som startar eget är att starta aktiebolag, AB. Det medför en extra kostnad för att registrera ett aktiebolag, men det vägs upp stort av säkerheten och tryggheten du får som privatperson.

Som ägare av ett aktiebolag så har du inget personligt ansvar för företagets skulder. Aktiebolaget i sig utgör en egen juridisk person, till skillnad från exempelvis enskild firma där du som ägare är ansvarig och företagets juridiska person.

I ett aktiebolag skall det alltid finnas en styrelse som består av fysiska personer. Denna styrelse är till viss del ansvariga för själva aktiebolaget, men inte ekonomiskt ansvariga för aktiebolagets eventuella skulder.

Att starta aktiebolag kostar 50 000 kronor, vilket är en rimlig summa för att få begränsat ägaransvar och inget ekonomiskt ansvar i bolaget.

Enskild firma

Om du väljer att starta enskild firma så väljer du det enklaste alternativet för att starta eget. Detta alternativ kallas även för enskild näringsverksamhet, och innebär att firman inte är en juridisk person, som fallet är när det gäller aktiebolag och handelsbolag.

För att starta enskild firma krävs det endast att du registrerar firman hos Skatteverket. Du kan även registrera din enskilda firma hos Bolagsverket. Om du väljer att göra detta så skyddas din firma i det län som du registrerat företaget i. Om du planerar att bedriva affärsverksamhet som är tillståndspliktig så är också en registrering hos Bolagsverket nödvändig.

Som ägare till en enskild firma så är det du som är personligt ansvarig för allt som rör firman. Det innebär att du är den som står som ansvarig för firmans tillgångar och skulder. Givetvis ska alltid dina privata tillgångar och skulder hållas åtskilda från firmans ekonomi, men i händelse av att firman drar på sig stora skulder så kan det krävas att du får använda privata medel för att lösa firmans skulder.

Handelsbolag

Ett handelsbolag, HB, är enkelt förklarat en blandning av enskild firma och aktiebolag. Rent skattemässigt så är det i stort sett samma regler som för enskild firma. Det krävs dock minst två delägare för att starta handelsbolag. Samtidigt så finns inget krav på aktiekapital som för aktiebolag.

Kommanditbolag

I ett kommanditbolag, KB, är bolaget en juridisk person. Det går på flera sätt att likna kommanditbolag vid handelsbolag. En av de stora skillnaderna är att det finns två olika typer av delägare i ett kommanditbolag: kommanditdelägare och komplementärer.

Kommanditdelägarna är inte personligt ansvariga för eventuella skulder som bolaget drar på sig. Komplementärerna är delägare i ett kommanditbolag som är personliga ansvariga för bolagets skulder.

Ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening så krävs minst tre medlemmar. På liknande sätt som för aktiebolag så är dessa medlemmar inte personligt ansvariga för eventuella skulder som tillhör den ekonomiska föreningen. Skillnaden mot aktiebolag är i grova drag att det inte finns några krav på aktiekapital. En annan viktig sak när det gäller ekonomisk förening är att det är just en förening. Det innebär att det inte går att vägra någon medlemskap om de uppfyller kraven som finns i föreningens stadgar. Därför är det mycket viktigt att dessa stadgar och villkor utformas noga


Finansiering

Sist men inte minst, en mycket viktig del av att starta eget företag är givetvis kapital. Om du exempelvis planerat att starta enskild firma i början av dina tankegångar om att starta företag så kan detta ha ändrats under skapandet av affärsplanen. Då krävs det genast större kapital för att förverkliga din dröm. Det finns flera olika alternativ för dig som behöver stöd med finansiering av uppstarten, exempelvis starta eget bidrag och riskkapital. Här följer några av de övriga vanligaste alternativen:

Företagslån

Detta är den kanske bästa och tryggaste varianten på finansiering för ditt företag. Det innebär helt enkelt att du tar ett lån till ditt företag. Idag finns många aktörer på marknaden som specialiserar sig på just bra företagslån, och har därför fördelaktiga villkor för detta. Värt att påpeka är också att villkoren oftast innefattar någon form av säkerhet och att långivaren vill ta del av din affärsplan för att bedöma riskerna och ditt företags kreditvärdighet.

Egna medel

Om du har sparat pengar eller sitter på kapital så är det mycket bra att kunna använda det som finansiering för ditt företag. Du kan även med fördel välja att jobba extra för att hjälpa ditt eget företag att komma igång. Tänk på att de flesta företag inte går med stor vinst under första tiden, vilket gör att du måste budgetera för detta både i din affärsplan som för din privatekonomi.

Banklån

Om du behöver en mindre summa för att finansiera starten av ditt företag eller utveckling så kan det vara värt att överväga ett privatlån. Du har då möjlighet att låna pengar utan säkerhet, vilket dock kan medföra högre ränta på grund av det ökade risktagandet för långivaren.

Crowdfunding

Idag har det blivit vanligt att använda sig av så kallad crowdfunding för att finansiera uppstarten av nya företag. Det innebär helt enkelt att du söker stödfinansiering från privatpersoner med hjälp av din affärsidé. Det finns flertalet olika sidor på nätet som inriktar sig på att hjälpa personer som väljer crowdfunding som alternativ för att söka finansiering.


Driv och utveckla ditt företag

När alla pusselbitar är på plats kommer du snabbt känna att ditt företags utveckling går framåt. Du får spendera dagarna med att göra det du brinner för och driva ditt helt egna företag. Många blir avskräckta längs vägen av alla problem som kan uppstå, men det är viktigt att veta att den första tiden för i stort sett alla företag är en lång uppförsbacke. Men belöningen av att kämpa på och utveckla ditt företag är stor, så ge inte upp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tolv + sex =