Type to search

För många skuldsatta känns skuldsanering som enda utvägen, när skulderna blir så höga så att man inte kan greppa om dem trotts att man lever på existensminimum. Men vad gäller egentligen för att kunna få skuldsanering och vad innebär det?

Att få skuldsanering innebär att kronofogden går in och hjälper dig att bli av med skulderna genom att minska skuldberget eller ta bort det helt.

Vem kan få skuldsanering?

För att få skuldsanering måste man uppfylla vissa krav.

 • Att man är så skuldsatt att man inte på något sätt kan betala skulderna på många år.
 • Det är rimligt med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Att man ansöker som privatperson, inte som ett företag. Personer som driver enskild firma kan söka skuldsanering.
 • Att man är bosatt i eller ha en stark anknytning till Sverige.
 • Att man inte ha ett pågående näringsförbud.

Alla beslut är individuella och därför kan man inte säga exakt vad som krävs för att få skuldsanering. Det som påverkar kronofogdens beslut är:

 • Personliga och ekonomiska förhållanden
 • Varför dina skulder har uppkommit
 • Hur man agerar för att bli av med skulderna
 • Skuldens storlek
 • Personens ålder
 • Personens arbetsförmåga och utbildning
 • Eventuella sjukdomar
 • Rimligheten för att du skall kunna betala tillbaka skulden

Exempel på personer som fått skuldsanering är Kristina och Elsa.

Kristna gick i borgen för sin partner Lasse när han tog ett lån för att starta sitt företag. När företaget efter många år började gå ökade skulderna. Lasse tappade greppet och lämnade allt åt ödet. Detta ledde till att banken till slut krävde att Kristina skulle betala lånet. Skuldsanering blev hennes utväg när hon förstod att hon inte skulle reda ut situationen.

Elsa ansökte on skuldsanering vid 71 år. Innan pensionen hade hon aldrig tidigare haft problem med ekonomin. När åldern tog ut sin rätt ökade utgifterna för medicin, sjukvård och hemtjänst. Pensionen räckte då inte till för att betala banklånet som hon haft under många år. Lånet var bara på 35 000 kronor men på grund av hennes personliga förutsättningar godkändes ansökan.

Skuldsanering – Hur går det till?

Först ansöker man om skuldsanering genom att fylla i blanketten ”Ansökan Skuldsanering KFM 9150” som man hittar hos kronofogden. Sedan utreder de om du är berättigad för skuldsanering. När detta är beslutat skickar de förslag till de personer eller företag som du är skyldig pengar. Förslaget innehåller alla de skulder som man har vid det tillfället som ansökan kom in till kronofogden. Beviljas man skuldsanering meddelas man hur mycket man ska betala under de fem år som skuldsaneringen oftast pågår.

Om man redan vid ansökan lever på existensminimum kan man slippa att betala hela skulden. När saneringsperioden är slut är man skuldfri om man inte dragit på sig några nya skulder under saneringsperioden. Det man ska tänka på att det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång så får man denna möjlighet ska man ta tillvara på den. Om man skulle få en förändrad inkomst under saneringsperioden är det viktigt att man meddelar kronofogden detta då det kan hända att beslutet omprövas. Om det skulle komma fram att man inte meddelat detta kan man bli återbetalningsskyldig.