Type to search

Av många olika anledningar kan man hamna hos kronofogden. Det kan handla om allt från bristande ekonomiskt intresse och kunskap till en ekonomiskt avgörande livshändelse som t.ex. skilsmässa eller dödsfall som leder till att man drar på sig skulder. Det behöver inte ens betyda att man är fattig eller har ont om pengar, det kanske bara handlar om felprioriteringar.

Hur man får en skuld hos kronofogden

När man inte betalar räkningen och ignorerar betalningspåminnelsen kommer det tillslut ett inkassokrav. Detta innebär att företaget eller personen som man är skyldig pengar har tagit nästa steg och har tagit hjälp av ett inkassoföretag för att få sina pengar. Betalar du inte inkassokravet skickas ärendet vidare till kronofogden. De har större befogenheter då de är en statlig myndighet. De ha befogenheter att t.ex. omyndighetsförklara en person och ge någon annan, en förmyndare, ansvaret för personens ekonomi. De kan också utmäta t.ex. värdesaker eller värdepapper och sälja dem för att driva in skulden.

Kronofogden – Om man inte betalar

Först skickar kronofogden ut ett kravbrev, ett så kallat föreläggande. Detta är sista chansen man har innan man får en betalningsanmärkning. Då gäller det att betala hela slutsumman inklusive räntan som stiger för varje dag. Gör man detta slipper man en betalningsanmärkning som kan göra det svårt att skaffa lån, abonnemang, hyra lägenhet eller på något annat sätt ingå ett ekonomiskt avtal med någon. Man anses inte pålitlig.

Betalar man inte räkningen gör kronofogden en utredning över din betalningsförmåga. De kollar upp personens tillgångar, allt från lön till inköpta värdesaker. Om de anser att man inte har möjlighet att betala tillbaka skulden sker ingen utmätning. Istället kommer kronofogden att se över personens framtida förutsättningar att betala av skulden och gör då en utmätning när möjligheten för det finns.

Kan man på något sätt betala av skulden gör kronofogden en utmätning där de kan ta en viss del av lönen innan man får den på kontot eller sälja av vissa av personens ägodelar. Det kan vara allt från elektronik som t.ex. ljudsystem till fordon eller fastigheter. De kan även ta pengarna som man ska få tillbaka på skatten. Pengarna lämnas sedan över till personen eller företaget som man är skyldig pengarna.

Betala av skulden Kronofogden

När man ska betala av skulden tittar man på brevet man fått från kronofogden som innehåller information om hur man betalar. Det man skall tänka på är att för varje dag som passerar så ökar skulden tack vare räntan. För att betala hela skulden bör man se vad den aktuella skulden är på betalningsdagen.

Kronofogden kan inte ta beslut om att frysa räntan eller sänka skulden. Den diskussionen måste man ta direkt med det företag eller den personen som man är skyldig pengar.