Type to search

Du som köper en tjänst som är godkänd för rot- eller rutavdrag har rätt göra avdrag på skatten för arbetskostnaden. Totalt får du göra avdrag för rot- och rutarbeten för en summa av 50 000 kronor per kalenderår.

Du kan göra rotavdrag för reparation, underhåll och om – och tillbyggnadsarbeten. Det kan vara arbeten inom bygg, el, glas, plåt, markarbeten, dränering, murning, målning, tapetsering eller VVS .

Rutavdragen gäller för hushållsnära tjänster. Det kan handla om städning, hemtextil och klädvård, matlagning, snöskottning, trädgårdsarbete, barnpassning, annan omsorg eller läxhjälp.

Anledningen till att dessa avdrag skapades vad att man ville minska andelen svartjobb på marknaden, vilket det också gjorde. Dock tror många att de nya reglerna som började gälla vid årsskiftet kommer att leda till att andelen svartjobb kommer öka igen.

Rotavdrag

2016 infördes de nya reglerna för rotavdraget. De innebär att man som ägare till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus får göra avdrag för max 30 % av den totala arbetskostnaden. Dock får summan aldrig överstiga maxgränsen på 50 000 kronor per person och kalenderår. Detta innebär att är ni två ägare i hushållet kan ni göra avdrag för 50 000 kronor var, alltså totalt 100 000 kronor! Med de nya reglerna som kom 2016 kom det med en liten parantes om att man måste ha en arbetskostnad på minst 167 000 kronor för att få utnyttja avdraget fullt ut.

Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Man får heller inte anlitar en närstående för att få utnyttja avdraget.

Det är inte alla arbeten som ingår så dubbelkolla gärna med en pålitlig hantverkare eller skatteverket för att veta vad som gäller för dig och den tjänsten du tänker köpa. Du får t.ex. inget rotavdrag för att bygga nytt, bygga om eller bygga till ett hus som är yngre än fem år.

Rutavdraget

Även rutavdraget fick nya regler 1 januari 2016. Det som gäller nu är att rutavdraget gäller för alla som är över 18 år och har en beskattningsbar inkomst i Sverige. De får göra avdrag för hushållsnära tjänster som utförs i det huset där dem eller deras föräldrar bor. Även här gäller det att den som utför arbetet inte får vara närstående till köparen. Du får heller inte utnyttja avdraget om delar av arbetskostnaden betalas med bidrag från stat eller kommun.

Till de hushållsnära tjänsterna räknas städning, tvättning, barnpassning, omsorgstjänster och enklare arbete i trägården t.ex. som gräsklippning, snöskottning.

För rutavdrag får du max göra avdrag för 25 000 kronor per år om du är under 65 år. Är du 65 år eller äldre får du göra avdrag för 50 000 kronor per år. Även här har flera personer i hushållet rätt att göra avdrag på samma arbete.

Precis som med rotavdraget så är det inte alla tjänster som inte ger rätt till avdrag. De tjänster som inte ingår är t.ex. barnkalas, catering, läxhjälp, djurpassning, fastighetstillsyn, flytthjälp, kemtvätt, privatlärare och taktvätt.

Så här fungerar rotavdrag och rutavdrag

När du köper en tjänst som är godkänd för rot- eller rutavdrag skickar företaget en ansökan åt dig till skatteverket. Företaget ger dig avdraget direkt på fakturan och får sedan ut resterande summa utav skatteverket när du betalt din faktura. Avdraget görs endast på arbetskostnaden, inte på material och resekostnader. Det som avgör om du får avdraget är hur mycket skatt du har betalat in under året, vilka andra avdrag du gjort, hur mycket rot- eller rutavdrag du gjort under året, om tjänsten är godkänd och om företaget du anställer har f-skattesedel.

Hur mycket du kan ta del av rotavdraget hänger ihop med din inkomst och hur mycket du skattar. Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra avdrag på. Tänk på att avdraget endast är preliminärt, skulle du av någon anledning inte bli godkänd för att få avdraget för att du t.ex. inte haft en tillräckligt hög inkomst under året kan du vid inkomstdeklarationen få betala tillbaka hela eller delar av avdraget.