Type to search

Nyemissioner – investera i nytryckta aktier

Nyemissioner är ett begrepp man stöter på med jämna mellanrum när man börjar handla med aktier. Du kommer troligtvis någon gång bli tillfrågad ifall du vill vara med i en eller flera nyemissioner, så därför är det alltid bra att läsa på lite om vad det faktiskt innebär, och vad som händer om du väljer att inte delta i en nyemission. Att få en klar bild över vad nyemissioner är kan verka lite krångligt, så därför har vi skrivit ihop en liten guide för att du så enkelt som möjligt ska kunna ta ett informerat beslut nästa gång du blir tillfrågad om deltagande i en nyemission.
Hitta alla de senaste nyemissionerna här!

En kort definition av ordet Nyemissioner

En nyemission är något som händer med ganska jämna mellanrum på många företag som antingen startats som, eller omorganiserats till, aktiebolag. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital, och det är något som är ganska vanligt för den som regelbundet handlar med aktier.

En nyemission sker för att bolaget till att både nya köpare och nuvarande aktieägare ska gå in och köpa fler aktier i företaget. För att kunna göra detta utfärdar bolaget fler aktier, och dessa är ofta billigare än de gamla aktierna, för att du som köpare ska bli lockad att köpa dem.

Nyemissioner innebär en utspädning av aktierna

Det en nyemission rent praktiskt innebär är att företaget som genomför den kommer att ha fler aktier, alltså bolagsandelar, än vad de tidigare haft. Man kan säga att de nuvarande aktierna späds ut med nya. För dig som aktieägare betyder detta att den andel aktier du äger nu kommer ge dig en mindre procentandel av den totala aktiemängden efter att nyemissionen genomförts. Detta är en av anledningarna till att det ofta förekommer förtur för existerande aktieägare att köpa nya aktier vid en nyemission.

Många anledningar till nyemission

Det kan finnas ett par olika förklaringar till att ett företag vill genomföra en nyemission. Den vanligaste är att man behöver få in mer kapital till företaget, och därför använder en nyemission som en extra boost. En annan, ganska vanlig, anledning är att företaget behöver få in mer kapital för en specifik satsning, till exempel när de ska expandera eller om de ska köpa upp ett annat bolag. Det kan också komma nyemissioner om ett företag behöver komma ur en svår finansiell situation, eller om det finns många lån för företaget att betala av.

Något som är smart från företagets synpunkt med att utföra en nyemission är att de då slipper ta till mer riskabla alternativ, som till exempel ett lån. Man kan också undvika konkurs genom att göra en nyemission, något som händer då och då.
Hitta alla de senaste nyemissionerna här!

Processen bakom kulisserna

Som aktieägare eller potentiell köpare ser du egentligen inte så mycket mer än ett pressmeddelande eller ett mejl om att ett visst företag beslutat sig för nyemission, men för att kunna hänga mer på vad processen faktiskt går ut på kan det vara intressant att veta lite mer om vad som egentligen försiggår inom företaget innan beskedet kommer.

En nyemission börjar alltid med företagets styrelse. Styrelsen lämnar ett förslag om nyemission till bolagsstämman. Efter det specificerar man om nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt eller inte. Om det är en nyemission med rätten som föreslås kommer de ägare som redan har aktier i företaget få försprång till att köpa upp de nya aktier som kommer att släppas. Om ingen rätt föreslås så kommer alla köpare få tillgång till aktierna samtidigt.

När styrelsens förslag väl går igenom på bolagsstämman kommer en teckningsperiod att inledas. En teckningsperiod är tiden då du först får reda på vad som är på gång, då skickas information till dig som aktieägare eller potentiell köpare ut, och du kan anmäla dig som intressant för aktierna. När teckningsperioden är slut genomförs köpen och företaget registrerar de nya aktieägarna.

Att bli en del av företags nyemissioner

Som du säkert förstått finns det två olika typer av deltagande i en nyemission, en typ för dig som redan är aktieägare i det aktuella bolaget, och en typ för dig som vill köpa dina första aktier i företaget. Hur processen ser ut beror på ifall det finns företrädesrätt eller inte.

För dig som redan är aktieägare

Styrelsen i bolaget bestämmer alltså om det ska finnas företräde för nuvarande aktieägare eller inte. Om du har aktier i företaget kan detta beslut vara ganska avgörande när det kommer till nyemissionen, eftersom du har mindre chans att styra ditt ägande om du inte får företrädesrätt. Då finns det risk att dina aktier kan minska i andel även om du gärna skulle vilja köpa upp nya, eftersom alla köpare får tillgång till de nya aktierna samtidigt.

Om du får företrädesrätt kommer du att få in så kallade teckningsrätter på ditt aktiekonto. Dessa ger dig rättighet att teckna nya aktier så fort nyemissionen är igång, men innan nya köpare kan komma in. Det är helt upp till dig om du vill delta i nyemissionen eller inte, du kan välja bort det helt, men då ska du vara medveten om att du inte längre kommer ha lika hög ägareandel i företaget efteråt.
Hitta alla de senaste nyemissionerna här!

Nyemissioner - läs mer om alla nyemissioner här!

För dig som vill köpa aktier för första gången

För dig som inte redan är ägare i företaget är det bäst om det inte förekommer någon företrädesrätt. Det eftersom det då finns en större summa aktier du har chans att köpa. Det kommer alltid ut offentlig information när det handlar om nyemissioner. Det innebär att du kommer inte att ha några problem med att hålla reda på när en ny är på gång. Ta kontakt med din bank eller den ansvariga institution du använder i ditt aktiesparande för att köpa aktier utan företräde. Det är enligt oss det smidigaste sättet att komma åt dina nya aktier.

Håll koll på avstämningsdagen

För dig som inte är kund i bolaget är det extra viktigt att veta när avstämningsdagen är för nyemissionen. Det räcker att du äger aktier på den dagen för att du ska få erbjudande om att vara med i en nyemission. Tänk bara på att köpa dina aktier två dagar innan avstämningsdagen så att köpet hinner gå igenom. Har du aktier kan du få tillgång till företrädes-teckningarna och därigenom göra en bättre affär. Vi rekommenderar vår investeringsguide om du vill läsa mer om att köpa aktier.