Type to search

En kreditupplysning är ekonomisk information om dig som lämnas ut på begäran i syfte om att motparten skall kunna göra en riskbedömning av din ekonomi. Detta kan vara när du ansöker om någon form av kredit t.ex. ett banklån eller fakturabetalning eller om någon annan skall ingå ett ekonomiskt avtal med dig t.ex. en hyresvärd. Det gemensamma för dem allihop är att de måste ha ett legitimt behov av upplysningen, ett giltigt skäl, för att få ut en så kallad personupplysning. Det innebär att de ska vara på väg att ingå ett ekonomiskt avtal med dig. Upplysningen lämnas ut av kreditupplysningsföretag som finns till för att underlätta för kreditgivaren.

Informationen är framför allt inriktad på ekonomiska förhållanden, men även andra personliga uppgifter kan ingå, t.ex. din ålder, om du är gift eller om du har utvandrat. Förutom fakta kan upplysningen även innehålla omdömen och råd kan också lämnas som ledning för en ekonomisk bedömning.

Kreditupplysning och betalningsanmärkning

Om du har en betalningsanmärkning, eller andra ekonomiska anmärkningar anses detta öka risken för att ingå ett ekonomiskt avtal med dig. Men dessa uppgifter sparas inte för evigt. Det finns krav på att en betalningsanmärkning skall gallra bort efter senast tre år, uppgifter om skuldsanering ska gallras fem år efter den dag den beviljades av Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten. Dock kan de ligga kvar tills den dagen betalningsplanen löper ut om den varar längre än fem år. Uppgifter om missbrukade kontokort finns kvar i två år räknat från den dag kreditavtalet sades upp.