Type to search

Kontantinsats bostadsrätt - räkneexempel:

  • Ponera att du vill köpa en bostadsrätt som har ett utropspris för 1.500.000 kr och som efter en budgivning landar på 2.000.000 kr, då måste du redan när kontraktet på bostadsrätten skrivits på kunna betala en handpenning (10%) på 200.000 kr.
  • Anta att du behöver låna pengar av banken för att täcka resten av kostnaderna, hos vissa banker kan du låna till handpenningen också, lånet baseras på bostadsrättens totala inköpsvärde, i det här fallet 2.000.000 kr.
  • Kontantinsatsen för bostadsrätt är alltid minst 15% av köpebeloppet. För att få låna 85 % av summan på bostadsrätten av banken, 1.700.000 kr så måste du själv betala 300.000 kr när du får tillträde till bostaden.

HittaMäklare.se - dagens tips från Finanso!

5/5

Spara många tusenlappar genom att snabbt och enkelt jämföra mäklare. Hittamäklare.se gör prutar åt dig och kommer tillbaka med det absolut bästa priset för just din bostadsaffär.
Läs mer på HittaMäklare.se

Hjälp att förstå kontantinsats för bostadsrätt

För att kunna köpa sig en bostadsrätt krävs en kontantinsats. Kontantinsatsen är den summa man behöver ha i kontanta medel till sitt köp. Resterande summa brukar man få låna av banken, givetvis förutsatt att man blivit godkänd för detta av sin bank. Fram tills ungefär sju, åtta år sedan så låg summan för kontantinsatsen på tio procent av det värde bostadsrätten köptes för. Sedan ändrades denna siffra till femton procent av värdet bostadsrätten köptes för. Kan tyckas ringa, men om man räknar på det så gör det en ganska avgörande skillnad.
 

Hur lång tid tar det att spara till kontantinsatsen för en bostadsrätt?

Trettiofem år kan det ta för en genomsnittlig barnfamilj att spara ihop till en kontantinsats till en villa i Stockholms län. Detta menar Dan Lucas i en artikel från Dagens Nyheter. Det är Länsförsäkringar som gjort dessa beräkningar. Man har utgått från disponibel inkomst efter skatt och lagt till de bidrag som är genomsnittliga för en barnfamilj. Man har antagit att hushållet sparar en tiondel av inkomsten. Utifrån det har man räknat på hur lång tid det tar att spara till ett kapital som räcker till en kontantinsats, i det här avseendet femton procent av kostnaden av en genomsnittlig bostad. Trettiofem år är vad man landade på.

Utöver kraven på femton procent i kontantinsats så har även amorteringskraven ökat de senaste åren. Från och med den första mars i år så skärptes amorteringskraven. De skärpta amorteringskraven innebär att den som tar nya bolån kommer behöva amortera mer om lånet är 4,5 gånger årsinkomsten före skatt. Skärpta amorteringskrav tillsammans med redan högt ställda krav på kontantinsats gör det inte lätt för den som försöker komma ut på bostadsmarknaden. Givetvis handlar inte detta om att bankerna enkom vill sätta käppar i hjulet för den som försöker ta sig in på bostadsmarknaden. Dessa krav är ett skydd för den som köper – eller aspirerar köpa – sin bostad. Ett skydd för att inte hamna i en ohållbar ekonomisk situation.

 

Subventionera ungas sparande till kontantinsats och boende

I en artikel i Svenska Dagbladet föreslår Fastighetsbyråns VD, Johan Engström, ett “subventionerat bosparande för unga för att lättare kunna spara till kontantinsats”. Det finns en rimlighet i detta då de ökade kraven för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden främst drabbar unga individer. Engström pratar i artikeln om att det finns ett starkt stöd hos Sveriges befolkning för stora reformer inom bostadsmarknaden. Siffror som redovisas i artikeln talar sitt klara språk: över en miljon svenskar står i bostadskö. Likaså står det även att i 243 av de 290 kommuner som finns i Sverige så råder bostadsbrist. Fler bostäder behövs och det måste vara överkomligt för gemene man att kunna skaffa sig en bra bostad för ett skäligt pris.

Risken med dessa försvårande faktorer för att komma in på bostadsmarknaden kan orsaka att man blir kvar på ett hyreskontrakt och i värsta fall ett andrahandskontrakt, vilket i alla fall i storstäderna kan innebära ockerpriser. I långa loppet är det i stort sett alltid en lönsam affär att satsa på en bostadsrätt jämfört med hyresrätt. Så har man möjligheten att bo i bostadsrätt istället för hyresrätt så är det i de flesta fall att rekommendera. I alla fall ur ekonomisk synvinkel.

Givetvis har det sina fördelar att bo i en bra hyreslägenhet. Då vet man att man inte behöver ta hand om olika typer av kostnader som uppstår, vilka alltid kommer i samband med ägande av fastighet.

Även om man har kontantinsatsen i ordning så garanterar inte det att man får lån från banken. De har rätt att neka låntagare. En sak de tittar noggrant på, och har blivit allt petigare gällande, är betalningsförmåga. Banken vill se att det i hushållet finns en förmåga att betala både ränta och amortering, och att det finns ett ekonomiskt utrymme att klara vissa fluktuationer i räntan.

kontantinsats bostadsrätt

Tips för att spara ihop till kontantinsats bostadsrätt

I en artikel från Svenska Dagbladet som riktar sig till unga så ges tipset att satsa på börsen för mål som ligger fem år eller mer framåt i tiden, så som till exempel att spara ihop till en kontantinsats. På börsen finns, som många känner till, stora risker att ens pengar förlorar i värde. Men det finns även goda chanser för snabb tillväxt, inte minst i jämförelse med sparande på ett vanligt bankkonto. Om man ska satsa på börsen så kan det vara en god idé att först satsa på fonder. Breda fonder är en god idé att satsa på innan man lärt sig och om man inte vill behöva vara väldigt aktiv. Exempel på sådana fonder är Sverigefonder och Globalfonder. Det är trösterikt att veta att det finns snabbare sätt att få ihop till sin kontantinsats än att enbart samla pengar på hög på ett sparkonto.

Så för dig som kämpar för att få ihop kontantinsatsen till din bostadsrätt. Fortsätt kämpa. Det finns sätt att få ihop till kontantinsatsen som är mer effektiva än att endast samla pengarna på hög. Att ha en bra bostad är givetvis viktigt och är för många människor lika med en viktig beståndsdel i välbefinnande och livskvalitet. Men se till att inte en alltför stor del av din inkomst går till boende. Det är mycket värt att ha lite över till annat som kan sätta guldkant på tillvaron. Mer än den bostad man bor i så finns det andra saker som ger substans åt livet, som goda relationer och att ha en meningsfull sysselsättning. Bostad är viktigt, men det är inte allt.