Type to search

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Djurförsäkring – hitta en bra och billig djurförsäkring

Att tvingas välja mellan dyra räkningar eller ens bästa vän och familjemedlems välmående är nog bland de värsta situationer man kan komma i. Djurförsäkringen är till för att skydda dig från att hamna i sådana situationer. Men lönar det sig att försäkra sina djur då premierna kan bli ganska dyra. Vad igår i en djurförsäkring och vad kan jag förvänta mig att få ersättning för?

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Jämför djurförsäkringar – tänk på de olika villkoren

Alla försäkringsbolag har olika villkor och därför är det viktigt att verkligen sätta sig in i vad som ingår hos det bolag som du funderar på att teckna ett avtal med. Titta framförallt på:

  • Hur hög ersättning du kan få ut?
  • Täcker försäkringen dyra och avancerade ingrepp?
  • Är det rätt försäkring för ditt djur, ras och hur du brukar djuret?
  • Är premien rättvis jämfört med det som ingår i försäkringen? Tänk på att bolagen baserar premien på risken för att något skulle inträffa.

Oavsätt vad det är för djur du vill försäkra är det samma saker att tänka på. Men beroende på hur riskbenäget ditt djur är så får du förvänta dig en premie där efter. Tänk på hur mycket pengar som du är villig att lägga ut om ditt djur skulle bli sjukt eller skadat, antingen på en försäkringspremie eller vårdkostnader. Summan av det hela är att båda kan bli dyra i längden. Vill du lägga pengarna i förebyggande syfte eller spara dem tills olyckan väl är framme? Se till så att ni jämför djurförsäkringar!

När man har tecknat en djurförsäkring får du ersättning för kostnader för oväntade och plötsliga händelser. Dock täcker inte försäkringen skador eller sjukdom som uppkommit på grund av tidigare ohälsa eller olycka som inträffat före försäkringen tecknades. Därför är det lättare att teckna en försäkring så tidigt som möjligt för att minska risken att djuret redan bär på en skada eller att det skulle uppstå en tvist eller misstanke om att skadan eller sjukdomen uppkom på grund av e tidigare händelse eller sjukdom.

jämför djurförsäkringar -billig djurförsäkring

Jämför djurförsäkringar

Livförsäkring
I vissa djurförsäkringar ingår även en livförsäkring. Det innebär att du kan få ut en ersättning för om djuret skulle dö på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen baseras på djurets inköpsvärde samt åldern på djuret. Ju äldre djuret blir ju lägre ersättning får du ut.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]