Type to search

Indexfonder Avanza – 17 populära och billiga indexfonder

Share

Den här artikeln behandlar indexfonder hos Avanza bank. När man säger att börsen går upp eller ner är det ett visst index som rör sig uppåt eller neråt. Ett index visar på utvecklingen av till exempel några särskilda aktier. När indexet stiger ökar det totala värdet av dessa aktier. En indexfond följer ett speciellt index, till exempel en utvald aktiegrupp. 

En indexfond kan följa allt från index för tillgångspriser till obligationsmarknaden. De vanligaste indexfonderna är Sverigefonder, där indexet följer de 30 eller 85 största bolagens utveckling på Stockholmsbörsen. Andra vanliga typer av indexfonder är globalfonderna som följer ett världsindex. Att följa ett index kallas också för passiv förvaltning och fondförvaltarens enda mål är att återspegla sitt jämförelseindex.

Indexfonder Avanza - lägst avgift

Indexfonder Avanza - mest ägda

Länkarna ovanför leder till respektive bolagssida hos Avanza Bank.

Vad är ett index?

Ett vanligt index är MSCI World. Det är ett globalt index som följer 23 länder och runt 85 procent av ländernas största bolag. MSCI Europe är som framgår av namnet ett europeiskt index som följer cirka 85 procent av de största bolagen i 15 länder. MSCI AC Pacific följer 13 marknader med 85 procent av de största bolagen. Ett annat index är Russell 1000 som följer omkring 92 procent av den amerikanska marknaden. Indexet består av runt 1000 företag. 

SIX30RX är precis detsamma som OMXS30. Det följer alltså Sveriges 30 största bolag. Skillnaden är att man återinvesterar sina utdelningar i det förstnämnda. Ovan nämnda index är bara några få, det finns många fler. Hos Avanza finns ett flertal indexfonder att välja mellan.

Varför köpa indexfonder?

Den största anledningen till att välja en indexfond är att de oftast är riktigt billiga. Anledningen till att de är så kostnadseffektiva är att de inte behöver ett helt team av personal. Det mesta kan faktiskt skötas av en dator. Det finns till och med fonder som inte kostar någonting alls. En sådan indexfond har till exempel Avanza. En annan anledning till att välja en indexfond är att det är enkelt att se hur det går för fonden. Den arbetar ju som bekant för att återspegla ett visst index. Utöver detta vet man också vad man får, något som är svårt i en fond där förvaltaren köper och säljer hela tiden. När du investerar i en indexfond är det fortfarande verkliga bolag du gör din investering i. För att ta reda på vilka bolag fonden representerar, kan du göra en sökning på indexets namn på din dator. Då får du fram hur själva fördelningen av indexets värdepapper och aktier ser ut. För den som sparar långsiktigt, 10 år eller mer, kan en ren aktiefond passa bra. Den kortsiktige spararen bör sprida riskerna lite mer. Avanza har många fonder att välja ibland.

indexfonder avanza

Trots att en aktiefond har haft en fin avkastning ur ett historiskt perspektiv, betyder det inte att den är bra. Det är i det närmaste omöjligt att veta vilken fond som har den bästa framtidsutsikten. Det aktieförvaltarna gör är egentligen att ägna sig åt kvalificerade gissningar. Något som de också ser till att ta ordentligt betalt för. Dessutom har man sett att aktivt förvaltade fonder tycks gå sämre än indexfonder överlag. Det beror på att även om en aktiv fond har köpt på sig aktier som lyckats slå marknaden, gör fondens avgifter att de ändå hamnar under index. Det är bara 20-30 procent av de aktiva fonderna som faktiskt lyckas överträffa indexfonderna. Detta enligt Morningstars rapporter.

Vad man ska tänka på när man köper indexfonder är att investera i ett så brett index som möjligt, med många bolag. Det minskar riskerna när det kommer till bolag och branscher. Själva marknadsrisken kan man minska genom själva fördelningen mellan till exempel aktier och låt oss säga obligationer. Om man skulle nämna någon nackdel med indexfonder så är det att de aldrig kommer att slå index, eftersom avsikten med fonderna är att följa just marknadsindexet. Indexfonderna domineras dessutom av bolagen med de största börsvärdena, vilket gör att det finns en överrepresentation av gamla traditionella bolag. Anledningen till detta är att dessa bolag gjort bra ifrån sig över tid, men det gör också att nya bolag lyser med sin frånvaro.

Vad är skillnaden på aktivt förvaltade fonder och indexfonder?

Man kan säga att en aktivt förvaltad fond sköts av ett helt team av förvaltare. Dessa förvaltare ska aktivt byta ut fondens bolag, det vill säga köpa och sälja bolag för att få en så hög avkastning som det bara är möjligt. En indexfond är istället passivt förvaltad, man skulle kunna beskriva den som orörd. Den passiva fonden följer istället ett index.

De aktiva fonderna är generellt dyrare. Det finns de som har en förvaltningskostnad på upp emot 2,5 procent. Avanza har en indexfond som till och med är gratis att äga. Även om en aktivt förvaltad fond skulle gå lite bättre än den passiva fonden, äts större delen av avkastningen upp av förvaltningsavgiften. Låt oss säga att du investerar 10 000 kronor i en fond över 25 år. Med en årlig avkastning på 6 procent skulle ditt kapital växa till drygt 42 900 kronor om du har en förvaltningskostnad på 0 procent, till exempel i en gratisfond hos Avanza. 

Om du istället har en kostnad på 2 procent växer ditt kapital bara till 25 900 kronor. Båda räkneexemplen grundar sig på att du inte har gjort några nya insättningar under åren. Exemplen visar på vikten av att titta lite extra på just förvaltningsavgiften när du väljer fond. Ytterligare en anledning till det senast sagda är att indexfondens avgift påverkar resultatet mer än den aktivt förvaltade fondens avgift. Välj alltså fonden med lägst avgift.

Varför välja indexfonder hos Avanza?

Avanza har många indexfonder med låga avgifter. En nyhet är Avanza Global som lanserades i slutet av augusti 2018. Den totala avgiften är så låg som 0,1 procent med en riskspridning över 23 marknader och 11 branscher. Och så finns förstås Avanza Zero, populärast bland Avanzas kunder och helt utan avgifter. Andra bra indexfonder som Avanza tillhandahåller är SPP Aktiefond Sverige, med en avgift på 0,20 procent och Länsförsäkringar Global Indexnära, också den med en avgift på låga 0,20 procent. Ytterligare en fördel med Avanza är att du också kan välja att månadsspara i indexfonder.

Finanso.se (Innehåller samarbetslänkar)

Finansos mål är att hjälpa privatpersoner till en bättre privatekonomi. För att göra det erbjuder vi bland annat jämförelsetjänster för att sänka kostnader och guider för hur du kan investera dina pengar. Allt material på Finanso.se är alltid kostnadsfritt för dig som läsare och besökare.

    1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *