Type to search

Handpenning hus (10%) - Räkneexempel:

  • Försäljningspriset för ett hus är 1000 000 kronor.
  • Köparens egen andel att betala i form av kontantinsats utgör 15 %, det vill säga 150 000 kronor.
  • Köparen kan låna 850 000 kronor hos bank eller bolåneinstitut med huset som säkerhet.
  • Köparen betalar 10 % i handpenning vid kontraktsskrivning det vill säga 100 000 kronor.
  • Köparen har kvar att betala 5 % av sin kontantinsats vid slutbetalningen av hus det vill säga 50 000 kronor.
  • Lagfartskostnad blir 15 825 kronor.Om nya pantbrev på hela lånesumman (850 000) tas ut blir det 17 375 kronor.
Vi rekommenderar den kostnadsfria tjänsten Hittamäklare.se starkt för dig som vill jämföra mäklare och på så sätt spara många tusenlappar på maklaravgiften. HittaMäklare prutar avgiften åt dig och kommer med en lista över de bästa mäklarna inom ett par dagar.

Att köpa hus är förmodligen den största affär som en privatperson gör i sitt liv. Avgörande faktorer för prislappen är bostadens läge och standard. Både när det gäller permanentboende och fritidshus kan det handla om summor från några hundra tusen kronor till mångmiljonbelopp. Handpenning hus är den andel som köparen betalar i samband med att köpekontrakt skrivs på huset.

Vad är handpenning hus?

När man som husspekulant äntligen hittat sitt drömhus och bestämt sig för att slå till, sker det oftast efter att man fått ett lånelöfte från bank eller bolåneinstitut. Enligt lag skall köparen själv stå för 15 % av köpesumman och har möjlighet att låna upp till 85 % av fastighetens värde. Den andel om 15 % som köparen själv skall stå för kallas för kontantinsats. Kontantinsats och handpenning är inte samma sak. Kontantinsatsen är tänkt att fungera som ett skydd mot att huset överbelånas. Det vill säga att om Sveriges ekonomiska läge försämras finns det också en ökad risk för fallande huspriser. Den egna andelen fungerar då som en buffert för att man som privatperson skall tåla ett lägre marknadspris på huset vid en eventuell framtida försäljning utan att riskera att bli stående med skulder på huset efter försäljningen.

Handpenning kan däremot liknas vid köparens avsiktsförklaring gentemot säljaren om att affären kommer att genomföras och att köparen har allvarligt menade avsikter med husköpet.

Vilken funktion har handpenning för hus?

Pengarna fungerar dels som en förskottsbetalning av den totala köpesumman men utgör också en säkerhet för säljaren i det fall att köparen drar sig ur affären när kontrakt skrivits och det inte är fråga om särskilda villkor i köpekontraktet som ger köparen rätt att dra sig ur. Om det alltså handlar om köparens kontraktsbrott har säljaren rätt till ersättning och den kan då hämtas från handpenningen.

Skulle handpenningen inte räcka till för säljarens uppkomna kostnader får köparen lägga till ytterligare betalning. Ersättningsskyldighet gäller även omvänt. Skulle säljaren exempelvis ångra försäljningen och bryta kontraktet får köparen tillbaka sin handpenning och säljaren får betala ersättning för köparens uppkomna kostnader för affären som inte blev av även om huvudregeln är att köparen kan begära fullföljning av affären.

Hus betalas handpenning vid husköp?

Säljaren anlitar ofta fastighetsmäklare även om privat försäljning givetvis också sker. I samband med att köpekontraktet skrivs betalar köparen en handpenning som deponeras på ett särskilt konto för klientmedel hos fastighetsmäklaren. Betalning av handpenningen sker antingen direkt då köpekontrakt skrivs hos mäklaren eller inom en viss tidsperiod i regel 7 – 10 dagar. Vid en privat försäljning betalas handpenningen direkt till säljaren om inget annat är avtalat.

Vilka regler finns det när det gäller handpenning för hus?

Husköp omgärdas av Jordabalkens regler och formalitetskrav för att gälla. För att bindande avtal skall ha ingåtts måste avtalet vara skriftligt, innehålla vissa uppgifter och dessutom skrivas i två steg. Först skrivs köpekontrakt som en form av avsiktsförklaring och därefter skrivs ett köpebrev som bekräftelse på att full betalning har blivit erlagd. Köpebrevet utgör sedan underlag för att få ägarbevis i form av lagfart på huset. Muntliga avtal eller löften gäller alltså inte vid husförsäljning.

Köpekontraktet skall innehålla fastighetsbeteckning, överlåtelseförklaring, köpesumman, och vara underskrivet av båda parterna. I regel innehåller köpekontraktet även uppgift om handpenningens storlek , tillträdesdag och olika villkor för köpet. Sådana villkor kan handla om att köparen själv skall sälja sin bostad eller gälla säljarens upplysningsplikt gentemot köparen när det gäller fel i huset.

Till skillnad från själva fastighetsöverlåtelsen finns det inga lagstadgade regler om hur stor handpenningen skall vara vid köp av hus. Det är dock sedvänja att handpenningens storlek i allmänhet är 10 procent av köpesumman. Undantag förekommer, exempelvis kan det gå att avtala om handpenning med lägre procentsats när det gäller mycket stora köpesummor. En husaffär kan också gå så snabbt att hela köpesumman betalas direkt och handpenning överhuvudtaget inte betalas.

Vilka regler finns det när det gäller handpenning för hus?

Det kan finnas olika anledningar till att man som köpare inte har pengar att betala vare sig handpenning eller kontantinsats. Ungdomar som just på grund av sin ungdom inte haft möjlighet att hinna spara ihop ett eget sparkapital, är ett exempel. Köpare som själv skall sälja sin bostadsrätt eller sitt hus, kanske i dagsläget inte har det nödvändiga kapital som krävs. Köparen kanske också föredrar att låna till handpenningen i stället för att använda eget kapital. Banken kan då ge särskilt lån till handpenning. Sådant handpenninglån är ett tillfälligt lån tills man får tillträde till den nya bostaden. Har banken eller bolåneinstitutet beviljat lån för husköp går det sannolikt att räkna med att de också beviljar ett handpenninglån.

När det gäller att låna till kontantinsatsen varierar det mellan banker hur mycket det går att låna. De här lånen tas som privatlån utan säkerhet i bostaden och kan variera mycket i räntekostnad. Ett dyrt blancolån kan ge oönskade konsekvenser i form av avsevärt ökade boendekostnader.

 

Finns det andra kostnader och utlägg som tillkommer vid köp av hus?

Köparens äganderätt till fastigheten registreras hos Lantmäteriet i form av en lagfart. För att få lagfarten registrerad tas det ut en stämpelskatt som utgörs av 1,5 % av köpesumman plus en expeditionsavgift på 825 kronor.
För att kunna låna pengar av banken krävs pantbrev. Pantbrev är en handling som fungerar som säkerhet för de lån man tar i huset. Om huset redan är belånat av säljaren finns redan pantbrev och köparen kan överta dessa, men om de befintliga pantbreven inte räcker till eller om huset är obelånat får köparen betala för att ta ut nya pantbrev. Kostnad för att ta ut pantbrev uppgår till 2 % av pantbrevets belopp plus några hundra kronor i avgift.
Läs mer om hur du finansierar din bostad!