Type to search

Globala indexfonder - Investera enkelt och få exponering mot stora delar av världen

Vill du investera i globala indexfonder och få en bra riskspridning i portföljen? Varför vill du egentligen spara och investera dina pengar? Är det för att säkra upp pensionen i framtiden? Eller är det för att spara ihop till det där drömhuset eller den där drömsemestern? Det enkla svaret är väl egentligen att oavsett orsak till varför vi sparar och investerar så vill vi alla att vårt kapital ska växa till sig så mycket som möjligt till en så låg risk som möjligt. Det finns många teorier och tankar om hur man kan göra detta på bästa möjliga sätt. Vi vill här lyfta fram globala indexfonder som ett bra alternativ. Riskerna med globala indexfonder är egentligen så väl utspridda som det går. Hela världen ligger i denna fond och det är en grundförutsättning till att få en så jämn värdeökning som möjligt. 

12 populära globala indexfonder:

Det kan hända att en mer nischad fond under ett år har en större värdetillväxt men under nästa år så faller den också tillbaka mer jämfört med en global indexfond. Skulle en nischad fond säg till exempel Indien eller Kina rusa uppåt ett år med 30-40 procent i värdetillväxt så kommer en del av detta att synas i globala indexfonder. Nu säger kritikern att man får ju inte hela den där uppgången sig till godo. Ja det är ett riktigt argument men du får heller inte hela den risken som kommer av att ligga enbart i en nischfond. (Ja i denna argumenterande text kan vi kalla fonder som specialiserar sig på ett land eller en viss bransch för nischfonder). Det är just detta som är det fina med globala indexfonder, att man håller en låg risk. Läs mer om vilken typ av indexfonder du kan investera i.

globala indexfonder

Globala indexfonder - risker

Ja hur bör man egentligen betrakta detta med risk? Några investerare menar att en större riskaptit också kan generera en större avkastning på investerat kapital. Detta stämmer ibland men långt ifrån alltid. Risken för att förlora delar av det investerade kapitalet eller till och med hela kapitalet ökar också. Är det något som de stora investerarna predikar om och om igen så är det vikten av att aldrig förlora pengarna. 

Ta till exempel finansmogulen Warren Buffet. Han är känd för sina två viktigaste regler för ett lyckat investerande. För det första säger han; ”Regel nummer ett är att aldrig förlora pengar”. Regel nummer två lyder; ”Glöm aldrig den första regeln!”. Historiskt har det visat sig att dessa ord är sanna. Som investerare är det av yttersta vikt att aldrig förlora kapitalet. Om sedan värdetillväxten är 5, 10 eller 20 procent är underordnat vikten av att ha kapitalet kvar. 

Därför är en global indexfond så fiffig. Den ger investeraren ett urval från hela världens aktiemarknader och kan därför erbjuda en oslagbar riskfördelning. Detta är en av de minst riskfyllda aktiefonder som man kan ha.

Globala indexfonder ger dig exponering mot större delen av världen

Tänk till exempel på den Afrikanska kontinenten. Bara på denna stora mäktiga kontinent finns inte mindre än 55 olika länder och ca 1,2 miljarder människor. Jämför detta med Europas 49 länder och cirka 750 miljoner människor. Det är så klart inte lätt för den vanlige investeraren att sätta sig in i de olika ländernas börsmarknader och än mindre förstå vilken av dessa börser som just nu är bäst att investera i. I en globalindex fond får man automatiskt del av alla dessa marknader och dessutom även den sydamerikanska, nordamerikanska, australiensiska och asiatiska marknaden. 

Denna geografiska spridning för också med sig en spridning i olika valutor. Man riskerar inga förluster på grund av en enskild valutas svängningar. När man handlar en global indexfond ligger många olika valutor inbakat så som dollar, euro, yen, rubel, peso och så vidare. Det är så fiffigt anordnat att en investerare får en enorm riskspridning över hela världen och kan lugnt luta sig tillbaka trygg i förvissningen om att en bättre utspridning av risk inte går att få på aktiemarknaden.

Hur väljer man rätt global indexfond?

Hur ska man då välja rätt förvaltare för en global indexfond? Som alltid gäller det att titta på avgifter och historik. Några tiondelars lägre förvaltningsavgift ger stora vinster i det långa loppet. Och på tal om det långa loppet, hur har den historiska avkastningen sett ut med avdrag för avgifter? Noggranna studier av dessa faktorer ger investeraren ett bra underlag att fatta ett gott investeringsbeslut.

Globala indexfonder eller räntefonder?

Någon kanske nu argumenterar för räntefonder som ett ännu säkrare alternativ. Även om risken kanske är lägre så blir också per automatik den potentiella avkastningen mycket lägre jämfört med vad en aktiemarknad kan prestera. Därför vill de flesta investerare vara på aktiemarknaden för att kunna ta del av en potentiellt betydligt starkare värdeutveckling. Under den senaste 5-års perioden ligger den genomsnittliga avkastningen i globala indexfonder på nästan 100 %. Det är en fantastisk avkastning som du förmodligen inte kan räkna med ska fortsätta framöver.

Jämför vi avkastningen för globala indexfonder med till exempel Europafonder så visar det sig att där är avkastningen mycket mer spridd eftersom det blir an fond som opererar på en mer begränsad marknad. Under de senaste 5 åren kan man hitta Europafonder som avkastat upp emot 120 % men även Europafonder som bara gett 20 eller 30 % i avkastning. Snittet ligger på ca 50% alltså hälften av vad en global indexfond har avkastat. Dessutom har Europafonden haft en högre risknivå än globala indexfonder. Detta är alltså bara ett exempel på varför det är smartare att investera bredare.

Avanza global

9.9

Avgifter

10.0/10

Riskspridning

9.5/10

Komplement till en fondportfölj

10.0/10

Enkelt att investera

10.0/10

Månadsspara

10.0/10