Type to search

Förbättra lönsamheten i företaget

Share

Att vara företagare betyder att man måste tackla många olika slags situationer. En av de viktigaste aspekterna är att se till att företaget faktiskt går med vinst. Nu är detta kanske inte något man kan förvänta med vilket nystartat företag som helst, men att se att det går framåt och mot bra lönsamhet är något alla vill kunna se.

Höja priset

Vid första anblick tycker mång att det låter som en dålig strategi att bara höja priset på en produkt eller tjänst. Men så länge man behåller god kvalitet och fortsätter vara konkurrenskraftig på marknaden kan man finna att kunder inte skräms bort av en liten prishöjning.

Förbättra försäljningsstrategin

Försäljningen är huvudfokusen på många företag av en god anledning; mer försäljning resulterar i regel i mer vinst. Men att ta fram en riktigt bra försäljningsstrategi är inte alltid det enklaste. Att ta in en försäljningschef interimt kan då vara en smart lösning. Det är något man bland annat kan få hjälp med på sajten Brightmill.

Korta ned betaltiden

Tiden det tar att få betalt av en kund kan göra väldigt stor skillnad för likviditeten i ett företag. Långa betaltider tillsammans med dåliga faktureringsrutiner kan ge väldigt negativa resultat för ett företag, både på kort och lång sikt. Att korta ned betaltiden från exempelvis 30 till 20 dagar kan ge väldigt bra resultat utan att belasta kunderna nämnvärt.

Byta företagsform till aktiebolag

Enskild näringsverksamhet är ofta väldigt fördelaktigt för många mindre verksamheter och ett bra val för många som vill starta eget bolag. Men som ett företag växer kan företagsformer bli allt mer svårhanterlig och komma med större och större risker. En skift till aktiebolag kan då vara precis vad man behöver för att bättre kunna hantera verksamheten.

Outsourcing vid behov

Att sköta allt in house betyder att man kan ha kontroll över i stort sett allt som sker i verksamheten. Men det kan också betyda ökade fasta kostnader som personal, system och till och med maskiner. Att outsourca en tjänst betyder istället att man endast betalar för den när man har behov för den. En del branscher och företag kan tjäna väldigt stort på just outsourcing i olika utsträckningar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sjutton − 2 =