Type to search

De bästa valutaparen på Forex

Share

Valutahandel på Forex handlar om att köpa och sälja valutor i par. Det är nödvändigt att veta hur mycket valutaparet är värt i relation till varandra för att lyckas med handeln. Relationen mellan valutaparen är vad som definierar dem. Det finns alltid en internationell kod som anger uppbyggnaden av valutapar. Om det står EURUSD 1.23 betyder det att en Euro är värd 1,23 USD. I exemplet är basvalutan EUR och USD är counter currency. Varje valutapar är listade på de flesta globala valutamarknader. 

Är stora valutor alltid bäst?

Det är inte förvånande att den dominerande och starkaste valutan samt den som är mest handlad är USD. Den amerikanska ekonomin är världens största och USD är den mest efterfrågade valutan i de flesta valutamarknader över hela världen. Det är även den dominanta reservvalutan globalt.

Följande valutapar är inte nödvändigtvis de bästa Forex-paren att handla med, men de har hög likviditet samt tillgänglighet:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • USD/CHF
  • USD/CAD

Värdena på ovanstående huvudvalutor fluktuerar i enlighet med varandra, eftersom handelsvolymer mellan de två länderna förändras varje minut. Paren är naturligt sammanknutna med de länder som har större ekonomisk makt och de länder som har höga volymer global handel. I regel är sådana par de mest volatila, vilket innebär att de dagliga prisfluktueringarna kan vara de största. 

Det innebär dock inte att de beskrivna valutorna är de bästa. Traders kan både förlora eller tjäna på fluktueringarna. Ovan nämnda par brukar ha bäst handelsvillkor eftersom deras spreads brukar vara längre, men det betyder inte att huvudvalutor är de bästa valutaparen hos Forex.  

Kunskap värderas högst

Som vanligt inom investeringar brukar det gå bättre om du har bakomliggande kunskap. Att handla med valutan från ditt eget land kan vara mycket värdefullt, om det har bra volatilitet och inte är inkluderat i huvudvalutorna. Att känna till landets politiska och ekonomiska problem kan resultera i kunskap som du kan basera din trading på. Det rekommenderas även att handla med de par som innehåller din lokala valuta, vilket även kallas för exotiska par. I de flesta fall är ett lokalt valutapar noterat mot USD och därför behöver du även hålla dig informerad om den valutan. Om du vill lära dig mer om hur valutahandel går till rekommenderas ett besök på valutahandel.se där all kunskap finns samlad.

Det finns många Forex-par och det rekommenderas att du försöker handla med flera stycken innan du väljer vilken du vill specialisera dig på. Eftersom Forex trading är riskabelt bör du först testa din trade på ett demokonto med en virtuell balans. 

Finanso.se (Innehåller samarbetslänkar)

Finansos mål är att hjälpa privatpersoner till en bättre privatekonomi. För att göra det erbjuder vi bland annat jämförelsetjänster för att sänka kostnader och guider för hur du kan investera dina pengar. Allt material på Finanso.se är alltid kostnadsfritt för dig som läsare och besökare.

    1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =