Budget – hur gör man en budget?

budget resultatbudget likviditetsbudget startbudget

Budget – behövs det?

Att göra en budget är inte bara ett bra sätt för dig att få ett grepp om företagets ekonomi för att kunna planera företagets framtid. Det är även nödvändigt om du t.ex. behöver söka finansieringshjälp. Dem kommer vilja veta hur du beräknat dina inkomster mot utgifterna och vilken vinst du beräknar att få ut efteråt, alltså hur lönsam din idé är. Det dem kommer fråga sig är om din budget är hållbar samt hur stor risken är att satsa sina pengar på dig och ditt företagande.Men hur gör man då en bra budget?

Det kan låta jätte svårt, speciellt i början när man inte har koll på hur lönsamt företaget kommer att bli eller hur mycket kunderna är villiga att betala för dina tjänster eller varor. Men här är lite tips på vad du skall tänka på för att få ihop en hållbar budget.

  • Intäkter. Fundera över intäkterna månad för månad och summera dem sedan för att få ihop en årsbasis. Vad skall mina varor eller tjänster kosta, vad tjänar jag på varje försäljning eller utfört uppdrag? Hur mycket beräknar jag att sälja varje månad? Hur mycket hinner jag utföra på en månad? För att ta redan på vad dina potentiella kunder är beredda att betala kan du göra en enkel kundundersökning som du sedan skickar ut till företag eller privatpersoner eller delat ut på stan. För detta bör du ha tagit reda på vilken din målgrupp är så att du inte lägger onödig tid på fel personer.
  • Rörliga kostnader. Tänk efter vilka kostnader som ökar när inkomsterna ökar – och minskar med lägre inkomster. Det kan t.ex. vara produktinköp, eller materialinköp som behövs för att utföra arbetet. Reser du mycket kan det handla om resebiljetter eller drivmedelskostnader eller förslitningsskador. Detta kan även handla om underhåll av inventarierna som används.
  • Fasta kostnader. Vilka kostnader du har oavsett inkomsten. Det kan handla om avgifter för hemsida, annonsering, hyra, leasingsavgifter eller löneutbetalningar.
  • Önskad vinst. Hur mycket beräknar du att få i överskott under året?

Sedan kvittar du dina kostnader mot intäkterna. För en hållbar budget bör du få ett överskott så att företaget går med vinst! Tänk på att uppstarten ofta är förknippad med mycket utgifter, speciellt innan du byggt upp en kundkrets. Var därför glad om du lyckas få första året att gå i vinst. Gör det inte det, försök ha en plan för hur du skall finansiera underskottet, när du beräknar att börja gå med vinst i företaget. Tar du lån skall du försöka betala av dessa ganska snart för att minska kostnaderna och öka intäkterna.

Olika budgetformer

Men en budget kan se lite olika ut beroende på vilken fas du är i eller om den skall användas i ett speciellt syfte.

Startbudget

I starten finns det ofta många utgifter. Därför bör du redan från start ha gjort en startbudget som visar hur du har tänkt finansiera dessa investeringar och hur mycket dina investeringar kommer att kosta. Detta är en budget för en kort period. Den ska omfatta de fakturor du måste betala i starten av ditt företag.

Resultatbudget

En resultatbudget visar företagets förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet för en viss period, till exempel ett år. Det svåraste här är att uppskatta hur mycket du kommer att sälja för, alltså hur stora intäkterna blir. Detta är väl kanske den form av budget som många tänker på när de hör ordet budget.

Likviditetsbudget

En resultatbudget visar ju som ovan beskrivet hur stor vinst företaget går med medans en likviditetsbudget visar om intäkterna räcker till att betala hyror och andra fasta kostnader trotts om du inte hunnit få betalt för alla jobb eller försäljningar du har gjort under månaden.

Eftersom din lönsamhet styrs av tillgång och eterfrågan behövs en likviditetsbudget göras oftare än en resultatbudget. Det kan vara smart att beräkna sina hög- och lågsäsonger. Samt om vissa räkningar t.ex. kommer kvartals eller halvårsvis. Ett smart drag är att göra en budget månad för månad.

Om du upptäcker att dina intäkter understiger kostnaderna en månad kan det vara smart att ha sparat ett kapital från en tidigare månad som gick med överskott.

Styr med budgeten

Att driva sin verksamhet efter budgeten är ett smart drag för att få en ekonomisk balans i företaget. Men fastna inte för de små detaljerna utan se på budgeten utifrån de stora linjerna. När är det läge att inverstera i ett utökat produktlager inför en kommande högsäsong eller du skall kanske vänta med att göra av med hela överskottet för att spara till svårare tider.

Följ upp och förnya din budget efter varje period. På så sätt speglar den vad du har för förutsättningar nästa period. Följer du upp din budget och fyller i de verkliga siffrorna ser du snabbt vad du bör förändra och tänka på till nästa period.

Försök alltid att tänka på att spara till en buffert när du har möjlighet. På så sätt kan du lättare hantera oväntade kostnader och minskar risken att köra företaget i botten för att t.ex. en maskin oväntat går sönder. Allt går inte att beräkna i en budget.

budget resultatbudget likviditetsbudget startbudget

Finanso.se (Innehåller samarbetslänkar)

Finansos mål är att hjälpa privatpersoner till en bättre privatekonomi. För att göra det erbjuder vi bland annat jämförelsetjänster för att sänka kostnader och guider för hur du kan investera dina pengar. Allt material på Finanso.se är alltid kostnadsfritt för dig som läsare och besökare.

    1