Type to search

Börskrasch – 7 bästa tipsen för dina nerver när börsen rasar

Share

Börsen rasar dag efter dag och många av oss undrar nu om vi står inför en börskrasch. VisualCapitalist inspirerade oss till att skriva om just en eventuell börskrasch och framförallt, hur håller man nerverna lugna när börsen rasar? Majoriteten av inlägget är därför hämtat från just VisualCapitalist. Historiken säger att du bör vara fullinvesterad över en lång tid och inte försöka gå ut och in i marknaden. Dagens inlägg och de 7 punkterna är inte våra egna åsikter utan hämtade från VisualCapitalists artikel.

Vi har dessutom lånat originalartikelns fantastiska infographic över alla dess punkter. Det hjälper dig att få en bättre överblick och förklaring med en riktigt härlig grafbonanza över historiska händelser och framtida förhoppningar om varför börsen rasar. Vi rekommenderar att ni tar er tid att läsa igenom hela infografiken om varför börsen rasar och varför vi kanske står inför en börskrasch. Bland annat så får man vet att en genomsnittlig korrektion på marknaden är 54 dagar lång, händer ungefär en gång om året och resulterar i snitt en nedgång på -13,5%. Tänk dock på att det är värden som är hämtade under många år och presenteras som ett genomsnitt.

Köp aktier i konjukturokänsliga stabila bolag för att klara dig bättre när börsen rasar:

VisualCapitalists 7 anledningar till varför du bör vara lugn trots att börsen rasar

  • Korrektioner händer i genomsnitt en gång per år
  • Mindre än 20% av alla korrektioner utvecklar sig till Bear markets
  • Ingen kan ständigt förutse hur marknaden kommer att utveckla sig
  • Trots kortvariga nedgångar så har börsen alltid gått upp i det långa loppet
  • Bear markets har historiskt sett skett var 3-5:e år
  • Bear markets blir alltid (historiskt sett) Bull markets
  • Den största faran är att stå utanför marknaden
Börskrasch - Börsen rasar

Infographic om varför börsen rasar är hämtad från VisualCapitalist.com

Historiska börskrascher och hur de ska förhindras i framtiden

Följande artikel handlar om börskrascher och behandlar bland annat vad som händer vid en börskrasch, vad som kan vara en utlösande faktor, historiska händelser och mycket annat.

Vad är en börskrasch?

Innan vi gör några historiska djupdykningar måste vi reda ut vad en börskrasch är. En börskrasch innebär att börsen rasar och att aktierna på börsen snabbt minskar i värde. Påföljden blir att många riskerar att förlora de pengar som de har investerat i aktier. Om du vill ha tips på hur du kan tänka när du investerar i aktier, fortsätt läsa.

Börskrascher kan leda till omfattande finanskriser. Det beror på att under en krasch är det många som vill sälja av sina aktier och få som vill köpa dem, vilket i sin tur leder till att det uppstår ett slags dödläge om inte åtgärder sätts in omgående. En bakomliggande orsak till att en börskrasch kan uppstå är att många som handlar med aktier följer ett flockbeteende. Det vill säga, om någon börjar sälja av stora delar av sina aktier är det inte helt osannolikt att många hakar på det beteendet.Historiska börskrascher

Genom historien har samhället och världen sett börsen rasa flera gånger. I vissa fall har det inte fått förödande konsekvenser och i andra fall har det lett till stora ekonomiska kriser som påverkat stora delar av världen. Här följer ett par exempel på hur börskrascher sett ut historiskt.

Wall Street-kraschen 1929

Det här är en av historiens mest omtalade börskrascher. Incidenten inleddes den tjugofjärde oktober 1929, en dag som kom att kallas för den svarta torsdagen. Uppbyggnaden bakom den här kraschen bottnade i en tid där många valde att investera sina pengar i aktier utan att tänka igenom eventuella konsekvenser. Dessutom anses 20-talet generellt ha varit en tid där många spenderade sina pengar lite vind för våg. 

Eftersom världen inte längre krigade i och med första världskrigets slut 1918. Desto fler som investerade pengar i aktier, desto större efterfrågan och marknad blev det. Att det dessutom eskalerade i ett så kallat börsrally strax innan kraschen gjorde smällen ännu större. Ett börsrally innebär att aktiemarknaden trappas upp på ett rally liknande sätt och ökar väldigt fort.

Privata sparare, banker och företag satsade allt mer pengar på aktier vilket fick börsen att gå upp ännu mer. Dessutom började folk låna pengar till omåttligt höga räntor för att kunna investera ännu mer pengar i aktier. Allt trappades upp snabbare och snabbare och kursen nådde sin högsta punkt i början på september 1929. Sedan började den dala något samt bli mer instabil.Börsen rasade i oktober 1929

Den tjugofjärde oktober 1929 sprack bubblan helt och börskraschen var ett faktum. Det uppstod allmän tumult och polisinsatser fick tillsättas på många platser. Enligt vissa experter bytte tretton miljoner aktier ägare under den här dagen. Det blev ett rekord som många sent skulle glömma. Dessutom tvingades många börser och aktiemäklare att stänga på grund av den rådande paniken. Genom insatser från de större aktörerna på marknaden kunde börsen hålla sig stabil några dagar. Men, sedan utbröt panik igen. Den här gången bytte över sexton miljoner aktier ägare, således sattes ett nytt rekord redan veckan efter det förra.

Börskraschen fick fruktansvärda effekter på samhället. Företag och banker blev tvungna att gå i konkurs och många människor blev arbetslösa. Det blev startskottet på epoken som senare kom att kallas för depressionen. Marknaden återhämtade sig inte förrän efter andra världskrigets slut, vilket motsvarar ungefär femton år senare.

IT-kraschen 2000

I slutet av 1990-talet växte många internet-relaterade företag sig stora på kort tid. Dessutom tillkom många nya aktörer under samma period. Marknaden växte och intresset växte. Det i sin tur ledde till att den här formen av aktier såldes i allt större utsträckning. Många företag och privatpersoner ville haka på trenden och investera i internet och mobiltelefoni.

I likhet med den upptrappning som skedde 1929 trappades den här marknaden upp väldigt snabbt i slutet på 1990-talet, för att sedan spricka i början på 2000-talet. Det pågick en överinvestering inom den tekniska marknaden samtidigt som många affärsidéer lanserades under kort tid. Ingen ville vara sist med att investera i internet och alla ville vara först med det nya. Det lockade också fler och fler att investera i den här marknaden. Att det dessutom var lätt att få företagslån av olika slag till IT-relaterade företag gjorde att många kunde starta bolag utan att ha en egentlig affärsidé.

IT-företagen tjänade inga pengar

Bankerna som lättvindigt lånade ut sina pengar till de nystartade IT-företagen bedöms vara en stor bakomliggande orsak till den växande bubblan och att den till slut sprack. Ett klädföretag som lanserade försäljning av kläder via nätet blev början på slutet för IT-bubblan. Det som hände var att de hade fått stora investeringar, men kunderna uteblev. Det vill säga, de fick inte in några pengar och kunde således inte heller betala ut några utdelningar till aktieägarna. Det i sin tur fick påföljder hos andra liknande företag som fick högre krav från sina investerar som de inte kunde leva upp till och så var kraschen ett faktum.

Börsen rasade vilket ledde till att företag över hela världen gick i konkurs. Våren 2000 sprack IT-bubblan och börskraschen var ett faktum. Återigen blev många arbetslösa till följd av att företag tvingades gå i konkurs. Under sju år byggdes börsen sakta upp igen och fler och fler började våga investera i aktier igen, tills nästa kris. 2007 drabbades världen av en finanskris som till viss del påminner om det som hände 1929. Historien upprepade sig således igen.

Finanskrisen 2007-2008

Det hela tog avstamp ur lånemarknaden i USA. Det hade under längre tid blivit allt lättare att låna stora pengar på osäkra grunder. Det vill säga, du kunde få lån till främst bostäder utan någon säkerhet. Vilket i sin tur ledde till att det blev allt svårare för folk att betala tillbaka sina pengar, eftersom den förväntade värdestigning på deras bostäder uteblev. Att lånen dessutom ofta hade många mellanhänder mellan bankerna och låntagarna gjorde inte saken bättre.

Den amerikanska fastighetsbubblan är en effekt av många beslut som är fattade över en lång tid. Kulmen blev 2004 när det blev möjligt för vissa investmentbanker att låna ut pengar till mer än 40 gånger av det egna kapitalet. Det fick förödande konsekvenser i en marknad som växte sig större så snabbt. Helt plötsligt stod bankerna utan pengar eftersom låntagarna inte kunde betala tillbaka hela sina belopp. I USA är det dessutom inte låntagaren som tvingas betala tillbaka hela lånet för en bostad utan de kan lämna “walk over” till banken och banken kan då ta över deras bostad istället. Det kanske hade fungerat i mindre skala, men det nådde nu orimliga omfattningar.

Att den amerikanska börsen rasade påverkade andra länder också. Det beror till stor del på att det finns många placerare på marknaden som inte är bosatta i USA. Det var till viss del det som gjorde att bostadsbubblan som sprack i USA fick konsekvenser i så många andra länder också. Det var bland annat det som ledde till finanskrisen i Grekland och Island.

Börskrasch och börsen rasar

Hur lång tid har det tagit för börsen att återhämta sig från tidigare börskrascher?

Med ovanstående tre börskrascher som exempel kan vi lätt se att det tagit olika lång tid för börsen att återhämta sig från krascherna. I det första exemplet med kraschen på Wall Street så tog det cirka femton-tjugo år innan börsen var någorlunda återställd. Det kan delvis berott på att andra världskriget bröt ut också, men även utan den aspekten hade det tagit lång tid.

I det andra exemplet med IT-bubblan som sprack tog det cirka sju år för börsen att återhämta sig. Dock hann den aldrig riktigt återhämta sig innan finanskrisen 2007. Det bidrog också till att finanskrisen blev så pass utbredd som den blev. Dessutom har börsen fortfarande inte riktigt hunnit återhämta sig helt efter finanskrisen 2007, vilket också är ett tecken på att det tar lång tid för börsen att återställa sig efter sådana här kriser. Samtidigt hindrar inte det dig från att investera i aktier.

Tips för att undvika att din ekonomi påverkas

Om du vill investera i aktier, men inte påverkas av eventuella nya finanskriser eller en börskrasch så följer här några tips. Det främsta tipset är att investera måttligt och att tänka igenom dina investeringar innan du slår till. Marknaden kan ändra sig snabbt och om du vill göra snabba och stora vinster gäller det att du håller koll på marknaden. Om du däremot vill spara pengar på ett långsiktigt sätt som ger någon form av större utdelning än ett vanligt sparkonto kan exempelvis fonder vara ett bra tips. Att investera i fonder innebär inte alls samma risker som att investera i aktier.

Att dessutom sprida ut sitt sparande och både spara i fonder och investera i aktier kan vara ett bra tips. På så vis har du mer kontroll över ditt sparande. Att enbart investera i aktier gör din ekonomi mer känslig för förändringar och snabba vändningar.Hur undviker du att påverkas av att börsen rasar?

Det hänger till stor del ihop med punkten nämnd ovan. Nämligen att om du sprider ut ditt sparande och inte enbart investerar allt i aktier så löper du mindre risk att påverkas av eventuella börsras. Om du fortfarande vill investera i aktier i större utsträckning rekommenderas du att dels läsa på och investera i mer säkra marknaden samt att prata igenom eventuella större beslut med din bank. Att investera i aktier och följa strömmar har historiskt visat sig vara riktigt dåligt.

Det gäller att lita på sin egen magkänsla och inte köpa och sälja aktier bara för att strömmen gör det just nu. Samtidigt som du kan tjäna större pengar på att gå i bräschen och skapa en större svängning på marknaden. Men, det kräver väldigt mycket erfarenhet och arbete för att det ska lyckas. De flesta banker i Sverige rekommenderar ett utspritt sparande och föreslår aktier oftast som långsiktigt sparande. Det kan till exempel vara värt att se över om du vill pensionsspara i aktier eller spara pengar till dina barn med hjälp av en investering i aktier. Eftersom du på det sättet inte påverkas lika mycket av marknadens snabba svängningar.

Det finns en hel del annan information på ämnet på nätet för den intresserade. Dessutom skadar det inte att vara påläst om du är intresserad av att investera i aktier när börsen rasar och en börskrasch har tagit fart.

Finanso.se (Innehåller samarbetslänkar)

Finansos mål är att hjälpa privatpersoner till en bättre privatekonomi. För att göra det erbjuder vi bland annat jämförelsetjänster för att sänka kostnader och guider för hur du kan investera dina pengar. Allt material på Finanso.se är alltid kostnadsfritt för dig som läsare och besökare.

    1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

åtta + 15 =