Bolagsformer – vilken bolagsform är rätt för mig?
När du kommer till stadiet att välja bolagsform är det många som börjar fundera och tycker det är krångligt. I Sverige har vi en uppsjö med olika bolagsformer där alla har olika regler och förutsättningar. För att underlätta valet bör du först ställa dig några frågor.

  • Vad ska jag bedriva för typ av verksamhet?
  • Hur många delägare skall det vara i företaget? En, två eller flera? Hur skall dessa ägandedelar fördelas?
  • Hur stor kommer verksamheten att vara? Vad kommer företaget att omsätta, hur många anställda kommer det att finnas i företaget?
  • Kan du finansiera ett startkapital på 50 000 kronor?
  • Skall dina varor eller tjänster säljas inrikes eller utrikes eller både och?

Vilken företagsform du väljer är helt upp till dig men innan du gör ditt val bör du sätta dig in i vad som är skillnaderna mellan alla bolagsformer. Kom ihåg att oavsett vad du väljer för bolagsform så kan du alltid byta vid ett senare tillfälle i takt med att ditt företag utvecklas. Här nedanför listar vi de vanliga bolagsformer som finns att välja mellan i Sverige.

Enskild näringsverksamhet – kallas även för enskild firma

För att starta en enskild firma eller näringsverksamhet krävs det inget startkapital. Det finns heller inget krav på att du ska anlita en revisor i företaget. Detta är en väldigt enkel bolagsform att driva och administrera.

En enskild näringsverksamhet innebär att du som privatperson driver och ansvarar för företaget. Du är själv personligt ansvarig för att avtalen hålls och skulderna betalas. Dock ska din privata ekonomi fortfarande vara separerad från företaget. Detta kan vara svårt och en av bolagsformens nackdelar.

Om du driver ditt företag som enskild näringsverksamhet kan du ha anställda. Dock kan du inte anställa din make eller maka. Om ni båda skulle arbeta i företaget får ni i stället dela vinsten mellan er. Samma regler gäller för sambor med gemensamma barn. Då är det någon annan av de bolagsformer som finns att välja mellan som gäller.

Du behöver normalt inte registrera företaget hos Bolagsverket. Men det kan finnas många fördelar med att göra det. Det kan t.ex. vara bra då ditt företagsnamn automatiskt är skyddat i det län där du är registrerad. Det kan även vara en fördel om ditt företag deltar vid offentliga upphandlingar eller om företaget behöver tillstånd för att driva en viss verksamhet. När du registrerar företaget är det ditt personnummer som blir företagets identitetsbeteckning.

Aktiebolag – den vanligaste av alla bolagsformer

När du startar ett aktiebolag krävs minst 50 000 kronor i ett så kallat aktiekapital. Det kan bestå utav pengar eller av egendom som företaget har nytta av t.ex. inventarier som maskiner. Tänk på att om företaget går i konkurs riskerar du att förlora ditt satsade kapital. En annan regel är att ett aktiebolag ska anlita en revisor. Dock finns det ett undantag för små aktiebolag då de kan välja bort revisorn.

När du registrerar aktiebolaget hos Bolagsverket skall du innan skriftligt beslutat i ett speciellt dokument, stiftelseurkunden, att du ska starta företaget. Där skall du uppge bl.a. ägande fördelningen mellan de olika delägarna, vilka som skall ingå i styrelsen samt vad varje aktiedel skall kosta med mera. När registreringen av aktiebolaget är gjort har företaget automatiskt ett namnskydd i hela landet. En fördel är att om du som delägare arbetar i bolaget anses du som anställd och kan kräva ut en lön.


Handelsbolag – bolagsformen som passar två eller fler ägare

Handelsbolag ses av många som en väldigt krånglig bolagsform. Det är lite av en mix mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag, men ändå inte. För att driva ett handelsbolag krävs minst två delägare, två så kallade bolagsmän. Dessa delägare räknas inte som anställda men däremot kan man ha anställd personal.

Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket. Vid registreringen skall bolagsmännen skriva ett avtal mellan sig där de beslutar hur de skall fördela arbetet, hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en bolagsman vill lämna handelsbolaget. När detta är gjort och företaget är registrerat får företaget sitt organisationsnummer och företagsnamn som är skyddat i det län som företaget är registrerat i.

Det finns inget krav på startkapital i ett handelsbolag så delägarna bestämmer själva hur mycket de vill sätta in i företaget. Alla bolagsmännen företräder handelsbolaget gemensamt och har därför även ett gemensamt inflytande. Detta innebär att man inte får göra något mot den/de andras vilja, om inget annat har avtalats. Ni är även gemensamt ansvariga för att handelsbolagets avtal hålls och att dess skulder betalas. Skulle inte detta upprätthållas kan du bli tvungen att ensam betala handelsbolagets skulder ur din privata plånbok och sedan i din tur kräva handelsbolaget eller de övriga bolagsmännen på deras del av skulden.

Endast om någon av bolagsmännen är ett företag är det ett krav att handelsbolaget måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

Kommanditbolag

För kommanditbolag gäller så gott som samma regler som för handelsbolag fast med några få undantag. Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en bolagsman, så kallad komplementär, som är ansvarig för företagets skulder. De bolagsmän som bara gör en kapitalinsats, så kallade kommanditdelägare, ansvarar endast för den kapitalinsats som de gjort i företaget. För att detta skall regleras och beskattas rätt skall insatserna registreras hos Bolagsverket.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening har minst tre medlemmar. Bolagsformen skaparen förutsättning för alla medlemmar att kunna ha en ekonomisk nytta av föreniges verksamhet, t.ex. genom att producera eller handla med varor eller tjänster.

Varje medlem betalar en insats och vanligtvis en årlig medlemsavgift för att kunna ta del av intäkterna. Medlemmarna har inget personligt ansvar för föreningens skulder och andra åtaganden utöver sin insats. Dock kan de som sitter i styrelsen bli personligt ansvariga om de missköter sitt uppdrag.

En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket. I och med registreringen hos Bolagsverket får den ekonomiska föreningen sitt organisationsnummer och ett namnskydd i hela landet. En ekonomisk förening måste ha en revisor. I mindre ekonomiska föreningar behöver revisorn inte vara godkänd eller auktoriserad. Det räcker med att han eller hon är kunnig för sitt uppdrag. Vilken av alla bolagsformer passar dig bäst?

starta eget bolag aktiebolag enskild firma bolagsformer

Finanso.se (Innehåller samarbetslänkar)

Finansos mål är att hjälpa privatpersoner till en bättre privatekonomi. För att göra det erbjuder vi bland annat jämförelsetjänster för att sänka kostnader och guider för hur du kan investera dina pengar. Allt material på Finanso.se är alltid kostnadsfritt för dig som läsare och besökare.

    1