Type to search

Bästa fonderna 2019 - fondtips & indexfonder

När du som småsparare ska hitta bästa fonderna 2019 så krävs det att du tänker på flera olika punkter. Som sparare är det väldigt viktigt att känna till sin egen risktolerans. Hur stora svängningar klarar jag av över ett år? Vill jag ha stabilitet så behöver jag mer räntefonder som del i mitt sparande, klarar jag av större svängningar så kan jag satsa på marknader som innebär en högre risk – reward. 

 

Vi kommer i denna artikeln att gå igenom bästa fonderna 2019 och vilka olika sorters fonder du kan investera i för att maximera din fondportfölj. 

Använd navigeringen här nedanför för att komma till rätt sektion:

Bästa fonderna i år finns listade här nedanför

Nycklarna till hur du skall tänka när du letar efter 2019 års bästa fonder ligger till mesta del hos dig själv. Hur stor risk är du villig att ta? På hur lång sikt skall kapitalet investeras? Vad tror du kommer hända med världens ekonomi och Sveriges dito under de nästkommande månaderna. Är du villig att ta en hög risk är hundra procent aktiefonder att rekommendera. Är du dock orolig för ditt kapital och vill ha chansen att kunna använda det på annat håll inom en snar framtid är en större del räntefonder att rekommendera. 

Du behöver därför börja med att göra en riskanalys av din egen ekonomi. 

 

Hur stor är risken att du kommer att behöva sälja av fonderna mitt i en brinnande börskrasch om en sådan skulle inträffa under 2019? När du har beslutat dig för hur stor del av ditt sparande som skall förvaltas inom räntefonder, vilket kan vara allt från 0 till och med 100 procent, är det dags för att intressera sig för hur omvärldens ekonomi kan tänkas gå under det kommande året. Här nedanför finns listor på de bästa fonderna senaste 12 månaderna sett till avkastning:

Mest ägda fonderna hos Avanzas kunder 2019

Här nedanför är de mest ägda och därmed populäraste fonderna hos Avanza banks kunder. Tänk på att olika investerare äger fonder och aktier av olika anledningar, du bör därför inte köpa Topp 5 mest ägda fonderna rakt av. Se hela listan här!

 

Avanza Zero

Förvaltningsavgift: 0,00%
Produktens avgift:
0,00%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Indexfond

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Förvaltningsavgift: 0,20%
Produktens avgift:
0,24%

Morningstar rating: 5/5

Typ av fond: Indexfond/Investmentbolag

Swedbank Robur Ny Teknik A

Förvaltningsavgift: 1,25%
Produktens avgift:
 1,36%

Morningstar rating: 5/5

Typ av fond: Aktiefond

Kommer bästa fonderna 2019 att vara USA-fonder?

Kommer USA att fortsätta gå lika starkt som under 2018? Är det dags för tillväxtmarknaderna att studsa tillbaka och kommer oljepriset att fortsätta gå spikrakt uppåt? Kanske tror man på att Sverige eller för den delen Skandinavien i stort skall gå bättre än övriga världen. Du behöver ha en idé om detta även om det givetvis är omöjligt att ta in all information och eventuella scenarion som förespråkas av andra. En tumregel är även här att känna efter i maggropen vilken slags risk man är villig att ta. USA ses normalt som väldigt stabilt och utgör en stor del av världens ekonomi. Landet är även att betrakta som politiskt stabilt. Så länge världen i övrigt går bra, brukar det gå bra för USA. 

 

På andra sidan riskskalan har vi mindre länder med högre tillväxt, så kallade emerging markets. Hit brukade Kina och Brasilien räknas men nu är det istället snarare länder som Indonesien som åsyftas med en växande befolkning och ekonomi. Dessa länder är beroende av ett stabilt världsläge på ett helt annat sätt än exempelvis USA eller Sverige. Belöningen man får genom att ha dessa instabila marknader representerade i sin portfölj är givetvis en mycket högre uppsida. Viktigt att komma ihåg när man tänker på fonder och risk är att man ofta riskerar att undervärdera risken i en Sverigefond gentemot andra utländska marknader. USA är en jättemarknad och centrum för världens ekonomi, Sverige har en börs lika stor som Hollands och knappast en påverkande roll på den stora spelkartan. En blandning av inhemskt och internationellt brukar alltid vara att föredra.

Glöm inte valutarisken när du investerar i fonder utomlands

Väljer man att inkludera internationella fonder som exempelvis en USA-fond i sitt sparande är det viktigt att vara medveten om den så kallade valutarisken en sådan fond innebär för dig som sparare. Eftersom aktierna som ingår i till exempel en USA-fond alltid handlas på någon av börserna i USA innebär det även att aktierna handlas i den lokala valutan. I detta fall amerikanska US-dollar. Eftersom vi sitter i Sverige och har svenska kronor, SEK, som nominell valuta på våra konton måste vi vara uppmärksamma på den så kallade växlingskursen när vi köper utländska fonder. Under 2018 har vi haft en väldigt svag krona gentemot både dollar och Euro vilket innebär att utländska fonder har blivit mycket dyrare utan att det underliggande värdet egentligen har ökat. Köper man fonder när kronan är svag riskerar man en turboeffekt om fondens underliggande aktier skulle dyka nedåt i värde samtidigt som kronan skulle stärkas mot aktuell valuta. 

 

Samma effekt kan givetvis utnyttjas åt andra hållet för att skapa en turboeffekt på portföljens eventuella uppgång. Med det sagt, så skall det hållas i åtanke att det är extremt svårt att förutspå valutamarknadens rörelser. Det bästa man kan göra är att skaffa sig ett hum om var kurserna brukar ligga på normalnivå över längre tid och sedan försöka förhålla sig till det. En svag krona ökar risken något på sikt medan en stark krona vid inköpstillfället sänker den samma långsiktigt.

 

När det sedan kommer till att välja bland specifika fonder inom olika kategorier tillkommer faktorer som historik och eventuella avgifter. Inom varje fondkategori finns det nämligen en uppsjö av olika fonder med olika innehav, förvaltare och avgifter.

Generellt kan det sägas att de fonder som förmodligen kommer att gå bäst inom sina respektive kategorier går att finna bland dem där förvaltarna har den bästa statistiken över tid samt bland de fonder där avgifterna är så låga som möjligt. Då så kallade index-fonder i stort sett utan undantag har relativt låga avgifter gäller det sista rådet främst för så kallade aktivt förvaltade fonder.

Bästa fonderna 2019

Bästa fonderna är de som ger dig en diversifierad fondportfölj

För att hitta de bästa fonderna för 2019 är det viktigt att noga fundera över sin sammansättning av fonder. Sammansättning av portföljen mellan ränta och aktier samt utländska fonder kontra inhemska är minst lika viktig, om inte viktigare, för avkastningen som det hopplösa sökandet efter en enda fond som kommer att gå bättre än tusentals andra över nästa år. 

 

Som investerare gäller det att noga överväga sin egen tolerans av risk samt när man vill kunna avsluta sina positioner. Fondsparande lämpar sig mest för dem med en lång horisont som har tiden att avvara för att ta igen de pengar som de eventuellt förlorar i en krasch. Med det sagt är aktiemarknaden ett av de säkraste ställena över tid att förvara sina pengar på och investeringsformen som gett överlägset bäst avkastning över tid.
Läs mer om att investera i fonder!

Indexfonder - Bästa indexfonderna 2019

Här nedanför har vi listat de bästa indexfonderna 2019 enligt oss. Indexfonder har blivit extremt populära under de senaste 10 åren. Med rätta menar många då fondmarknaden tidigare har fungerat dåligt och inte varit transparent nog för spararen att blicka igenom.

Avanza Zero

Förvaltningsavgift: 0,00%
Produktens avgift:
0,00%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Indexfond (Sverige)

Länsförsäkringar Global Indexnära

Förvaltningsavgift: 0,20%
Produktens avgift:
0,22%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Indexfond (Global)

Avanza Global

Förvaltningsavgift: 0,05%
Produktens avgift:
 0,10%

Morningstar rating: Nystartad/5

Typ av fond: Indexfond (Global)

Vad är indexfonder för något?

För att förstå vad indexfonder är för något så måste vi först veta vad ett index är. I vid mening är det en slags lista där en samling företag som börsnoterats samlas. Till exempel kan man samla alla i Sverige noterade läkemedelsföretag på en lista och därigenom skapa ett index över just läkemedelsbranchen i Sverige. Indexet utvecklas sedan precis som alla företagen det innehåller gör ihop. Går till exempel alla företag upp 1 procent och listan är viktad med lika stora delar från alla företag som ingår i det kommer indexet att ha gått upp en procent det med. Ett index kan göras över i stort sett vad som hellst. 


Det kan vara branscher eller storlek på företag som reglerar vilka aktier som skall ingå i listan. Det kan även vara saker som om styrelsen är jämställd eller inte, om företaget jobbar mot specifika miljömål eller om företaget handlar med etiska varor. All data som går att mäta går även att använda för att skapa olika index.


Varför gör man då detta? Ett index är ofta ett försök att skapa en edge gentemot marknaden, dels kan edgen bestå i att man upptäckt att jämställda bolag ofta presterar bättre än icke jämställda bolag. Eller så kan edgen bestå i att man tror på en viss bransch men man vill diversiefiera mellan olika företag inom samma branch och på så sätt sänka risken. Detta är väldigt populärt exempelvis inom branscher med stora svängningar så som teknik eller bio-teknik. I korthet är ett index en lista på aktier som väljs ut efter specifika kritierier för att sedan mätas i den mån de presterar som grupp.

Investera i indexfonder istället för att försöka slå index

Det kanske mest kända indexet i världen kan vara det amerikanska DOW indexet. Dessa listor är sedan ofta något som fondförvaltare jämför sig med när de visar avkastningen för sin specifika fond. En Sverigefond med fokus på stora bolag kommer förmodligen att använda OMX30 som jämförelseindex. Detta är ett index som speglar utvecklingen för de 30 mest omsatta bolagen på den svenska börsen. En USA-fond med vikt mot teknik gör bäst i att jämföra sig med Nasdaq100 som är ett väldigt tekniktungt index. Presterar förvaltaren bättre än sitt jämförelseindex betyder det förenklat att det är bättre för spararen att investera hos den aktive förvaltaren än direkt i en så kallad indexfond. 

 

Hur svårt är det egentligen att hitta bästa indexfonderna? Med tanke på att en indexfond är enligt definition en helt automatiserad fond som följer något av världens alla officiella index så bör du leta mer efter olika index och marknader som du tror kommer att gå bra framöver.. Oavsett om det handlar om ett mindre branschindex, som i exemplet ovan, eller om det handlar om ett utländskt jätteindex så som exemplet med Nasdaq innehåller respektive indexfond exakt de andelar av olika företag som själva indexet förespråkar. Ändrar sig något inom indexet, viktar fonden automatiskt om. 

Hitta bästa indexfonderna 2019

För en sparare är fördelen med en sådan fond att man kan satsa på olika länder eller branscher utan att överhuvudtaget behöva välja rätt när det kommer till individuella företag. Eftersom man genom att investera i en indexfond, som exempelvis följer ett bioteknik-index, får ta del av både framgångsrika företag och de dåliga riskerar man aldrig att bara ha valt det dåliga. Man är som sparare garanterad en avkastning som speglar den följda gruppen i stort. Fördelen med rena indexfonder är även att man som sparare oftast betalar väldigt låga avgifter till fondbolaget. Detta eftersom fonden sköts helt automatiskt och inte behöver några avlönade förvaltare.

 

Många teorier pekar på att marknaden är någorlunda effektiv när det kommer till det som kallas prissättning. Alltså det pris som köpare är villiga att betala för specifika underliggande tillgångar, i detta fall de bolag som utgör olika index. Enligt dessa teorier är det inte möjligt att över en lång tid slå index och därmed få en bättre avkastning i en fond än den som hela gruppen når i snitt. Tror man på dessa teorier finns det ingen anledning alls att betala högre avgifter för att få en aktiv förvaltad fond när ingen över tid lyckas slå sitt jämförelseindex.

 

Det finns givetvis lika mycket undantag som bekräftar regeln och vilka påvisar att aktiv förvaltning i många fall dock kan vara bättre än indexinvestering. I regel kan man säga att ju större en marknad är, desto svårare är det att som aktiv förvaltare kunna slå index. Vill man ha stora amerikanska företag kommer man över tid att nå bättre resultat med en billig indexfond än en dyr aktiv förvaltad dito. Är man istället ute efter väldigt små oupptäckta bolag, men saknar kompetensen för att själv välja rätt, är en aktivt förvaltad småbolagsfond med rätt förvaltare bakom spakarna alltid att föredra.

Sverigefonder - Bästa Sverigefonderna 2019

Det första man bör tänka på när man väljer mellan olika sverigefonder är att det är ett väldigt brett begrepp med, ibland, väldigt stora skillnader fonderna sinsemellan. Med det sagt är nästan alla experter på området överens om att en svensk sparare starkt bör överväga att låta en del av sina sparade medel förvaltas av en Sverigefond i någon form. Anledningen till detta är enkel. Sverige är ett stabilt land med en stabil ekonomi. Detta har gjort vår egen börs till en av de starkaste i världen över en lång period och det är även den enda börs där svenska investerare inte löper någon extra valutarisk. Här nedanför är våra tre kandidater till bästa Sverigefonderna 2019.

Avanza Zero

Förvaltningsavgift: 0,00%
Produktens avgift:
0,00%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Indexfond (Sverige)

Carnegie Sverigefond A

Förvaltningsavgift: 1,40%
Produktens avgift:
1,46%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Aktiefond

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Förvaltningsavgift: 0,20%
Produktens avgift:
 0,24%

Morningstar rating: 5/5

Typ av fond: Aktiefond

Vad är en Sverigefond?

Vad är då en Sverigefond och vad passar mig som sparare? Hur vet jag vilken Sverigefond jag skall välja? Så som med alla olika fondkategorier skiljer sig fonderna inom kategorien Sverigefonder markant inom en rad områden. Inriktningen på en Sverigefond kan egentligen vara vilken som hellst så länge fondens innehav består av aktier tillhörande svenska bolag. Det kan handla om små nischade produkter som bara inriktar sig mot en speciell bransch inom landets gränser och då de till samma bransch kopplade börslistade bolagen.

 

En Sverigefond kan även vara en fond som slaviskt följer något av de större indexen, alternativt försöker slå samma index genom en aktiv förvaltning. Det man som sparare behöver förstå allra först för att ha en chans att välja bäst fonder inför 2019 är att man först måste bestämma sig för vilken inriktning den valda Sverigefonden ska ha och om man vill satsa på en aktivt förvaltad sådan eller hellre lägga sina sparpengar hos en motsvarande indexfond.

Ska jag investera i en aktivt förvaltad Sverigefond eller en indexfond?

En aktivt förvaltad Sverigefond är en fond som aktivt väljer bolagen som skall ingå i själva fonden, alltså vilka bolag som du som fondägare får en andel i när du köper fondandelar. En indexfond är en fond som slaviskt följer ett förutbestämt index. De senare skall inte handlas som aktiva fonder och vid de tillfällen detta ändå görs, slutar det alltid med att den aktivt förvaltade indexfonden underpresterar den automatiserade diton så länge avgiften för den första är högre än för den senare. Fördelen med den aktivt förvaltade Sverigefonden är potentialen i att någon, som besitter en högre kompetens än en själv, får möjligheten att välja vinnare bland Stockholmsbörsens alla bolag samtidigt som spararen själv får ta del av avkastningen. Aktiva fonder finns inom alla olika kategorier och det som brukar sägas är att ju mindre bolagen blir och ju mer kompetens som krävs på en specifik marknad, desto högre kan fördelarna teoretiskt bli i en aktivt förvaltad fond där rätt kompetens finns.

Vill du att Sverigefonden ska vara nischad eller exponera dig mot större stabilare bolag?

När man sedan gjort valet mellan aktiv och passiv förvaltning kan man börja titta på exakt vilken bransch eller vilken storlek på firmorna som man vill rikta in sig på. I små nischade fonder kan man som sparare till och med rikta in sig på företag från olika landskap i Sverige. Ett populärt val för en passiv förvaltning med en låg avgift är att ta en fond som innehåller investmentbolag. På så sätt kan man som sparare få del av bägge världarna. En passiv fond som innehåller företag som i sin tur sysslar med aktiv förvaltning. Allt till en lägre avgift än hos de flesta aktiva förvaltade stora Sverigefonderna. 

 

Det vanligaste är annars att man placerar sina pengar i en stor och bred Sverigefond med mandat att välja mellan alla bolag på den svenska börsen. Det man skall vara uppmärksam på är att man som sparare alltid bör jämföra den aktiva Sverigefondens innehav med en passiv ditos innehav innan man bestämmer sig. Är likheterna för stora kommer den passiva fonden, förutsatt att den har en lägre avgift, med all sannolikhet att gå bättre än den aktivt förvaltade även under nästa år. Tror man att potentialen för en snabb tillväxt är större hos företag som är mindre och då teoretisk sätt har mer potential att växa är det med en Sverigefond med inriktning på mindre företag man skall välja.

 

 

 Det är även i den här sektionen som det börjar bli möjligt att finna stora skillnader mellan olika aktiva förvaltare. Vill man sedan ta det ännu ett steg längre, låt oss säga att man exempelvis är säker på att teknikbranschen kommer att gå bättre än den övriga svenska ekonomin under 2019, gör man bäst i att välja en nischfond inriktad mot just den branschen.

Hur hittar jag bästa Sverigefonderna 2019?

Hur vet man då vilka fonder som kommer att bli bästa Sverigefonderna 2019? Med säkerhet kan ingen givetvis peka ut en vinnarfond. Däremot är det sannolikt att de fonder som tidigare visat upp goda resultat kommer att kunna göra det igen. Därför är förvaltaren och statistiken viktig när man letar efter de bästa fonderna inför nästkommande år. 

 

 

Titta först på hur aktuella fonder har presterat över både 3, 5 och tio års sikt. Titta sedan på om fonden har haft samma förvaltare under en längre period och hur resultaten under denne förvaltare har varit. En fond med ett fantastiskt track record som dock just precis har bytt förvaltare behöver inte alls prestera lika bra nästkommande år. Ibland kan ett tips vara att ta reda på var den gamle förvaltaren nu arbetar och istället investera i dennes nya fond då kvalitet som förvaltare får anses vara bevisad genom tidigare prestationer.

Europafonder - Bästa Europafonderna 2019

På pappret skiljer sig strukturen och uppbyggnaden för en Europafond väldigt lite från en Sverigefonds uppbyggnad. Antalet valmöjligheter för förvaltarna är lika stora här om inte ännu större. Med hela Europa som spelplan kan fondförvaltare naturligtvis välja mellan ett mycket större antal bolag än de som står till buds för en förvaltare som bara inriktat sin fond mot Sverige.

SEB Europafond Småbolag

Förvaltningsavgift: 1,75%
Produktens avgift:
2,02%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Aktiefond

AMF Aktiefond Europa

Förvaltningsavgift: 0,40%
Produktens avgift:
0,54%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Aktiefond

SPP Aktiefond Europa

Förvaltningsavgift: 0,20%
Produktens avgift:
 0,24%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Aktiefond

Europafonder ger dig en en bra exponering internationellt

För den individuella spararen som letar efter de bästa fonderna inför 2019 är en Europafond naturligtvis ett alternativ att överväga. Europa har en i grunden väldigt stark ekonomi och trots alla problem de senaste åren med vissa länders banker samt andra länders vilja att gå ut ur ett annars fullt fungerade europeiskt samarbete har ekonomin i stort tagit stora kliv framåt de senaste åren. Mindre länder som de i Baltikum eller sydöstra Europa som exempelvis Rumänien växer så det knakar och har en tillväxt som återigen toppar den de hade innan den stora skuldkrisen i slutet på 2010-talet.

 

En Europafond i portföljen ger exponering mot helt andra marknader än bara den inhemska och ger dessutom en helt annan exponering mot branscher som man exempelvis inte kan nå genom att bara investera i exempelvis en Sverigefond. Ett bra exempel vore den jättelika lyxindustrin i Frankrike som helt saknar motsvarighet i Sverige, eller den lika stora dryckesindustrin i Holland och Belgien som inte heller den har någon motsvarighet på den svenska börsen. Vill man nå dessa bolag och branscher är man tvungen att leta efter en globalt inriktad form. Vill man då slippa gå för långt över bron för att hämta vatten kan en Europafond i någon form vara ett utmärkt alternativ.

Även de bästa europafonderna 2019 kan innebära valutarisker

Innan vi tittar på de olika möjligheter som en internationell exponering ger kan det vara bra att uppmärksamma att en internationell fond även innebär en viss valutarisk. Eftersom de papper som köps in, och säljs, i en fond med internationella innehav är noterade i en annan valuta än den svenska så tillkommer växlingskurser och eventuella avgifter. Det kan därför vara en bra ide att hålla ett öga på den svenska valutan innan man väljer att investera i fonder med utländska innehav.

 

Valutamarknaden är extremt svår att förutse även för experter men i någon mån är det bra att ha ett hum om historiska kurser för den svenska kronan gentemot exempelvis euro eller dollar. På så sätt kan man undvika att köpa fonderna när den svenska kronan är svag. Sjunker de underliggande tillgångarna i själva fonden samtidigt som kronan stärks får spararens förlust en slags turboeffekt som gör att förlusten för individen blir större i svenska kronor än vad den i själva verket är i amerikanska dollar. Givetvis kan en vaken sparare med timing försöka att utnyttja samma scenario åt det andra hållet. Därför är det vanligt att man ser rekommendationer för utländska innehav när kronan är stark.

Sprid risken med Europafonder i portföljen

För en sparare finns det en hel del fördelar med att välja en Europafond som en del i sitt samlande sparande. De största har vi redan varit inne och nosat på. En Europafond ger möjlighet till en helt annan exponering än den som enbart erbjuds via den svenska börsen. Med en Europafond koncentrerad mot tillväxtländer får man ett brett urval av snabbväxande mindre ekonomier som har en helt annan risk – reward än den svenska mycket stabila ekonomin. Vidare ger exponering mot en Europafond chansen att äga bland annat tyska bil- och klädjättar eller varför inte ett italienskt solglasögonmonopol?

 

En exponering mot dessa och 1000-tals andra företag minskar dessutom risken i spararens portfölj på ett effektivt sätt. Visserligen var den senaste ekonomiska krisen global och Europafonder drabbades hårt när mindre länders banker hamnade i problem, men historien innehåller fler lokala krascher än globala och med en exponering emot fler ekonomier än den svenska minskar man risken i sin portfölj. För att ta ett exempel föreställer vi oss att den svenska bomarknaden kraschar nästa år, även om det skulle ge ringar på vattnet och till exempel drabba svenska banker väldigt hårt. så skulle klädindustrin i Tyskland inte påverkas alls.

Europafonder - Bästa europafonderna 2019

Europafonder ger dig en en bra exponering internationellt

Den andra stora fördelen som kan verka både som riskminimering samt en extra chans till avkastning är valutan. Vi har tidigare tagit upp risken med valutan och utländska aktier men det går givetvis att se på fenomenet helt omvänt. En exponering endast mot svenska kronor gör ens portfölj minst lika sårbar när kronans värde faller som sårbarheten hos en portfölj noterad endast i amerikanska dollar är när kronan stärks. En vettig andel av ens portfölj bör vara noterad i utländska valutor för att åtminstone undvika en del av risken. Vill man sedan spekulera i en valutas uppgång gentemot den svenska kronan så är det absolut enklaste sättet för en vanlig småsparare att helt enkelt köpa fonder vars innehav står noterade i andra valutor än den svenska. När den svenska kronan sedan försvagats men aktiernas nominella värde teoretiskt stått still kan de ändå säljas med en vinst räknad i svenska kronor.

Globalfonder - Bästa Globalfonderna 2019

När man talar om fonder tänker de allra flesta på svenska fonder och globalfonder. Svenska fonder som samlar svenska företag i en slags påse där varje individ som sedan köper en fondandel får ta del av mindre andelar i de företag som fonden i sin tur köpt andelar i. Fördelarna för individen gentemot att själv plocka ut specifika aktier är många och stora. Ett fondsparande gör det möjligt att med så små medel som en hundralapp i månaden få exponering mot det sätt att investera på som över tid gett överlägset bäst avkastning, aktier. Utan att ha ett stort kapital kan man som individ få en bra riskspridning, så kallad diversifiering, mellan ett stort antal bolag till en väldigt låg kostnad.

DNB Global Indeks

Förvaltningsavgift: 0,35%
Produktens avgift:
0,30%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Indexfond (Global)

Länsförsäkringar Global Indexnära

Förvaltningsavgift: 0,20%
Produktens avgift:
0,22%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Indexfond (Global)

Avanza Global

Förvaltningsavgift: 0,05%
Produktens avgift:
 0,10%

Morningstar rating: Nystartad/5

Typ av fond: Indexfond (Global)

Globalfonder är ett måste i en väldiversifierad fondportfölj

Istället för att spara ihop pengar nog att köpa minst en av aktierna i alla intressanta bolag behöver spararen bara spara ihop summan som utgör minsta köpbelopp i en fond, även det ofta förhållandevis väldigt lågt. Den största fördelen med en fond är för den som förutom för lite tid för att sätta sig in i varje enskilt bolag kanske även helt enkelt saknar kompetensen för att traggla sig igenom årsredovisningar. 

 

De har i och med en fond, möjligheten att ta del av en erfaren förvaltares kompetens och möjlighet att genom denne uppnå en avkastning som inte varit möjlig med det kapital man har eller den brist på egen kompetens som eventuellt finns där. Vill man inte lita på en enskild förvaltares eventuella kompetens och förmåga att slå marknaden kan man välja fondalternativ där allting sköts automatiskt. Inköp och urval styrs i de så kallade indexfonderna utefter förutbestämda variabler och gör förvaltandet av pengarna i fonden helt opåverkat av känslor och mänsklig påverkan.

Aktivt förvaltade globalfonder eller indexfonder?

Nu tänker vi oss att allt det här även gäller i ännu högre grad då man utökar själva basen ifrån vilken en förvaltare har att välja sina bolag och att detta innebär att man förstärker alla positiva aspekter som kommer med en fondförvaltning istället för att förvalta enskilda aktier. Då förstår man varför globalfonder blivit så väldigt populära under de senaste åren. 

 

Speciellt eftersom det har blivit allt vanligare med globala fonder i form av globala indexfonder. Där förlitar sig på automatisk förvaltning och det därmed har blivit väldigt mycket billigare att välja aktivt förvaltade globalfonder för den individuella spararen. Nu senast Avanza Bank med något som de själva kallar för den billigaste globalfonden i världen. Läs mer om fonden här nedanför.

Globalfonder - bästa globalfonderna

Vad är skillnaden på globalfonder och Sverigefonder?

Vad som skiljer globalfonder gentemot en Sverigefond borde höras på namnet. Istället för att begränsa sig till en specifik regional marknad kan en globalfond inneha innehav noterade teoretiskt sett var som helst över hela världen. Fonden kan inneha ett litet svenskt företag på samma gång som den innehåller någon av de stora teknikdrakarna från Kina och någon anrik industri från staterna. Vad detta ger för möjligheter för en aktiv förvaltare säger sig nästan självt.


Möjligheterna att välja rätt, eller fel, blir naturligtvis enorma beroende på vilken kompetens man besitter. En aktivt förvaltad globalfond utan begränsningar mot mindre företag är naturligtvis den friaste formen av fonder som enbart riktar sig mot aktier. Dessa har naturligtvis även en högre risk beroende på storlek på företagen i fonden, antal företag i fonden, regional spridning samt kompetensen hos förvaltaren.

Globalfonder gör dig till delägare i några av världens största bolag

De vanligaste fonderna när det kommer till globalfonder är olika indexfonder vilka i stort sett alltid följer ett och samma världsindex. Här brukar innehaven först delas in i regionala delar för att sedan delas in bland de företag som är störst i respektive region. En indexfond med globalt perspektiv kommer att ha störst del amerikanska företag bland innehaven medan de svenska innehaven bara kommer att uppgå till någon procent.

 

En bred globalfond är naturligtvis det ultimata alternativet för den som vill ha en låg risk men ändå tror att den samlade världsekonomin kommer att fortsätta framåt även under nästkommande år. En global indexfond är det absolut billigaste sättet att vara exponerad mot den samlade världsekonomin. Vill man som sparare ta mer risk men ändå exponera sig mot den globala ekonomin kan man investera i globalfonder med större andel tillväxtmarknader eller välja en globalfond med inriktning mot mindre företag.

Bästa globalfonderna 2019 kan vara de med lägst avgifter och bäst förvaltningshistorik

För den individuelle spararen som letar efter de bästa globalfonderna 2019 är det viktigt att titta på avgifter och förvaltningshistorik. Det är även viktigt att fråga sig själv hur man tror att världen rör sig och vilka länder som kommer att dominera ekonomin i framtiden. Är det en värld där USA är fortsatt dominant eller är det en där exempelvis Kina går om USA? I det senare fallet kan en globalfond mer viktad mot just Kina vara ett alternativ. I i stort sett alla noga övervägda portföljer finns globalfonder med som ett alternativ. Det ger en överlägsen exponering mot världsekonomin och diversifierar bättre än någon annan slags fond.

 

En sparare som väljer mellan en globalfond eller en Europafond kan med gott samvete alltiv välja en globalfond så länge denne inte är säker på att den senare kommer att prestera bättre på grund av oklarheter i regionalt begränsade delar av världen utanför Europa, exempelvis en asiatiskaa skuldkris eller en bostadskrasch i USA. Även valtudiversifiering är en fördel genom en globalfond. En globalfond är en slags korg av valutor och på så sätt neutraliserar man på sikt alla svängningar på valutamarknaderna.

Småbolagsfonder - Bästa Småbolagsfonderna 2019

De flesta aktiva investerarna som själva förvaltar sina portföljer brukar leta efter små bolag med chans att växa mycket. Givetvis finns det undantag, inte minst senare exempel som Netflix och Amazon i USA, men mycket talar för att små bolag med hög tillväxt är en bättre investering över tid än bolag med mogen verksamhet där tillväxten avstannat till en låg procentuell takt per år. Därför är småbolagsfonder intressanta som en krydda i fondportföljen. 


Små bolag som tar stora delar av en stor marknad besitter potential att i framtiden bli en av de stora dominerande globala drakarna. Vem önskar inte att de hade upptäckt Amazon när de fortfarande sålde böcker ur grundarnas garage eller när Apple var på ruinens brant som ett märke ingen riktigt ville ta i, i en tid då alla ville ha en dator med Windows. Här är ett par förslag på fondera som mycket väl kan bli de bästa småbolagsfonderna 2019:

Didner & Gerge Småbolag

Förvaltningsavgift: 1,45%
Produktens avgift:
 1,40%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Aktiefond

Lannebo Småbolag

Förvaltningsavgift: 1,69%
Produktens avgift:
 1,60%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Aktiefond

SEB Europafond Småbolag

Förvaltningsavgift: 2,02%
Produktens avgift:
 1,75%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Aktiefond

Småbolagsfonder innebär ofta högre avkastningspotential men även ökad risk

Det är alltså den här idén som främst driver människor att investera i mindre bolag. Oavsett inom vilken bransch de verkar. Dock blir potentialen ofta större ju mer som själva branschen är värderad till. En snabbväxande uppstickare inom tillverkning av mobiltelefoner har naturligtvis en större potential än ett företag som tillverkar fioler. Därmed inte sagt att de ena skulle vara en bättre investering än de andra just på grund av det.

När det kommer till mindre bolag ökar inte bara belöningen när man som investerare träffar rätt, utan även risken för att man gör det motsatta, alltså väljer de bolag som aldrig blir något på sin egen scen. Hur många Microsoft och Apples som faktiskt gått i konkurs under de senaste 30 åren nämns väldigt sällan i förhållande till hur ofta de bägge jättarna och deras värderingsresa nämns. Sitter man som individuell investerare med alla sina pengar i bolag som kanske inte ens hunnit göra sin första vinst ännu så är risken stor att man valt fel bolag och i slutändan sitter med svarte petter.

Det finns indexfonder som exponerar dig mot småbolag

Det är här den största fördelen med en småbolagsfond uppenbarar sig. I sin enklaste form, en indexfond, köper fonden andelar i alla småbolag i ett specifikt index, låt oss säga exempelvis OMX Small Cap på Stockholmsbörsen. Bland alla dessa företag kan man historiskt anta att det gömmer sig ett par riktigt stora långsiktiga vinnare. Alla företag på listan över de stora bolagen var i någon form någon gång även de att betrakta som småbolag. Historien visar dock att det även gömmer sig ett stort antal bolag bland småbolagen som aldrig kommer växa och bli större. I värsta fall blir många av dem med tiden mindre värda eller till och med går i konkurs. I en indexfond som följer ett småbolagsindex så får man som investerare delar i alla bolagen. De som på sikt blir de nya jättarna och även de som på sikt blir förlorare.

 

Teorin, vilken baserar sig på historik, säger dock att de som verkligen blir stora med marginal kompenserar för de som går i konkurs eller förlorar stora delar av sina värden. Detta gör att småbolagsfonder över tid till och med ofta har gått bättre än exempelvis Sverigefonder innehållandes stora mogna bolag. Det som är bra att ta i beaktande är att volatiliteten i ett småbolagsindex är känsligare för större sättningar i den allmänna börspsykologin då rörelserna ofta blir större i små bolag när alla vill ut samtidigt och likviditeten i aktierna ofta är mindre. Det gör att den som letar efter de bästa fonderna på kort sikt som ett år, måste vara medveten om den större volaliteten och med den, den kortsiktiga risken.

Aktivt förvaltade småbolagsfonder ökar både risk och potential avkastning

Den som är beredd att ta ännu större risk för att få chansen att nå ännu högre avkastning bör titta efter en aktivt förvaltad småbolagsfond med god historik och en så låg avgift som möjligt. I den här kategorien är det vanligt att förvaltare som kan uppvisa en lång framgångsrik historik också tar ut högre avgifter för investerare som vill låta sina pengar förvaltas av fonden. Detta eftersom en framgångsrik förvaltare i den här sektorn ofta har möjligheten att nå mycket mer avvikande resultat gentemot index än den aktive förvaltaren av en fond som endast investerar i de största bolagen på börsen.

Småbolagsfonder - bästa småbolagsfonderna 2019

Hitta bästa förvaltarna för att hitta bästa småbolagsfonderna

Bland småbolagsfonderna hittar man ofta de mest kompetenta förvaltarna och det är i den här kategorin som det lönar sig mest att leta bland aktiva fonder, när man söker efter de bästa fonderna inför 2019. Småbolagsfonder som sådana står naturligtvis att finna även från andra länder. De flesta länder med stora antal noterade företag på sina börser erbjuder även småbolagsindex. Där det finns ett småbolagsindex att följa finns det även allt som oftast något företag som erbjuder en speglande fond att investera i.

 

För en diversifierad portfölj är det väl värt risken att ha en del av sitt sparande i en fond som inriktar sig på snabbväxande företag. Oavsett om man väljer svenska, tyska eller amerikanske småbolag så bör de finnas med som ett komplement till de mer trögväxande jättarna som ofta utgör Sverigefonder eller globalfonder. I småbolagskategorin är förvaltaren och dennes historik och sedan avgift de viktigaste parametrarna att titta på när man letar efter de bästa fonderna 2019. Historiken visar nästan alltid den ansvariges förmåga att välja företag bättre än snittet. Något som i den här sektorn har större möjligheter att bli lyckat.

Asienfonder & Tillväxtmarknadsfonder - Bästa Asienfonderna & Tillväxtfondernafonderna 2019

Bland fondkategorierna som brukar räknas till de med absolut högst risk för den individuelle spararen hittar vi Asienfonder och tillväxtmarknadsfonder. Egentligen handlar det om två vitt skilda fondkategorier men eftersom Asien under en så lång tid varit synonymt med tillväxtmarknad så blandas de ofta ihop som begrepp. Fortfarande till en viss del rättvist. Här nedanför listar vi tre förslag på bästa  asienfonderna och tillväxtfonderna 2019.

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps Acc USD

Förvaltningsavgift: 2,09%
Produktens avgift:
 1,50%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Aktiefond

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära

Förvaltningsavgift: 0,53%
Produktens avgift:
0,40%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Indexfond

Swedbank Robur Access Asien

Förvaltningsavgift: 0,32%
Produktens avgift:
 0,20%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Aktiefond

Vad är Asienfonder och Tillväxtmarknadsfonder för något?

Vad är skillnaden på Asienfonder och Tillväxtmarknadsfonder och vad innebär dessa fonder för dig som fondsparare? Precis som bland företag där unga nystartade bolag ofta växer snabbare än de som sedan länge dominerat en marknad finns det bland länder och olika regioner en liknande uppdelning. I ena ringhörnan finns det som brukar kallas för mogna marknader. De mest uppenbara exemplen på marknader som inte längre växer så det knakar hittas främst inom västvärlden. Hit räknas de största delarna av Europa, USA och även länder som Kanada och Japan eller Australien med tillhörande grannländer. Sedan finns det länder som till och med för bara några årtionden eller år sedan räknades som snabbväxande ekonomier men som nu mera har stagnerat och börjat växa i en takt som mer liknar övriga etablerade ekonomier. Bland dessa länder hittar vi bland andra Brasilien och Indien.


Om Kina ska räknas till den första kategorien eller den senare finns det många som har åsikter om och ämnet leder ofta till argumentation. Den kinesiska ekonomin är inne i en slutfas av sin omvandling från att ha varit en producerande ekonomi till att bli en så kallad konsumerande ekonomi. Detta har inneburit att tillväxttakten, vilken fortfarande är hög jämfört med Europa eller USA, har stannat av något. För att hitta länder som otvivelaktigt är på allas läppar när det kommer till tillväxtländer så får vi gå till ett land som Indonesien. Ett land med en enorm befolkning och en snabbväxande ekonomi under ett relativt stabilt politiskt klimat. Inte för inte är Indonesien favoritlandet för förvaltare av emerging markets fonder just nu.

Tillväxtmarknadsfonder och Asienfonder innebär högre risk men potentiellt högre avkastning

När en investerare bestämmer sig mellan stora och små bolag så har den att välja på etablerade företag med en mogen tillväxt, de förväntas växa i långsam men stabil takt där svängningarna är relativt få och hanterbara, eller små och förhoppningsvis snabbväxande bolag. Bestämmer sig investeraren för att låta en fond som inriktar sig på de senare hantera dennes pengar, så behöver investeraren även vara mer tolerant mot risken för högre svängningar i värde på fonder. Detta eftersom tillväxttakten hos de berörda företagen väntas variera mycket mer.

 

Precis så är det även när investeraren skall välja mellan fonder som investerar i mogna marknader alternativt i dem där tillväxten står i fokus. Kan man hantera mer risk är belöningen ofta större för den som vågar investera i en fond där tillväxtmarknader står i fokus än för den som spelar det säkra kortet och satsar på den mogna marknaden. Därmed är det dock inte garanterat att den som väljer det mer volatila alternativet blir vinnaren varken på kort sikt eller på lång sikt.

Asienfonder och Tillväxtmarknadsfonder - Bästa asienfonderna och tillväxtmarknadsfonderna

Vad är Asienfonder och Tillväxtmarknadsfonder för något?

När du ska investera i asienfonder och tillväxtmarknadsfonder så är indexfonder det absolut vanligaste alternativet. Få förvaltare har kompetens eller tillräcklig kännedom om specifika marknader för att aktivt förvalta fonder som bara inriktar sig på tillväxtmarknader. Dessutom är marknaderna i sig mycket mer svårtillgängliga och detta gör att kostnaderna för en aktivt förvaltad emerging markets fond ofta skjuter i taket. Betänker man då svårigheten med att slå sitt jämförelseindex så blir en indexfond ofta det enda vettiga alternativet.

Undantaget som bekräftar regeln är rena Asienfonder med en stor del japanska papper. Japan är det land i Asien som besitter den mest mogna ekonomin. Faktum är att landets börser i stort sett stått stilla under en väldigt lång tid. En Asienfond med stor del japanska värdepapper är därmed inte att betrakta som en fond för tillväxtmarknader. Detta är viktigt att ha i åtanke då många förvaltare trots andelen japanska företag i portföljen gärna marknadsför sin Asienfond som ett spel på den framväxande nya ekonomin i regionen.

Kina är ett annat land som det ofta debatteras om. Om Kina (och Indien) räknas till de riktiga tillväxtländerna så får de bägge en väldigt stor viktning i en indexfond. Deras ekonomier är väldigt mycket större än många andra länder i regionen och deras ekonomier skiljer sig även markant från de andra. Man skulle kunna kalla den kinesiska ekonomin för en slags hybrid mellan den mogna marknaden och den framväxande.

Kommer tillväxtmarknadsfonder och asienfonder tillhöra de bästa fonderna 2019?

När man skall försöka hitta bästa fonderna 2019 så är Tillväxtmarknadsfonder och Asienfonder absolut ett alternativ. Dock skall man tänka på att nya ekonomier ofta är mer sköra än etablerade diton och att om man förväntar sig en orolig omvärld under kommande år så borde man kanske överväga en fond med en större andel av sina innehav i länder där ekonomin redan är mer utvecklad. Det vill säga, att om man tror på oroligheter men ändå vill vara exponerad mot Asien i allmänhet och tillväxtländer i synnerhet så ska man välja en fond med en större andel av sina innehav fokuserade på Kina och Indien. Tror man att 2019 blir ett lugnt år så kan man med fördel välja en fond som exkluderar de bägge jättarna.

USA-fonder - Bästa USA-fonderna 2019

USA-fonder är ett mycket bra alternativ för dig som vill få exponering mot den stora amerikanska ekonomin. USA är för de allra flesta det man förknippar med börsen och investerande på börsen. Otaliga Hollywood-produktioner har gjort olika tradinggolv och dess kombatanter odödliga på film och fler böcker än vad som ryms i ett normalt hem har skrivits om det samma. USA är också hem för de allra flesta av de mest framgångrika investerarna som alla funnit sin egen väg att förvalta pengar från ett mindre kapital till enorma rikedomar. Personligheter som Waren Buffet, Alan Greenspan, Peter Lynch och George Soros är legender som väldigt många även utanför aktiemarknaden såklart har hört talas om. Den amerikanska börsen utgör en stor del av världsindex och den som investerar globalt måste jobba hårt för att helt undvika exponering mot denna jätteekonomi.

SPP Aktiefond USA

Förvaltningsavgift: 0,23%
Produktens avgift:
0,20%

Morningstar rating: 5/5

Typ av fond: Aktiefond

Swedbank Robus Access USA

Förvaltningsavgift: 0,29%
Produktens avgift:
0,20%

Morningstar rating: 5/5

Typ av fond: Aktiefond

Länsförsäkringar USA Indexnära

Förvaltningsavgift: 0,21%
Produktens avgift:
 0,20%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Indexfond

USA-fonder ger dig exponering mot flera av världens starkaste varumärken

USA-fonder exponera sig mot den ekonomi som givit oss flest mulitnationella bolag eller den ekonomi som lett frammarschen av i stort sett alla nya branscher i världen. Nu senast med teknikjättar som Google, Amazon eller Netflix i spetsen. Den som någon gång, oavsett när, har investerat sina pengar i en fond som följer S&P 500 indexet, alltså den lista som innehåller de för tillfället 500 största bolagen noterade i USA har inte förlorat pengar. Inte ens om man köpte fonder på den absoluta toppen under 2007, precis innan den stora börskraschen som följde, så har man förlorat pengar.

 

USAs ekonomi är innovativ och mogen på samma gång. Bland företagen som finns att välja på finns både teknikjättar och nya heta startups blandade med legendariska konsumentmärken som McDonalds och Coca-Cola. Att vara exponerad mot marknaden där det mesta alltid händer först är egentligen ett måste för varje investerare med ambition att alltid nå den bästa avkastningen.

Den som letade efter de bästa fonderna under 2018 hade med fördel letat bland alla de som på något sätt investerar i USA. Då den svenska börsen under året knappt rört sig annat än i sidled så har den amerikanska börsen rusat uppåt. Bäst har det gått för det tekniktunga indexet Nasdaq100. Det har med råge utklassat sina svenska motsvarigheter, i den mån man kan jämföra olika index, med råge.

Aktivt förvaltade eller passiva USA-fonder?

USA som marknad är så stor att det är svårt att avgöra om man som investerare gör bäst i att leta efter aktivt förvaltade fonder eller om man har en bättre chans att hitta de bästa fonderna för 2019 bland alla passivt förvaltade indexfonder. Förmodligen är en mix av de båda den absolut bästa lösningen. En passivt förvaltad indexfond som speglar det stora S&P 500 indexet är den absoluta grundstenen för någon som vill ha en bred exponering mot all världens ekonomier samtidigt som man vill ha en så stor diversifiering som möjligt utan att för den delen utsätta sig för den politiska risk som ofta finns bland länderna som brukar ingå i globalfonder med fokus på mindre företag.

Vill man ha en fond som inriktat sig mer mot den direkta amerikanska konsumtionen och den inhemska ekonomin så gör man bäst i att välja en indexfond som följer det breda småbolagsindexet Russel 2000. Då får man, istället för multinationella jättar, en större exponering mot de mindre företagen som på direkt vis har kontakt med den amerikanske konsumenten. Här blir exponeringen mot världsekonomin mindre men om man redan till exempel har en globalfond i sitt sparande så kan det vara värt att skippa de största amerikanska bolagen vilka man ändå redan äger.

Hitta bästa USA-fonderna 2019

Den amerikanska marknadens storlek gör den optimal för den duktige aktive förvaltaren att välja från. Otaliga bolag har vuxit från nära noll till astronomiska summor och så kallade unicorns växer här på träd på ett sätt som de inte gör på något annat ställe. Möjligheten att hitta guldkorn gör den riktiga aktivt förvaltaren till en vinnare oavsett år. Vill man undvika svårigheten med att välja rätt aktivt förvaltad fond så begår man på inget sätt ett misstag med att istället gå för en något bredare passivt förvaltad indexfond. När man söker efter de bästa fonderna för 2019 så får man inte glömma bort att överväga USA. Både för tillväxtchansen men även för stabiliteten och diversifieringen. Som med alla andra utländska innehav gäller det att hålla kolla på valutarisken vid köp- och säljtillfällen.

Räntefonder - Bästa räntefonderna 2019

Räntefonder anses av många vara det absolut säkraste alternativet för investeringar efter ett bankkonto med insättningsgaranti där insatta pengar är garanterade av staten vid en eventuell bankkonkurs. Beroende på riskvilja, investerarens ålder samt sparhorisont kan räntefonder vara ett utmärkt alternativ till aktiefonder. Framförallt om pengarna ska användas inom en snar framtid. Här är tre alternativ till bästa räntefonderna 2019 enligt oss:

AMF Räntefond Lång

Förvaltningsavgift: 0,14%
Produktens avgift:
0,10%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Räntefonder

Spiltan Räntefond Sverige

Förvaltningsavgift: 0,23%
Produktens avgift:
0,10%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Räntefonder

SPP Obligationsfond

Förvaltningsavgift: 0,25%
Produktens avgift:
 0,20%

Morningstar rating: 5/5

Typ av fond: Räntefonder

Investera i räntefonder

För att få en så kort förklaring på räntefonder som möjligt kan man minimera beskrivningen till följande: räntefonder är en typ av fond som bara placerar kapital i olika räntebärande papper. Detta är dock alldeles för kort för att man ska förstå vitsen, och möjligheterna, med räntefonderna, därför har vi expanderat beskrivningen åt dig.

Det finns flera olika namn för räntefonder och du har säkert stött på de olika namnen tidigare. Obligationsfonder, penningmarknadsfonder och likviditetsfonder är alla olika typer av räntefonder, och är uppbyggda på ungefär samma sätt.

Långa räntefonder

Tips på långa räntefonder:
AMF Räntefond lång
Spiltan Högräntefond
Nordea Stratega ränta

Långa räntefonder kallas också för obligationsfonder. När du använder dig av långa räntefonder placeras dina pengar i värdepapper som löper längre än ett års tid. Detta betyder att du inte bör sätta in pengar på långa fonder om du vill kunna plocka ut dem utan förlust inom ett år. Det vanligaste när det handlar om långa räntefonder är att man placerar dem för en tre- eller fyraårsperiod.

Hur mycket dina räntefonder är värda beror naturligtvis på hur räntan rör sig under investeringstiden. Om det under löptiden blir en högre ränta på papperna kan dina fonder minska i värde. Samtidigt gäller samma sak tvärtom, när räntorna sjunker kommer fonderna att bli värda mer. 

En fördel med obligationsfonder gentemot till exempel aktiefonder är att svängningarna i räntan ofta inte är alls lika kraftiga och fondförvaltarna är duktiga på att omplacera investeringarna så att du får en stabil utveckling på ditt sparkapital. 

I Sverige är det vanligt med obligationsfonder som lägger sina investeringar i papper från banker, bostadsinstitut och länder som har låg risk.

Korta räntefonder

Tips på korta räntefonder:
Swedbank Robur Penningmarknadsfond

AMF Räntefond kort
Länförsäkringar räntefond kort

Korta räntefonder kallas även för penningmarknadsfonder, och dessa lägger ditt sparande i papper som har en löptid på ett år eller kortare. Det är ganska mycket lägre risk när du satsar på korta räntefonder i jämförelse med långa räntefonder, eftersom risken för ett värdepapper ökar ju längre löptiden är. 

Dock måste man väga denna låga risk med det faktum att man kommer få lägre avkastning på sina penningmarknadsfonder än vad man kan få ut om man sparar i obligationsfonder. Har du en relativt kort tidsperiod för ditt sparande rekommenderar vi det kortare alternativet. 

De värdepapper som väljs för den här typen av fond väljs främst för deras höga säkerhet och låga risker.

Välj svenska kronor när du investerar i räntefonder

Det vanligaste i Sverige är att man placerar sina pengar i räntefonder som svenska kronor. Detta är dessutom det smartaste för den som vill ha säkerhet över risk, eftersom det är mycket mer osäkert att investera i denna typ av fond om man väljer en utländsk valuta, som till exempel brittiska pund eller euro. Att pengarna placeras i räntebärande papper innebär att du kan placera dina sparkapital i till exempel statsskuldsväxlar, statsobligationer eller obligationer.

Vad är en räntefond för något?

En räntefond är precis som en aktiefond en samling värdepapper som läggs i en stor säck. Istället för att en människa har köpt alla pappren i säcken för egna pengar så har flera olika människor investerat olika belopp i andelar av säcken. Pengar motsvarande halva säcken ger rätt till hälften av värdepappren som ligger i den och så vidare. Alla papper i säcken utvecklas olika och den sammanlagda avkastningen blir den avkastning du får på din del av säcken. Bara att i en aktiefond handlar man delar av bolag och tar därigenom del av eventuell vinst som bolagen gör. I en räntefond så handlar fonden med skuldsedlar, alltså lån, som antingen stater eller företag har tagit. Förenklat så kan det gå till på följande sätt: Företag A, vill låna 100 000 kronor. De vill betala 5 % ränta för detta. Person B hanterar en räntefond och tycker att det låter som en bra deal för sin fond. Han lånar ut 100 000 och lägger lånet i fonden. Nu får alla som investerat, beroende på hur stor investering de gjort, ta del av den femprocentiga räntan.

De flesta räntor styrs av vad staten i ett visst land är villiga att låna pengar för. När staten är beredd att betala mer så blir automatiskt räntan högre för alla andra som vill låna pengar. Detta eftersom staten anses vara den säkraste motparten att låna ut till. Alltså behöver man som investerare hålla koll på vad statslåneräntan ligger på. Är den låg, som i Sverige idag, så får man som investerare räkna med en mycket låg avkastning på sina räntefonder. Oavsett vilka lån som fonden köper, dock ännu lägre om fonden bara handlar direkt med svenska statsskuldsedlar utställda av riksgälden.

Hur väljer jag rätt räntefonder till min portfölj?

Så hur väljer man då rätt typ av räntefond till sitt sparande? Det är en svår fråga, men det handlar främst om att undersöka sin situation, sitt engagemang och tänka efter på hur mycket tid och energi man vill investera i sitt sparande. Om man är ute efter en stabil avkastning under kortare tid är penningmarknadsfonder ett bra alternativ att välja, men det skulle kunna orsaka stress om man inte vill kontinuerligt gå in och välja nya fonder varje år. 

Om man vill ha ett mer långsiktigt sparande är obligationsfonder ett bättre val, även om de innebär en högre risk. Vilket du än väljer för ditt personliga sparande hoppas vi att du nu har en bättre bild av vad räntefonder är och om de är rätt för dig. Är du mer intresserad av olika sorters fonder så kan indexfonder vara något för dig.

Fördelar och nackdelar med olika räntefonder

Vi har nu gått igenom de tre huvudsakliga typerna av räntefonder och det är dags att bena ut vilka fördelar som finns dem emellan.

Korta räntefonder är bra för att de;

  • Innebär en låg risk för ditt sparande.
  • Inte binder upp dina pengar längre än ett år.
  • Kan ge dig en stabil avkastning under löptiden.

Långa räntefonder är bra för att de;

  • Kan ge dig ett längre sparande.
  • Kan ge högre avkastning på dina pengar.
  • Lägger ditt sparande i kompetenta händer, som balanserar värdeutvecklingen.

Företagsobligationer är ett bra alternativ, eller komplement, för att de;

  • Investera i företag du tror på.
  • Kan ge hög avkastning på dina investeringar.

Vad är skillnaden på räntefonder och företagsobligationer?

Förutom skuldsedlar från stater så kan fonder även handla med diton från företag. Dessa fonder kallas för företagsobligationsfonder. Här är risken något högre beroende på vilka slags företag som fonden lånar ut till och därmed även avkastningen. Egentligen är allt ganska logiskt även bland företagsobligationerna och fonderna som investerar i detsamma. Lånar man ut pengar till Kalles korvkiosk som råkar stå i ett område där ingen äter korv, så vill man ha en ganska hög ränta för detta. Detta eftersom Kalle kommer att ha väldigt svårt att sälja ännu mer korv i området även efter att du lånat ut pengarna till honom. Lånar du däremot ut pengar till McDonalds så vet du att du förmodligen kommer få tillbaka dem med den räntan som de lovar. McDonalds finns överallt och risken för att de skall behöva ställa in sina betalningar är väldigt låg. Alltså kan de använda denna vetskap till att ställa ut sina lån med väldigt låg ränta. 

 

Det är detta som kallas credit rating på engelska. Ju bättre betyg ett företags skuldsedlar får, dessto högre är sannolikheten att de kan betala tillbaka. En fond som investerar i företags skuldsedlar vilka med stor sannolikhet inte kommer att kunna betala tillbaka kallas för high yield obligationsfonder. Risken i dessa är mycket högre än hos dem som bara investerar i skuldsedlar utgivna från företag eller länder med en bra credit rating. I rätt ekonomiskt klimat kan dock de flesta av skräpföretagen överleva och till och med börja tjäna mer pengar än innan vilket gör att de klarar att lösa sina höga räntor och skulderna. Detta är då till fördel för den som investerat i fonden eftersom de då får ut hela sin höga ränta.

Företagsobligationer

Tips på obligationsfonder:
SPP obligationsfond
Nordea obligationsfond
Carnegie corporate bond A

Förutom de två alternativ som vi beskrivit här ovanför finns det också en tredje typ av räntefond – nämligen företagsobligationer. Det här är, till skillnad från de korta och långa räntefonderna, fonder som inriktar sig på värdepapper som getts ut av företag. 

Dessa har i genomsnitt en lägre risk än till exempel aktiefonder, men de har en högre risk än de andra räntefonderna, eftersom ett företag kan ha en mer instabil marknad än ett land eller en bank. 

Detta kan dock också innebära att du kan få in större summor genom att satsa på företagsobligationer, och om du dessutom lägger på en kortare löptid kan du få ner risken markant.

räntefonder

Är långa eller korta räntefonder de bästa räntefonderna?

Räntefonder kan även delas in i korta och långa räntefonder. De korta äger skuldsedlar med kort löptid och de långa med lång löptid. Faller statslåneräntan är det bra att ha långa löptider eftersom dessa blir åtråvärda då nya lån betalar sämre. Stiger statslåneräntan så är det troligt att korta löptider på innehaven är att föredra då fondens rörlighet blir bättre och de snabbare kan skifta över till de nya lånen som betalar bättre.

Med tanke på utvecklingen av statslåneräntan under de senaste tio åren är det osannolikt att vi kommer att hitta några vinnare bland räntefonderna inom en snar framtid. Dock är räntefonder ett alternativ för de som söker avkastning vilken är okorrelerad till börsens svängningar. I ett klimat där alla världens börser sjunker samtidigt, ett scenario som inträffade senast under 2008  är räntefonder ett fantastiskt sätt att bevara värde på. Ingen skall dock förvänta sig någon större avkastning från de samma. I vilket fall inte från de svenska varianterna där den underliggande statslåneräntan fortfarande är på minus och det snarare är så att företagen nästan får betala för att ha sina pengar hos staten än att staten betalar någon ränta för dem.

Aktiefonder - Bästa aktiefonderna 2019

Aktiefonder är ett samlingsnamn på alla fonder som uteslutande handlar med aktier, det vill säga andelar i olika företag. För att förstå vad en aktiefond är för något måste man först äga en grundförståelse för vad en aktie är för något. Enklaste förklaringen till vad en aktie är för något är att en aktie motsvarar en del i ett företag. Det är som ett ägarbevis på din del i företaget. Är det ett litet företag med endast en ägare räcker det om ägaren besitter en aktie värderad till hundra procent av företaget. Är det istället ett jättelikt företag som exempelvis Coca Cola som under tidens gång delats upp i otaliga delar behöver man miljoner enskilda aktier för att komma upp i ett större procentuellt ägande av själva företaget.

Avanza Zero

Förvaltningsavgift: 0,00%
Produktens avgift:
0,00%

Morningstar rating: 3/5

Typ av fond: Indexfond (Sverige)

Länsförsäkringar Global Indexnära

Förvaltningsavgift: 0,20%
Produktens avgift:
0,22%

Morningstar rating: 4/5

Typ av fond: Indexfond (Global)

Avanza Global

Förvaltningsavgift: 0,05%
Produktens avgift:
 0,10%

Morningstar rating: Nystartad/5

Typ av fond: Indexfond (Global)

Vad innebär aktie i ordet aktiefonder?

En aktie är ett ägarbevis för en liten, eller stor, del av ett företag. Vad just den delen är värd och borde ha för pris vid en eventuell försäljning bestämt av olika faktorer så som om, och hur mycket, pengar som företaget tjänar under ett år samt vilka framtidsförutsättningar företaget har och huruvida branschen som företaget verkar inom verkar ha en framtid. Dessa faktorer tar en spekulant i beaktning när den bestämmer vad hela företaget är värt och således vad då en enskild aktie är värd. Det pris som någon just nu är beredd att betala för en aktie är det samma som aktiekursen.

Det människor gör när de investerar i aktier är egentligen ingenting annat än att de köper delar av företag som de tror kommer att prestera ännu bättre i framtiden. Gör sedan företagen detta så kan ägarna till företaget sedan förhoppningsvis sälja detsamma vidare för ett ännu högre pris än det som betalades vid förvärvstillfället. Någon som själv förvaltar en aktieportfölj väljer själv ut företag som denne är villig att investera i och köper sedan andelar i dessa.

Vad är aktiefonder för något?

Vad är då aktiefonder för sorts fond? Det är  en samling olika aktier som läggs ihop i en gemensam hög. Istället för att en ensam investerare skall betala för alla aktierna så räknas värdet av den gemensamma högen ihop och investerare kan sedan välja att köpa en eller flera delar av själva högen. På så sätt kommer man för en billigare peng åt exponering mot fler företag och man sänker samtidigt risken i den egna investeringen genom en bredare diversifiering.


Aktiefonder existerar i väldigt många skilda varianter. Det enda de egentligen har gemensamt är att de endast innehåller en underliggande tillgång av aktier. En aktiefond får inte innehålla konstgjorda derivat eller räntepapper. Som investerare finns det en oändlig uppsjö av olika varianter av aktiefonder att välja mellan. Man kan investera globalt och få exponering mot världens alla hörn eller man kan välja att investera i en fond som bara investerar i företag baserade i ett specifikt svenskt landskap. Man kan som investerare välja en hög värdepapper som samlar alla företag inom en specifik bransch och i ett specifikt land, eller de största företagen från samma bransch men sett till den globala marknaden.


Man kan utan problem investera i högar av företag som består utav små företag med möjlighet att växa sig stora eller så kan man satsa på de mogna företag som redan finns till en mindre risk. Som investerare är det även möjligt att koncentrera sig på olika ekonomier som befinner sig i olika stadier. Den modige investeraren kastar ett öga mot snabbväxande tillväxtekonomier världen över medan den försiktige håller sig till mogna ekonomier i väst. Vill man ha exponering mot en specifik region eller en valuta så väljer man att investera i en fond med inriktning på just den.

Såhär investerar du i aktiefonder

Att investera i aktiefonder är ett sätt att investera i aktier över världens börser även då man saknar kompetens eller tid för att göra ett urval på egen hand som på sikt har chansen att ge positiv avkastning. Varje fond förvaltas antingen passivt eller aktivt. Den passivt förvaltade fonden styrs av på förhand fastlagda villkor och saknar mänsklig påverkan. Fondens resultat kommer att spegla indexet den följer minus den avgift som fondbolaget tar ut för att tillhandahålla fonden för spararna.

 

Den andra varianten, den aktivt förvaltade fonden, regleras av en eller flera fysiska personer som står för inköpen och försäljningarna som fonden gör av de underliggande värdepappren. Här är det förtroendet för människorna bakom fonden som är det viktiga. Kan de uppvisa statistik på att de nått bättre avkastning än motsvarande indexfond över tid så kan det absolut vara ett vinnande val att satsa på en aktivt förvaltad fond.

Aktiefonder - Bästa aktiefonderna

Hur hittar jag de bästa aktiefonderna?

En av de viktigaste parametrarna när man letar efter de bästa fonderna är att ta sig en titt på fondens avgifter samt historik. Dessutom är det ofta en fallgrop att bara titta på statistiken utan att fundera på vem som är förvaltare av fonden. Har fonden nyss bytt förvaltare spelar statistiken inte längre någon roll. Fondens avgift spelar roll på det sättet att den påverkar fondens totala avkastning. En hög avgift ställer ännu högre krav på förvaltaren då det blir ännu svårare att slå en passivt förvaltad indexfond. Det näst viktigaste är att få en så bred exponering som möjligt. Visserligen är alla aktiefonder per definition en bredare exponering än den som erbjuds genom investering i en eller ett fåtal enskilda aktier, men en fond som intresserar sig för en smal nisch är väldigt sårbar i en krasch inom just den sektorn. En fond som inriktar sig på ny teknik är till exempel dömd att falla hårdare än en bred Sverigefond om Nasdaqindexet skulle börja svaja.

I slutändan är aktiefonder den investering som gett bäst avkastning över tid. Det är en sparform som låter vem som helst, oavsett förkunskaper, investera på samma marknad som proffsen. Det är även den form av investering som över tid har skyddat som inflation på bästa sätt. Aktier skall inte ses som något farligt och riskabelt utan som delar i de företag de faktiskt är. En del i ett suspekt gruvföretag som letar guld i Kongo är riskabelt. En andel i Adidas är förmodligen nästan lika säkert som en investering än ett bankkonto hos Nordea.

PPM fonder - Bästa PPM fonderna 2019

PPM är en unik svensk uppfinning som, om man hårddrar det lite, gör alla arbetande svenskar till aktiva investerare i minst en aktiefond. Den svenska premiumpensionen är en del av den allmänna pensionen vilket innebär att två och en halv procent av alla pengar som avsätts till pension för en svensk löntagare går till avsättningar för premiepensionen. Dessa två och en halv procent av dina pensionsavsättningar har du rätten att styra helt själv över. I den mån ditt val finns med i det generösa urval av fonder som varje pensionstagare har att välja på. Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på alla avsättningar till pension som görs i individens namn, vilket innebär att denne, så fort som denne har tjänat sina första pengar och därmed avsatt sitt första bidrag till sin pension, kan börja välja fonder i sitt PPM.

Du kan göra aktiva val när det gäller dina PPM fonder

Den som inte gör ett aktivt val, gör det i vilket fall i någon mån eftersom pengarna då hamnar i statens fond kallad den sjunde AP-fonden. Detta är I sig ett aktivt val då man väljer att inte göra någon ändring i sitt sparande. Den sjunde AP-fonden är en av staten förvaltad fond med tjugofem procents belåning vilket har gjort den till en av de stora vinnarfonderna över de senaste tio åren. Belåning i uppgång gör underverk för avkastningen och i snitt har fonden avkastat betydligt mer än genomsnittet bland valbara fonder i PPM-systemet. En fond som är förvaltad av staten har naturligtvis samma risk i form av nedåtgående aktiekurser för de underliggande värdepappren som en fond förvaltad av någon annan och bör därför inte bedömas på något annat sätt.

PPM-fonder är fonder som gjorts valbara inom systemet för PPM. Där har individen rätt att placera alla pengar som denna tjänat in till sin premiepension efter eget tycke och förmåga. Systemet har varit väldigt generöst med antal valbara fonder och dessutom har fondernas avgifter subventionerats. Allt för att medborgarnas pensioner skall ha möjlighet att växa på ett optimalt sätt. Problem har under de senaste åren uppdagats med oseriösa firmor, både sådana som erbjuder sig sköta en individs PPM men även fondbolag som erbjuder dåliga fonder till ovetande sparare. Företag har till och med förskingrat pengar direkt från PPM-systemet genom att ansluta fonder till det samma. Nya restriktivare regler väntas under året.

Hitta bästa PPM fonderna för just dig och din situation

För att välja rätt fonder inom PPM så gäller det att ta samma mekanismer i beaktande som när man väljer fonder i ett normalt sparande. Vad har fonden för historik. Är det samma förvaltare som drivit fonden under en längre tid? Vad kostar fonden och vilken exponering samt risk är man villig att ta.

Det som dock skiljer ett PPM-sparande mot ett normalt sparande är den automatiskt inbyggda tidshorisonten som kommer med systemet. Pengarna som investerats får tidigast tas ut vid en ålder av 61 år, vilket för de flesta yngre spararna kan innebära en horisont på 20 till 30 och till och med kanske 40 år. Även den som redan hunnit bli 50 har över 10 år kvar. Detta gör att möjligheterna till riskhantering är större. Man kan helt enkelt inte ta ut pengarna och därför kan man heller inte planera med dem. Detta gör de lämpliga för ett 100 procentigt sparande i aktier. Räntefonder hör absolut inte hemma i PPM. Även om det nu skulle komma en börskrasch imorgon så har de allra flesta tiotals år av uppgång kvar efter detta. Tänk på dem som legat i räntor sedan den förra kraschen. De har förlorat långt mycket mer pengar på att ligga utanför marknaden än vad de möjligen kunde ha gjort i en normal krasch.

Hur väljer jag rätt PPM fonder?

Hur ska man då välja fonder? En ung människa bör välja fonder med lite högre risk reward. Kanske främst titta på småbolagsfonder samt utländska emerging markets. Även den försiktige som helst håller sig till USA och Sverige bör titta på så små bolag som möjligt då sannolikheten för att dessa över tid skall gå bra är större ju längre horisont man har. Även den som kanske bara har tio år till pension bör främst titta på aktiefonder. Kanske är det bästa att lägga grunden av sitt PPM i en S&P 500 fond och ju närmre man kommer de år när man vill börja ta ut sina pengar trappa ned stegvis på risken.

Tänk på att hålla neravgifterna när du väljer dina PPM fonder

Något som många glömmer är hur stor roll fondens avgifter spelar för individens totala avkastning. Genom en negativ ränta på ränta effekt så uppstår enorma summor även ur förhållandevis små procentuella avgifter. Försök därmed hålla avgifterna så låga som möjligt när det kommer till fonderna du valt inom PPM. För någon som helst av allt vill ha endast exponering mot stabila svenska företag är statens egna alternativ den sjunde AP-fonden inget dåligt alternativ. Fonden har extremt låga kostnader men erbjuder trots det ett alternativ för den som vill ligga lågt belånad vilket fonden gör.

Precis i fallen med ett vanligt sparande i fonder som investerar i utländska papper så innebär sådana fonder i ett PPM en valutarisk. Denna kan utnyttjas uppåt men även verka som en turbo på den negativa avkastningen om underliggande aktier faller i pris samtidigt som kronan stärks i förhållande till den valuta de är nominerade i. För att undvika detta kan det vara bra att hålla ett öga på kronkursen och skaffa sig ett hum om när den är normalt värderad eller under- och övervärderad.

Läs mer om att investera pengar

Fonder som investeringsslag

9.9

Avgifter

10.0/10

Riskspridning

9.5/10

Komplement till en fondportfölj

10.0/10

Enkelt att investera

10.0/10

Månadsspara

10.0/10