Type to search

Amorteringskrav 2019 – såhär fungerar amorteringskravet för bolån

Share
De allra flesta vet troligen vad ett amorteringskrav är, men inte lika många vet att de faktiskt förändras och att hårdare krav ställs på låntagarna. Här i artikeln får du flera tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på när det gäller bolån, oavsett om du redan har lån på ditt boende eller inte. Vad innebär till exempel ord som skuldkvot och belåningsgrad? Det, och mycket annat får du svar på i vår artikel om amorteringskrav 2019.

Amorteringskrav 2019

När det gäller amorteringar på bolån amorterar man i vanliga fall 2 % av lånets totala summa varje år om lånet är på mer än 70 % av vad bostaden är värd. Om lånet täcker mer än 50 % betalas 1 %, och om lånet är på mindre än 50 % behöver man vanligen inte amortera något. De nya amorteringskraven ändrar dock på detta. Om lånet är på mer än 4.5 gånger den totala bruttoinkomsten i hushållet måste låntagaren amortera 1 % extra varje år och det gäller även de lån som man tidigare inte har behövt amortera något för. Det är dock bra att komma ihåg att man inte behöver amortera extra på de lån som redan finns på en bostad, utan det är bara nytagna lån som amortering ska ske på.

Räkneexempel amorteringskrav 2019

Om man vill slippa betala den extra amorteringen kan det vara bra att veta hur mycket man kan låna.
  • Hushållet får endast låna 4,5 gånger den totala bruttoinkomsten för att slippa amortera 1% extra varje år
  • Om hushållets bruttoinkomst är maximalt 30 000 kronor i månaden kan man låna maximalt 1.6 miljoner kronor utan att behöva tänka på extra amortering.
  • Om inkomsten däremot är 80 000 kronor i månaden kan lånet vara på maximalt 4.4 miljoner kronor utan att det krävs någon extra amortering.
amorteringskrav 2019 Bild lånad från: https://www.expressen.se/dinapengar/bostad/det-galler-for-dina-bolan-fa-koll-pa-reglerna-/

Både tidigare lån och er lön räknas in

De nya amorteringskraven förändras en hel del. För det första kommer både lön och alla tidigare lån att ha betydelse. Alla bruttoinkomster i hushållet räknas, och även barnbidrag och bostadsbidrag om sådant finns. Om man har en skuldkvot på över 4.5 ska amortering ske, oavsett hur stort lånet är. När man ska räkna på sina skulder kan det också vara bra att känna till hur stor belåningsgraden är på den egna bostaden. Det får man som låntagare fram genom att dela alla bolån som finns på bostaden med dess värde. Om man har lånat två miljoner på sitt hus, och huset är värt fyra miljoner är belåningsgraden 50 %. Även den här procenten räknas in när det är dags att räkna ut amorteringar för nya bolån.

Gamla lån påverkas inte av de nya reglerna’

När det gäller de nya amorteringskraven kommer det att bli strängare krav på alla bolån som tas som nya lån. Om man har befintliga lån i eller på sin bostad kommer de inte att drabbas av de nya reglerna. Om nya lån tas på den gamla bostaden kommer de dock att räknas som nya och då drabbas låntagaren av de nya amorteringskraven.

Såhär räknar du ut din skuldkvot

Om du vill räkna ut den nuvarande skuldkvoten behöver du veta ditt hushålls samlade bruttoinkomster och alla andra inkomster som barnbidrag och liknande. Du måste också veta hur stort ditt bolån är. För att räkna ut skuldkvoten delar du bolånet med inkomsterna. Om bolånet är på två miljoner kronor, och årsinkomsten är 300 000 kommer skuldkvoten alltså att vara 6.6. amorteringskrav 2019

Kan jag flytta med mig gamla bolån om jag köper nytt hus?

Den här frågan kan man svara både ja och nej på. Man kan göra ett så kallat säkerhetsbyte och om banken gör en ny bedömning kan denne godkänna att de gamla lånen tas med till den nya bostaden. Om man har bundna lån brukar detta gå bra, och det är rent av ett klokt val att göra för att inte behöva lösa lånen och i dessa fall betala kompensation och ränta till banken. Om lånet varit amorteringsfritt innan, kommer det dock att beläggas med en amorteringsplan som följer de nya reglerna. Beroende på hur stora lånen är, samt vad de kostar varje månad kan det dock vara klokt att ta kontakt med den aktuella banken diskutera situationen. Om lånet är litet kanske det går att lösa i förtid, utan att några kompensationer behöver betalas.

Så drabbas du av 2019 års amorteringskrav (räkneexempel)

Om man när skuldkvoten räknas ut hamnar på över 4,5 kommer man att drabbas av de nya reglerna. Om de lån man har är 70 % av bostadens värde eller mer ska minst 3 % av den totala skulden amorteras per år. Tidigare krav var 2 % av den totala skulden. Låntagaren ska betala minst 2 % av den totala skulden varje år om lånet är mellan 50 – 70 % av bostadens värde. Tidigare skulle endast 1 % betalas. Minst 1 % av skulden ska amorteras varje år om lånet uppgår till mindre än 50 % av bostadens värde. Tidigare fanns det inget krav på minsta amortering för dessa lån. Om det är så att man planerar att renovera och behöver ta ett större lån för detta kan man antingen följa dessa riktlinjer, alternativt betala en utökad amortering med omkring 10 % per år. Om man har ett dyrt hus, och bara behöver låna lite för att renovera eller liknande kan man spara en hel del pengar på att faktiskt amortera det högre beloppet varje år.

Exempel

Om man har ett hus med fyra miljoner kronor i lån, och behöver belåna huset med ytterligare 120 000 kronor behöver man bara betala 1000 kronor i månaden om man väljer att amortera 10 % per år. Om man istället väljer att amortera enligt de andra kraven och bakar in skulden i de gamla lånen måste minst 3000 kronor betalas varje månad om skuldkvoten är över 4.5.

Ett annat exempel

En bostad som kostar 2 200 000 kommer att belånas till 85 % av priset, alltså 1 870 000 kronor. Om årsinkomsten brutto är 300 000 kronor per år kommer skuldkvoten att vara 6.2, alltså över gränsen för de nya amorteringskraven. Eftersom att skuldkvoten är hög, och lånet är mer än 70 % av vad bostaden är värd kommer köparen att behöva betala 4675 kronor per månad. Med avgifter och räntor på cirka 5000 kronor måste köparen betala närmare 10 000 kronor i månaden för sin bostad. Med det tidigare amorteringskravet hade motsvarande summa varit strax över 8000 kronor per månad. Överlag kan man se att de högre amorteringskraven påverkar både bostadsköpare och dem som redan äger sin bostad. Allt fler har valt att sälja bostaden för att det helt enkelt blir för dyrt att amortera enligt de nya kraven. Det är främst de personer som har en låg inkomst som drabbas eftersom att de inte kan ta höga lån utan att behöva amortera stora summor. Det gör att många inte har pengar att renovera eller rusta upp bostaden när det behövs. När det gäller bostadsköpare innebär amorteringskravet att alla som ska ta nya lån, får betala mer. Det gör att färre faktiskt har pengar till att låna pengar till en bostad, och faktiskt köpa den. Det drabbar främst de personer som inte har ett hus att sälja sedan innan, samt de singelhushåll som väljer att köpa sin bostad. Många banker menar dock att amorteringskravet inte stoppar varken yngre eller singelhushåll från att ta bolån. Det är istället inkomsterna som hindrar, menar de. Mycket få singlar eller unga har inkomster på mer än 350 000 kronor per år. Det är alltså levnadskostnaderna i bankernas kalkyler som sätter stopp för lånet, inte framtida amorteringar. Man kan dock inte bortse från att många kommer igenom beräkningarna på hur mycket en individ måste tjäna per månad för att kunna leva och ta lån, men sedan faller på att den nya skuldkvoten sedan bestämmer att personen tjänar för lite för att också ha råd med en högre ränta.

Jämför bolån och hitta bästa räntan

I de allra flesta fall väljer man att teckna ett bolån just för att kunna köpa en bostad. Det kan dock också vara så att man behöver utöka ett bolån som man redan har. Bilen går sönder, man behöver köpa en ny spis eller så måste man renovera något akut. Även till detta kan bolånet användas till. Man kan dock inte komma ifrån att bostaden alltid är säkerhet i ett bolån. Om man av någon anledning inte kan betala lånet, och saken går vidare till Kronofogden finns det alltså en risk att man blir av med sin bostad. När det gäller bolån är dock räntan relativt låg. Det är tack vare att en bostads värde mycket sällan minskar. Det går även att låna till kontantinsats, även om det inte är något vi rekommenderar. När man ska ta ett bolån finns det ett par saker man bör fundera över. För det första ska man välja om man vill ha fast ränta, rörlig ränta eller ett fast räntetak. Om man vill ta en högre risk och kan hantera större ekonomiska förändringar kan det vara klokt att välja en rörlig ränta. Om man vill vara lite säkrare väljer man en rörlig ränta med räntetak och om man vill vara säker på att betala samma ränta hela tiden väljer man den fasta räntan. Om man väljer en rörlig ränta kan man enkelt betala mer om man önskar, utan att det kostar något extra och det är också enkelt att flytta lånet till en annan bank om man önskar det. Om man istället binder räntan kan det vara i flera delar sm alla är bundna under olika lång tid. Man vet dock alltid vad man ska betala varje månad. En nackdel är dock att det kan vara svårt att flytta lånet, även om en annan bank ger bättre villkor.

Hitta bästa räntan när du ska söka bolån

När det är dags att teckna ett bolån gäller det att jämföra flera olika bolån. För det första bör man alltid se till den aktuella bankens snittränta. Den här räntan talar om hur den genomsnittliga räntan ser ut för alla lån banken delat ut under en viss period. Snitträntan ska alltid kunna uppges och de är till för att låntagare ska ha möjlighet att jämföra sina lån. Det kan också vara klokt att se om banken har något skydd för bolånet. De här skydden gör att en låntagare kan betala av sina lån även om den ekonomiska situationen plötsligt förändras. Om man avlider är det också viktigt att det finns ett så kallat efterlevandeskydd. Om låntagaren haft lånet ensam och det inte är betalat vid dödsfallet kan huset komma att säljas, utan att de anhöriga får del av det. Om två personer stått på lånet skrivs vanligen hälften av om efterlevandeskydd finns och den ena parten avlider. Om det inte finns något skydd kan den efterlevande tvingas betala hela bolånet själv. Om det inte finns ett efterlevandeskydd är det vanligt att det istället finns ett så kallat livskydd. Ofta innebär det att en summa pengar betalas ut till de anhöriga efter dödsfallet. Livskyddet ska användas för att de efterlevande ska kunna lösa delar av bolånet, eller hela lånet. Det kan också vara klokt att ha ett så kallat betalskydd på sitt bolån. Om man inte kan betala lånet på grund av sjukdom, arbetslöshet eller liknande går detta skydd in och täcker upp för betalningarna. Man kan ofta välja hur lång period som ska betalas, vanligen rör det sig om 12 månader. Ibland kan betalskyddet täcka hela avbetalningen på lånet och andra gånger täcks bara en viss del. Alla dessa saker bör jämföras när man ska teckna ett bolån. Vid sidan av det här bör man också se upp med de olika bankernas räntor. Som låntagare vill man vanligen ha en så låg ränta som möjligt och det kan då vara klokt att se till just detta. Det finns bra jämförelsesajter online som kan användas för att få fram den bästa räntan. Dock kan det också vara bra att kontakta den egna banken och se om ett bra erbjudande kan tas fram. Om man är medlem i en fackförening eller liknande kan även dessa ha erbjudanden om låga räntor på bolån. När man jämför räntor bör man också se till hur lång avbetalningstiden är samt till hur högt månadsbelopp man ska betala. Man bör se till att månadskostnaden inte är över den budget man tänkt sig. I så fall kanske man får ta en lite högre ränta som ger en längre avbetalningstid. Det är alltid viktigt att se till att man verkligen kan betala de lån man har ansökt om, särskilt när bostaden ligger som säkerhet affären.

Se till att hitta bästa bolånet för amorteringskravet 2019

Bolån är många gånger de största lån man tar i livet, och kanske också de enda lånen. De löper ofta över flera års tid och det kan därför vara klokt att verkligen lägga den extra tiden på att kontakta flera banker för att se om de kan vara till hjälp med att lösa ett bra bolån till en bra ränta. När det gäller låneskydd och liknande kan det ofta kännas som en dum investering om de kostar extra pengar. Om det händer något kan dessa kronor dock vara mycket väl investerade. Några hundralappar extra per år kan rent av förhindra att bostaden utmäts om man skulle bli sjukskriven, om en partner avlider eller liknande. Att jämföra bolån är inte helt lätt. Det finns många att välja mellan, och termerna är inte helt lätta att känna igen. Här i artikeln har du dock fått ett par bra tips som kan vara praktiska att ta hjälp av oavsett om du ska köpa din första egna bostad, om du ska utöka ditt bolån, eller om det är dags att sälja den gamla bostaden för att sedan köpa en ny.
Finanso.se (Innehåller samarbetslänkar)

Finansos mål är att hjälpa privatpersoner till en bättre privatekonomi. För att göra det erbjuder vi bland annat jämförelsetjänster för att sänka kostnader och guider för hur du kan investera dina pengar. Allt material på Finanso.se är alltid kostnadsfritt för dig som läsare och besökare.

    1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arton + 11 =