Affärsplan mall och exempel

affärsplan mall och affärsplan exempel

Hur ser en affärsplan mall och ett affärsplan exempel ut?

En affärsplan behöver inte vara en lång uppsats där du på ett detaljerat sätt beskriver hur du tänkt driva ditt företag. Genom att hålla affärsplanen enkel skapar du lättare en förståelse hos läsaren som försöker sätta sig in i dina tankar. För det är just dem som du ska beskriva i din affärsplan, dina tankar.

Varför skriva en affärsplan?

Självklart kan du starta och driva ett företag utan att skriva en affärsplan. Men om du t.ex. vill söka finansieringshjälp kommer finansierarna vilja veta vad det är för företagsidé som de satsar sina pengar på samt hur du har tänkt använda deras pengar. Dem är ju många gånger lika måna om att ditt företag skall gå bra, inte minst för att de skall få tillbaka sina pengar. Andra anledningar till att skriva en affärsplan kan vara:

 • Använd det som beslutsunderlag för om du ska starta eller inte starta eget.
 • Det hjälper dig att tänka långsiktigt och hålla dig motiverad när det blir lite motigt.
 • Du märker om det verkligen går att tjäna pengar på din idé.
 • Du kommer att stöta på problem, en affärsplan kan hjälpa dig att upptäcka dem redan innan problemen dukt upp.
 • Den kommer att hjälpa dig att se dina starka och mindre starka sidor och därför veta vad du behöver hjälp med.
 • Affärsplanen är till din hjälp när du ska sälja din idé till t.ex. banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer.

Att tänka på när du skriver din affärsplan

När du skall formulera din affärsplan finns det några saker att tänka på för att lyckas. Om inte annat för att få det att kännas mindre motigt att skriva den.

 1. Planera och sätt upp delmål. När skall affärsplanen vara klar? Skriv del för del så känns det inte som ett lika stort projekt. Genom att sätta sig in i en specifik rubrik åt gången gör dig också mer fokuserad på ämnet. Finns det saker som du måste undersöka och ta reda på mer fakta om innan du skriver? Planera i så fall in detta så det inte blir stressigt. När du slutfört varje del kan du bocka av det målet och känna att du är ett steg närmare en färdig affärsplan.
 2. Definiera för vem du skriver planen för. Vem ska läsa den och vad bryr de sig om? En bank kanske lägger större vikt vid din budget än vad en leverantör gör. Genom att kartlägga detta blir det lättare att veta vart man skall fokusera energin.
 3. Varför skriver du en affärsplan? Finn din motivation i anledningen och tänk på slutresultatet och vad det kan ge dig.
 4. Samla information. Finns det något som du måste ta reda på för att färdigställa din affärsplan? Gör detta direkt i anslutning till det aktuella delmålet. Det kan t.ex. handla om att undersöka din målgrupp eller vad dina kunder är beredda att betala för din vara eller tjänst.
 5. Skriv kort och koncist. Hoppa över massa långa och krångliga beskrivningar. Genom att banta ner texten till det absolut nödvändigaste blir affärsplanen lättläst och lättare att förstå. Är det någon detalj som läsaren undrar över så kommer de att fråga om det. Banta dock inte ner affärsplanen för mycket. Affärsplanen skall fortfarande beskriva helheten och inte skapa missförstånd.
 6. Låt affärsplanen vila. När du är färdig med din första utgåva av affärsplanen, låt den vila några timmar eller dagar. Bearbeta tankar läs igenom den med ny energi och nytt perspektiv. Kanske det är något som du vill formulera om eller kanske har du kommit på en helt ny idé som du vill lägga till för att förbättra din affärsplan.
 7. Ta hjälp när det behövs. Skaffa dig ett pålitligt bollplank. Var inte rädd för att någon kommer att tycka att din idé är dum. Om inte du tror på din idé och vågar presentera den, hur skall du då lyckas tjäna pengar på den?En bra affärsplan exempel

En bra och fulltalig affärsplan bör innehålla vissa saker för att man skall kunna få ett helhetsperspektiv på idén:

 • Affärsidén – Beskriv kort din produkt eller tjänst. Vem är kunden och varför ska de köpa av dig? Detta är den första introduktionen som ska locka läsaren att vilja veta mer.
 • Om dig – Dags att sälja sig själv. Vem är du? Din bakgrund och vem du är som entreprenör är viktig om någon utomstående ska avgöra vilka möjligheter du har att lyckas med ditt företag. Berätta om dina personliga egenskaper, ditt nätverk, erfarenheter osv. Är ni fler så skriv lite om alla.
 • Produkt/tjänst – Beskriv detaljerat vad som utmärker din produkt eller tjänst. Gör en lista över dess fördelar samt nackdelar. Att känna till dessa kan även det vara en styrka. På så sätt kan du enklare stärka upp nackdelarna och kanske till och med vända de till något bra. Berätta även hur din vara eller tjänst ser ut i nuläget och hur du tänkt utveckla den.
 • Marknaden/kunder – Genom att satsa på rätt marknad och målgrupp sparar du både tid och pengar. Marknadsplanen är en viktig och avgörande del i din affärsplan.
 • Konkurrenter – Beskriv konkurrenterna. Vilka är de och vad är deras styrkor och svagheter? Vad är det som göra att kunderna kommer att välja dina produkter eller tjänster istället?
 • Marknadsföring/försäljning – Här beskriver du hur du tänkt nå ut till dina kunder. Visitkort, trycksaker, logga, hemsida, event med mera. Ska du sälja själv eller ska du göra det via återförsäljare?
 • Företagsform – Vilken företagsform skall du registrera ditt företag som?
 • Lokal/Utrustning – Var ska du driva din verksamhet? Behöver du lager? Vilka behov har du av maskiner och inventarier?
 • Ekonomi/budget – Här beskriver du företagets ekonomi genom:
  • Resultatbudget – Uppskattade kostnader och intäkter per årsbasis.
  • Likviditetsbudget – Plan för kassaflödet i ditt företag.
  • Kapitalberäkning – En uppskattning på hur mycket kapital du behöver.
  • Finansiering – Ska du finansiera det själv eller ta hjälp av banker och myndigheter

Tidig konkurs

Bland alla företag som startas upp idag är det många som går i konkurs redan under de första åren. Varför? Vad är det som gör att deras idé som många gånger är väldigt bra i grunden kanske ändå inte klarar sig? I USA Gjordes en undersökning där man granskade 200 konkursade företag och vad ägarna själva ansåg var anledningen till att deras företag gick omkull.

Det man kunde utläsa i undersökningen var att bolag som var externt finansierade oftast var de som fick slut på pengar och den störta anledningen till att dessa gick i konkurs. Bland de företag som var självfinansierade var inte pengabrist den vanligaste anledningen till konkurs utan istället att affärsmodellen inte var tilltäckligt bra. Självkart kan även detta påverka att dessa företag inte fick finansieringshjälp som också var en vanlig orsak att självfinansierade företag gick i konkurs.

Av denna undersökning ser man hur viktigt det är med en hållbar affärsplan med en genomtänkt budget. Genom att lägga tid på att göra en bra affärsplan i början gör att man på sikt kan spara in mycket tid och pengar. Läs mer om vad du bör tänka på när du ska starta eget bolag på Verksamt.se

Finanso.se (Innehåller samarbetslänkar)

Finansos mål är att hjälpa privatpersoner till en bättre privatekonomi. För att göra det erbjuder vi bland annat jämförelsetjänster för att sänka kostnader och guider för hur du kan investera dina pengar. Allt material på Finanso.se är alltid kostnadsfritt för dig som läsare och besökare.

  1